Трансформираме ежедневието, за да създадем по-добро утре

Устойчивостта е неразделна част от нашия бизнес — тя е в нашето ДНК. Даваме възможност на нашите клиенти да насърчат устойчивия растеж и да трансформират индустриите си. С нашата рамкова концепция DEGREE залагаме стратегически амбиции в полза на всички заинтересовани страни по ключовите теми, свързани с околната среда, социалното развитие и управлението.

Tech for Sustainability

Tech for Sustainability е глобална инициатива за студенти, изследователи, стартиращи фирми и иновативни личности, които да използват технологиите за решаване на предизвикателствата за устойчивост в реалния свят и оформяне на нашето бъдеще заедно със Siemens. Затова дадохме началото на екосистемата за иновации на Siemens - Siemens Innovation Ecosystem

Присъединете се към нашата глобална инициатива за решаване на предизвикателствата пред устойчивостта и оформяне на общото ни бъдеще заедно с нас Участвайте, като изберете предизвикателство и работете върху реални проблеми, като представите идеите си.

DEGREE

DEGREE - ясна рамка за устойчивост

В Siemens издигаме ангажимента си към ESG на следващото ниво с нашата рамкова концепция DEGREE. Това e 360-градусов подход за всички заинтересовани страни - нашите клиенти, доставчици, инвеститори, нашите служители, общностите, за които работим, и планетата ни. Като търсим решения на трите аспекта на ESG, ние изграждаме по-добро бъдеще, като насърчаваме култура на доверие, овластяване и растеж, подкрепяме приобщаващите икономически възможности, и гарантираме, че нашите служители и бизнеси остават устойчиви и готови за бъдещето.

 

Ние поставихме ясни, много амбициозни приоритети за основните теми на ESG, които ще движим напред вътрешно в рамките на собствените си операции, както и съвместно с нашите клиенти. Рамковата концепция DEGREE е изградена върху нашите солидни постижения и технологии, които са интегрирани в бизнес стратегията ни. В Siemens искаме да дадем тласък на устойчивостта, като създаваме стойност за всички наши заинтересовани страни, стимулираме устойчивия растеж заедно с нашите клиенти и изграждаме едно по-добро бъдеще.

Технология с цел

Иновативните технологии са в основата на успеха на Siemens повече от 170 години. Те са ключови и за бъдещето, което изграждаме. Ние сме ангажирани с разработването на иновативни решения, които дават отговори на най-важните въпроси за едно по-добро бъдеще - за по-устойчиви градове, интелигентни енергийни решения, за свързване на реалния и цифровия свят с цел намаляване на потреблението на енергия и повишаване на конкурентоспособността.

Поемаме водеща роля и трансформираме ежедневието за милиарди хора, като създаваме технологии с цел, водени от убеждението, че устойчивостта е не само добър бизнес, но и мощна сила за добро. С нашите цифрови и устойчиви решения даваме отговори на безпрецедентните предизвикателства в областта на бъдещето на промишлеността, енергетиката и мобилността.

Мисия и стратегия

Мисия и стратегия

Като технологична компания Siemens е движена от стремежа да намери отговори на най-сериозните предизвикателства в света чрез насърчаване на дигитализацията и устойчивостта. Ние помагаме за формирането на гръбнака на обществото, като предоставяме технологии с цел да направим производството по-чисто, инфраструктурата по-енергийно ефективна, да осигурим достъп до чиста енергия, както и да гарантираме по-интелигентен и по-екологичен транспорт. По този начин помагаме на клиентите, градовете и държавите да направят повече с по-малко ресурси и да постигнат индивидуалните си цели за устойчивост в полза на служителите и обществото като цяло. Като такива сме убедени, че бъдещето е едновременно цифрово и устойчиво.
Програма на ООН 2030

Принос на Siemens към ЦУР

UN Agenda 2030 for Sustainable Development
Siemens is committed to contributing to the SDGs through its products and solutions, its responsible business practices in ~200 countries, through strategic partnerships and targeted community activities.
Find out more.
Learn more
Learn more
Отговорно бизнес поведение

Отговорно бизнес поведение

Ние в Siemens се стремим да бъдем пример за подражание и да действаме в интерес на нашата компания, както и на всички заинтересовани страни. Отговорното бизнес поведение играе жизненоважна роля в стремежа на нашата компания да взема етични и отговорни решения в интерес на всички заинтересовани страни. Това обхваща нашите високи стандарти в управлението на околната среда, зачитането на правата на човека по цялата верига на стойността, както и решимостта ни да насърчаваме надеждността, справедливостта и почтеността в рамките на нашите собствени операции и извън тях.

 

Изтегляне на Насоки на Siemens за отговорен бизнес - Siemens Buisness Conduct Guidlines

Въздействие & Истории

Въздействие & Истории

Всеки ден Siemens променя света, като предоставя иновативни решения за справяне с предизвикателствата в областта на опазването на околната среда, декарбонизацията, здравето и безопасността. Иновативни решения, които имат една ясна цел: да превърнат света в по-устойчиво и приобщаващо място. Разберете как превръщаме думите в дела

Данни за устойчивостта

В продължение на 173 години Siemens предлага иновативни технологии, водена от стремежа си да подобри живота на хората по целия свят.

 

Устойчивостта е в основата на нашите бизнес дейности. Тя определя нашите отговорни бизнес практики, подхода ни за управление на риска и технологичния ни принос към опазването на климата, опазването на ресурсите и безопасността на продуктите в интерес на бъдещите поколения.

Канали за докладване

Регламенти и канали за докладване

Насоките за бизнес поведение съдържат основните принципи и правила, регулиращи начина, по който действаме в рамките на нашата компания и по отношение на нашите партньори и широката общественост. Те включват изискването за спазване на приложимите закони по всяко време. Siemens изповядва нулева толерантност към корупцията, нарушаването на принципите на лоялна конкуренция и други нарушения на закона — и когато това се случи, предприемаме бързи действия. Това важи за всички наши локации по целия свят и на всички нива на организацията. Ние предлагаме различни начини за вътрешни и външни лица да докладват за нарушения на съответствието. Каналът за докладване Tell Us и омбудсманът са защитени канали, които служителите на Siemens и външните заинтересовани страни могат да използват, за да изразят опасения относно евентуални нарушения, поверително и при желание, също анонимно.

Новини за устойчивостта

Най-новите ни функции за медиите, новини и публикации в социалните медии за устойчивостта