Устойчивостта - корпоративна ценност

В Siemens определяме устойчивото развитие като начин за постигане на рентабилност и дългосрочен растеж.

Устойчивост в подкрепа на бъдещите поколения

Инициативите на Siemens с фокус върху устойчивостта са съществен аспект от успешното изпълнение на стратегическата програма на компанията Vision 2020+. Разбирането на концерна за устойчивост се базира изцяло на неговите ценности – отговорност, съвършенство и иновации, а устойчивото развитие е в основата на дългосрочния растеж на Siemens. Работейки в тази насока, компанията действа в синхрон с целите на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г, балансирайки между грижата за служителите, околната среда и финансовите резултати.
На фокус

Истории на успеха

Siemens по пътя към нулев въглероден отпечатък

0 %

от потреблението на електричество в нашите локации в Германия идва от възобновяеми източници.

33 %

намаление на емисиите на CO2 от началото на програмата на Siemens за постигане на нулев въглероден отпечатък.

> 20 mil.

евро годишни спестявания се очакват след 2020 г. в резултат от инвестициите в енергийно-ефективни проекти.

Siemens е сред пионерите в борбата с климатичните промени. По пътя към постигането на нашата цел - да станем първата голяма индустриална компания с нулев въглероден отпечатък до 2030 г., ние се фокусираме върху четири приоритета – енергийна ефективност, децентрализирани енергийни системи, интелигентни решения за e-мобилност и закупуване на "зелена енергия".

Финансираме инфраструктурата на бъдещето

0 %

Намаляване на енергийното потребление на жп линията Темзлинк в Лондон, за която Siemens достави 1140 нови вагона с над 15 000 допълнителни места.

0

модернизирани сгради. Резултатът е над 1 млрд. евро спестявания и над 10 млн. тона по-малко емисии CO2.

Energy Transition

Лидери в декарбонизацията

Постигането на амбициозните климатични цели е технологично възможно и икономически изгодно. Анализ на Siemens представя начините за успешна трансформация на енергийната верига на стойността.

®Бизнесът към обществото

Превръщаме значимото в реално

Класации

Нашият ангажимент

Ангажиментът на Siemens към устойчивостта е широко признат в многобройни и значими класации. За нас това признание е едновременно потвърждение на стратегията ни за устойчивост, както и стандарт, към който се стремим в по-нататъшното си развитие.
Новини

Най-актуалното от света на Siemens

Защитени канали

Регламенти и канали за докладване

Насоките за бизнес поведение съдържат основните принципи и правила, регулиращи начина, по който действаме в рамките на нашата компания и по отношение на нашите партньори и широката общественост. Те включват изискването за спазване на приложимите закони при всякакви обстоятелства. Siemens има нулева толерантност към корупцията, нарушенията на принципите на лоялна конкуренция и други нарушения на закона - и когато това се случи, ние предприемаме бързи действия. Това се отнася за всички нива и локации на организацията. Ние предлагаме различни начини за съобщаване за нарушения, както в рамките на самата компания, така и извън нея. Tell Us и омбудсманът са защитени канали, които служителите на Siemens и външните заинтересовани страни могат да използват, за да информират за възможни нарушения, поверително и при желание анонимно.

Информация

Siemens Sustainability Information 2018

Разгледайте нашия доклад за устойчивостта и вижте как създаваме стойност за клиентите, служителите и обществото. Приели като водеща насока Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие, ние използваме нашия опит в областта на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията, за да подобрим живота на хората днес и да създадем трайна стойност за бъдещите поколения.