Пътят към устойчивостта минава през дигитализацията и сътрудничеството Част II

Автор: Румяна Парушева, мениджър Устойчивост и ръководител Комуникаци

В първата част на материала ви разказахме как дигиталните технологии могат да ускорят прехода към по-голяма устойчивост.

 

Т.нар. Индустриална метавселена, която набира скорост, ще ускори още повече трансформацията на бизнесите и икономиките ни. Технологията на цифровите близнаци е ключовият градивен елемент за този виртуален свят. Фотореалистични, базирани на физични данни дигитални двойници с активиран изкуствен интелект ще стимулират ефективността и ще трансформират индустриите, извеждайки индустриалната автоматизация на ново ниво.  

 

IoT технологиите осигуряват възможност за постоянно отчитане на текущата производителност на активите. Тъй като тези данни се насочват към системите за контрол и други приложения, могат да бъдат иденфицирани областите на неефективност и да се работи по тях в един цикъл на постоянна оптимизация.

 

Но наличието на необходимите технологии не означава автоматично, че всички трудности по пътя към зелената трансформация на бизнеса са преодолени.

 

Целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5˚C над нивата от прединдустриалната епоха до края на века изисква повечето фирми да работят на нетно ниво до края на това десетилетие. Часовникът тиктака, но добрата новина е, че решенията вече са налице. Въпросът за повечето компании е как да ги достигнат и внедрят. И отговорът е – чрез сътрудничество и споделяне.

 

Защото никоя компания не може да разреши големите предизвикателства на устойчивостта самостоятелно. Просто цената ще бъде твърде висока и напредъкът твърде бавен. Сътрудничеството и партньорствата са пътят напред. Намирането на нови решения за постигане на целите за устойчивост е възможно само чрез работа в екосистеми.

 

Чрез споделяне на знания и опит по поверителен и надежден начин, улеснен от цифровите технологии, фирмите могат да работят заедно за достъп и съвместно разработване на зелени решения, които намаляват емисиите, повишават енергийната ефективност и движат напред компаниите по пътя им към постигането на въглеродна неутралност. По-специално малките и средните предприятия могат да се възползват от вече наличните решения, за да направят решаващи стъпки към устойчивостта.

 

Това изисква партньорска екосистема като Siemens Xcelerator, в която производители и доставчици на решения формират взаимноизгодни взаимоотношения, работейки заедно за създаване на ефективни и печеливши начини за посрещане на предизвикателствата за постигането на нулев въглероден отпечатък.

 

Ето как бизнесът може да се справи с предизвикателството на климатичната криза. Като глобална общност ние трябва да използваме цифровите технологии, за да създадем решения, които изграждат симбиотични взаимоотношения между организациите и индивидуалните контрибутори, разбивайки силозите и ускорявайки напредъка към устойчивост.

 

Предизвикателството, пред което са изправени производствените компании, ярко илюстрира тази необходимост от обединен подход. Деветдесет процента от емисиите за даден продукт възникват в рамките на веригата за доставки на производителя, а не в рамките на собствените му операции. Следователно проблемът трябва да бъде посрещнат от всички в тази верига за доставки.

 

Този подход обаче се сблъсква със сериозно предизвикателство. В исторически план е било изключително трудно да се получи пълна и точна информация за въглеродния отпечатък на продукта (PCF) по веригата на доставки. Необходимите технологични решения обаче вече са достъпни.

 

Siemens инициира базиран на екосистема подход за агрегиране и обмен на такава продуктова информация по сигурен начин. Estainium - отворената междуиндустриална мрежа, позволява на производители, доставчици, клиенти и партньори да обменят надеждни PCF данни. Софтуерът на Siemens за управление на емисиите SiGreen играе ключова роля в този процес, като проследява PCF на продукта. Комбинацията от мрежата Estainium и системата за проследяване SiGreen помага да се получи реална картина за истинския въглероден отпечатък на продукта.

 

Същевременно софтуерните платформи с нисък код като Mendix, който е част от Siemens Xcelerator, позволяват на потребителите, които нямат задълбочени технически познания, да разработват бързо приложения и интерфейси. Това ще повиши гъвкавостта на бизнеса и ще му даде възможност бързо да реагира на променящите се пазарни условия и да остане конкурентен. Предимствата на ниския код включват демократизиране на разработката на софтуер (граждански разработчици), лекота на използване, по-кратко време за оценка, намалени разходи и ускорена трансформация.

 

Така всяка организация може да преследва целите си за устойчивост, имайки достъп до най-новите дигитални разработки. С достъпността на решения от висок клас на цифрови бизнес платформи, тази трансформация става все по-дълбока и по-масова. А еволюцията на Индустриална метавселена в реално време крие необятни възможности за ускоряване по пътя към устойчивостта. От нас зависи дали ще се възползваме от тях.