decarbonization

Три приоритета за ускоряване на декарбонизацията на индустриите

Автор: Роланд Буш, президент и главен изпълнителен директор на Siemens AG. Материалът е публикуван в LinkedIn профила на автора.

Пандемията ни показа, че човечеството може да се адаптира – и то бързо – с помощта на технологиите. Това е добра новина, защото сме изправени пред друго огромно предизвикателство, където трябва да действаме бързо – изменението на климата. Според Междуправителствената група по изменение на климата, времето ни изтича, за да ограничим глобалното затопляне.

Промишлеността е двигател на икономически растеж и просперитет, генерирайки около една четвърт от световния БВП. Но този растеж си има цена. Около 30 процента от световните емисии се дължат на производството на стоките, от които се нуждаем в ежедневието ни.

Ако искаме да поставим света върху по-устойчив път, тогава трябва да ускорим трансформацията на нашата икономика. Макар че това може да изглежда като трудна задача, вярвам, че ако се съсредоточим върху три приоритета – дигитализация на индустриите, по-тясно сътрудничество с партньори и следването на интелигентни политики – тогава индустриите могат да ускорят декарбонизацията и да постигнат устойчив растеж.

 

I. Технологиите, които подпомагат устойчивостта, също така повишават конкурентоспособността

 

Технологиите могат да ни помогнат да трансформираме гръбнака на нашите икономики. Чрез комбиниране на реалния и дигиталния свят индустриите могат да станат по-умни, постигайки по-голяма ефективност и пестейки ресурси.

Това е пробив за енергоемки компании като производителя на авточасти Gestamp, където разходите за енергия са тясно свързани с оперативните разходи. Всякакви подобрения в енергийната ефективност се превръщат в значителни печалби както за бизнеса, така и за климата. Gestamp успя да намали консумацията на енергия и емисиите си с 15%, като свърза 20 от своите производствени предприятия към облачна платформа за управление на енергията, която анализира милиони точки, подаващи данни в реално време.

Но в днешния свят трябва да стигнем много по-далеч от това да направим съществуващите процеси по-ефективни. Трябва да помислим как да произвеждаме повече с по-малко ресурси, както и какво се случва, когато продуктът достигне края на живота си. Накратко, трябва да трансформираме нашия свят с мисъл за устойчивост.

Ето защо, когато преработихме нашия регионален и градски влак Mireo, го направихме заедно с клиенти, включително Deutsche Bahn, като поставихме техните предизвикателства в сферата на устойчивост в основата на процеса. Влакът не само използва 25 процента по-малко енергия, но и там, където железопътните линии все още не са електрифицирани, може да се движи с водородни или акумулаторни технологии, като по този начин помага на железопътните оператори да постигнат целите си за декарбонизация. А в края на експлоатационния му живот 95 процента от частите му могат да се рециклират.

 

Силата да трансформираме ежедневието

 

Технологии като дигиталните близнаци позволяват изцяло да преосмислим дизайна на нашите продукти и производствени процеси. Преди дори да бъде създаден продукт, машина или завод, можем да оптимизираме неговия дизайн и производителност във виртуалния свят. А през целия му жизнен цикъл можем да използваме данни от приложението му в реалността, за да подобрим работата му и да оптимизираме бъдещите проекти.

По-устойчивият дизайн носи предимства за клиентите, но също така крие ползи и за производителите. В момента всички сме наясно колко уязвими са нашите вериги за доставки. Всякакъв вид забавяне на доставката на компонент или продукт може да доведе до спиране на производствените линии.

Използването на адитивно производство за създаване на стоки по-близо до мястото, където те са необходими, подобрява устойчивостта на компаниите, елиминира емисиите, свързани с доставката на продукти по целия свят, и също така създава нови бизнес модели.

Така например You Mawo, производител на очила, използва 3D печат за на очила по индивидуален проект. Това им осигурява както конкурентно предимство пред конвенционалните производители, така и способността да постигнат 58 процента по-нисък въглероден отпечатък, тъй като този метод произвежда по-малко отпадъци.

Като цяло, адитивното производство може да осигури спестяване на материали и намаляване на теглото с повече от 50%. Това означава, че потенциалът за спестяване на енергия за глобалното производство е значителен, особено за аерокосмическия сектор.

 

II. Партньорства за справяне с емисиите от веригата на доставки

 

Въпреки че е добре за организациите да внедряват технологии, които подобряват тяхната устойчивост, нека си го кажем - най-голямата пречка пред намаляването на емисиите се крие в нашите вериги за доставки, където се случват над 90 процента от въглеродните емисии.

Декарбонизирането на веригите за доставки не е лесна задача, особено след като много компании нямат прозрачност по отношение на своите доставчици.

И това е разбираемо. В Siemens имаме над 65 000 доставчици, които от своя страна имат свои собствени безброй доставчици. Представете си, че се опитвате да проследите и компилирате данни за всеки отделен компонент, самият той съставен от много части, като тези данни са скрити в множество системи на доставчици.

Тук дигитализацията може да помогне. Софтуерни инструменти като SiGREEN, който е базиран на блокчейн технология, позволява на компаниите да търсят, изчисляват и обменят сигурно данните за отпечатъка върху околната среда на своите продукти, по целия път от добива на суровини до края на жизнения им цикъл.

Когато компаниите имат по-добро разбиране за това откъде идват техните емисии, те могат да работят със своите доставчици, за да разработят стратегии за намаляването им.

Един от начините да подходим към това е чрез нашия Green Digital Twin, който съдържа модел на цялата ни верига за доставки, включително свързаните материали, процеси и ресурси. Използвайки точни симулации, можем да изследваме различни сценарии, за да намалим отпечатъка на нашите продукти и решения, заедно с партньорите ни. Целта е да намалим емисиите от веригата ни на доставки с 20% до 2030 г., достигайки нетна нулева стойност до 2050 г.

Компаниите в цялата индустрия са изправени пред подобни предизвикателства, така че има смисъл да обединят усилията си. Инициативата  Net-Zero in Manufacturing and Value Chains Initiative на Световния икономически форум, от която Siemens е част, работи с лидери в индустрията, за да ускори въвеждането на иновации за постигане на нулеви нетни стойности.

 

III. Интелигентни политики за ускоряване на внедряването на зелени технологии

 

Изменението на климата е твърде напреднало, за да може някоя организация, сектор или държава да се справи самостоятелно. Създателите на политики и индустриите трябва да работят заедно, за да ускорят трансформацията на икономиките.

Повече от 70 държави, включително ЕС, са си поставили цели за нетен нулев отпечатък до 2050 г. или дори по-рано. Но настоящите мерки за постигане на тези цели не се достатъчни. Въпреки това, с интелигентни политики, които стимулират промяната и ускоряват внедряването на нови технологии, имаме по-голям шанс да ги постигнем.

Поставянето на “цена” на въглерода създава стимул за фирмите да декарбонизират своите операции. А генерираните приходи могат да се използват за насърчаване на иновациите и инвестициите в нисковъглеродни технологии. Въпреки това всяка схема за ценообразуване на въглерода ще доведе до реална промяна само когато тази цена е достатъчно висока и всички сектори са включени.

Днес по-малко от 20% от световните емисии се покриват от схема за ценообразуване на въглеродните емисии. Фондът за защита на околната среда изчислява, че глобалният пазар на въглеродни емисии би могъл да намали разходите за изпълнение на Парижкото споразумение с до 79% и да създаде равнопоставени условия, при които никоя компания не е в неизгодна конкурентна позиция.

 

Технологията е от ключово значение за достигане на нетната нула

 

Това е решаващото десетилетие в надпреварата срещу изменението на климата. Достигането на нулев нетен отпечатък няма да е лесно. Това ще изисква по-тясно сътрудничество и по-интелигентни политики.

Добрата новина е, че дигиталната трансформация ни дава предимство. Технологиите, които повишават ефективността, производителността и прозрачността, могат да проправят пътя към по-устойчиво и зелено бъдеще.