Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност e основата на ДНК-то на Siemens от самото й основаване преди 170 години. И днес компанията се стреми да допринася за устойчивото развитие на регионите,  в които оперира. 
Въведение

В подкрепа на глобалното общество

Siemens разбира корпоративната социална отговорност като доброволен ангажимент към обществата, чрез който подпомага тяхното развитие, правейки технологиите си достъпни за възможно най-много хора по целия свят. Като част от социалния си ангажимент за социална отговорност Siemens дарява годишно близо 21.2 милиона евро. Стремежът на компанията е да създава споделени ценности във всяка една държава, в която присъства, подобрявайки бизнес представянето си и базирайки се на три основни принципа: достъп до технологии, до обучение и устойчивост на обществата.
Siemens България

Социален ангажимент към обществото

Корпоративната социална отговорност е интегрална част от политиката на Siemens България. В основата на стремежа на дружеството да бъде отговорно е залегнал осъзнатият факт, че по този начин компанията поема и изпълнява своя социален ангажимент към обществото, част от което е и самата тя. Водещи в социално-отговорната политика на Siemens България са устойчивостта в грижата за служителите, ефективното използване на ресурсите и опазването на околната среда, като в стремежа си да е максимално полезна, компанията се фокусира върху социални събития, доброволчество и вътрешни събития, както и образование на всички нива. Поемайки своя ангажимент към обществото, Siemens България инициира и организира редица социално-отговорни кампании. Компанията е отворена към подкрепа и партньорство с различни организации и/или инициативи, които имат за цел да помогнат и подобрят по някакъв начин благосъстоянието на различни социални групи. Компанията има и трайно установено партньорство с няколко институции за деца – Дневен център за деца с увреждания „Свети Врач“, дом за сираци „Свети Николай“ в с. Нови хан и фондация „Надежда за малките“, с чиято подкрепа редовно организира благотворителни кампании, в основата на които е доброволчеството и личният принос на служителите.

Собствени кампании
В календара със социално-отговорни кампании на Siemens България присъстват различни инициативи. Сред традиционните са коледна благотворителна кампания, в която чрез лична ангажираност и подкрепа от служителите се осигуряват стоки и продукти от първа необходимост за всяка една от трите институции; традиционна е и благотворителната продажба на мартеници, изработени от екипа на „Свети Врач“ специално за Siemens България, чрез която се осигурява финансова подкрепа в помощ на ежедневните грижи за децата.

Подкрепа на различни обществени каузи
Освен планираните социално-отговорни инициативи Siemens България подкрепя и участва в редица кампании, чрез които по един или друг начин подпомага различни социални групи от обществото. Дружеството традиционно се включва в кампании за кръводаряване (в подкрепа на Центъра по трансфузионна хематология); организира благотворителна акция за събиране на хартия (в помощ на Центъра за възстановяване и работа с деца с онкохематологични заболявания в ИСУЛ); събира средства за пострадалите от природни бедствия.
В основата на всички тези инициативи е доброволчеството на служителите и тяхното лично участие и желаниe да бъдат социално-ангажирани и отговорни.

Образование на всички нива
Като дружество, за което образованието е сред основните ценности, то присъства в социално-отговорната политика на компанията както като приоритет в грижата за служителите, така и в подкрепата и реализацията на различни образователни инициативи. Изключително важна част от стратегията на компанията в подкрепа на образованието е и партньорството с водещи висши учебни заведения и средни професионални училища. (повече в раздел „Образование“).