Устойчивостта - корпоративна ценност

В Siemens определяме устойчивото развитие като средство за постигане на рентабилен и дългосрочен растеж.

Устойчивост в подкрепа на бъдещите поколения

Инициативите на Siemens с фокус върху устойчивостта са съществен аспект от успешното изпълнение на стратегическата програма на компанията Vision 2020+. Разбирането на компанията за устойчивост се базира изцяло на ценностите на компанията – отговорност, съвършенство и иновации, а устойчивото развитие е в основата на дългосрочния растеж на Siemens. Работейки в тази насока компанията взема предвид и целите на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г, балансирайки между служители, околна среда и печалба.
На фокус

Истории на успеха от нашите инициативи

Siemens goes carbon neutral

0 %

of the electricity consumption of our sites in Germany is covered by renewables

33 %

of CO2 emissions reduced since the launch of Siemens' CO2 neutral program

> 20 mil.

Euros savings expected annually from 2020 onwards as a result of investments in energy-efficiency projects

Siemens leads the way. We are already taking significant steps towards achieving our goal to be a carbon neutral company by 2030. We focus on four levers – energy-efficiency, decentralized energy systems, intelligent e-mobility solutions, and green electricity purchasing.

Financing tomorrow's infrastructure

0 %

Energy reduction of the Thameslink network provided by Siemens with 1,140 new carriages and with over 15,000 extra seats.

0

Modernized buildings, with more than €1 billion in savings and more than 10 million tons of CO2 reductions.

Siemens’ thought leadership on decarbonization

Achieving ambitious climate targets is technologically possible and economically attractive. A Siemens analysis presents the levers needed to successfully transform the energy value chain.

®Бизнесът към обществото

Превръщаме значимото в реално

Класации

Поет ангажимент

Ангажиментът на Siemens към устойчивостта е широко признат в многобройни и значими класации. За нас това признание е едновременно потвърждение на стратегията ни за устойчивост, както и стандарт, към който се стремим в по-нататъшното си развитие.
Новини

Иновативни, информативни, актуални

Interesting details and news straight from the source

Follow Siemens on Twitter

Защитени канали

Регламенти и канали за докладване

Насоките за бизнес поведение съдържат основните принципи и правила, регулиращи начина, по който действаме в рамките на нашата компания и по отношение на нашите партньори и широката общественост. Те включват изискването за спазване на приложимите закони по всяко време. Siemens показва нулева толерантност към корупцията, нарушенията на принципите на лоялна конкуренция и други нарушения на закона - и когато това се случи, ние предприемаме бързи действия. Това се отнася за целия свят и на всички нива на организацията. Ние предлагаме различни начини за вътрешни и външни страни да съобщават за нарушения на съответствието. Tell Us, омбудсманът и жалбите в счетоводството са защитени канали, които служителите на Siemens и външните заинтересовани страни могат да използват, за да изразяват опасения за възможни нарушения, поверително и при желание анонимно.

Информация

Siemens Sustainability Information 2018

Разгледайте нашия доклад за устойчивостта и вижте как създаваме стойност за клиентите, служителите и обществото. Приели като водеща насока Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие, ние използваме нашия опит в областта на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията, за да подобрим живота на хората днес и да създадем трайна стойност за бъдещите поколения.