Декарбонизация       

Климатичните промени са отдавна доказан факт. Siemens дава своя принос за опазването на околната среда чрез интелигентните и устойчиви решения, които разработва. Тя е първата в света индустриална компания, която през 2015 г. обяви, че си поставя за цел до 2030 г. да стане въглеродно неутрална. Т. нар. Екологично портфолио на Siemens помага на клиентите й да повишат своята конкурентоспособност, като същевременно допринесат за борбата с климатичните промени. 
Джо Кезер, CEO, Siemens AG

За да победим климатичните промени, да дигитализираме електрическия свят

Електрифицирането на инфраструктурата по света е решаващата следваща стъпка към декарбонизация. Трябва да обмислим тактиката, за да ускорим напредъка към тази цел

Въведение

Подобряваме конкурентоспособността на нашите клиенти

Инвестициите в нисковъглеродни технологии се отплащат. Разработването на енергийно-ефективни и пестящи ресурси технологии е фокус за компанията от дълго време, а това оказва положителен ефект както върху качеството на живота на хората, така и върху околната среда. Тези съвременни технологии повишават конкурентоспособността както на Siemens, така и на клиентите на компанията, за които инвестицията в нисковъглеродни технологии са гаранция за пестенето на енергия, съответно и за намаляване на производствените разходи.

Да поставим основата на устойчивите градове сега

70% от всички вредни емисии се очаква да дойдат от градовете. Ако искаме да спечелим битката срещу изменението на климата, първо трябва да спечелим битката за градовете.
д-р Роланд Буш, член на УС на Siemens AG
Видео: "Планиране на бъдещето без CO2"

Вижте речта на Роланд Буш

Нашата роля е да бъдем лидер в борбата срещу изменението на климата - да покажем, че има напредък, че има смисъл от гледна точка на бизнеса, че е възможно да бъде направено. Нашата програма за въглеродна неутралност е един добър пример.
Джени Бофингер-Шустер, старши вицепрезидент "Устойчивост и градове", Siemens AG
Siemens става въглеродно неутрална

Въглеродно неутрална до 2030 г.

Като част от своята програма за постигане на нулев въглероден отпечатък до 2030 г., Siemens ще инвестира около 100 млн евро в енергийно-ефективни проекти в своите производствени поделения и офиси до 2020 г.

По пътя към нулев въглероден отпечатък: резултати досега

0 %

производствените поделения на компанията в Германия използват 100% зелена eнергия 

33 %

са намалели CO2 емисиите след старта на програмата на Siemens за въглеродна неутралност

> 20 mil.

е очакваното намаление на оперативните разходи на година след 2020 г. в резултат на инвестициите в енергийно-ефективни проекти. 

Работейки за постигането на своята цел - да стане въглеродно-неутрална до 2030 г., Siemens се фокусира върху 4 основни „стълба“ – енергийна ефективност, децентрализирани енергийни системи, интелигентни е-мобилни решения и купуване на зелена енергия.

В перспектива

Анализ на Siemens относно плана на Германия за енергиен преход до 2050 г.

Като водещ партньор в декарбонизацията за нашите клиенти и обществото, Siemens разбира какво е технологично и икономически осъществимо за преминаване към нисковъглеродна енергийна система в близко бъдеще. Ние сме наясно какви технологични промени ще са необходими през следващите 30 години, кога трябва да бъдат предприети тези стъпки и какви са свързаните с тях разходи.

Вземайки за пример Германия - страна с амбициозен план за декарбонизация, проучихме какви мерки ще са необходими, за да се постигне поне 80% намаление на емисиите на парникови газове.

Екологичното портфолио на Siemens

Екологичното портфолио на Siemens - нашият двигател към декарбонизацията

С т. нар. Екологично портфолио Siemens се бори с ключови предизвикателства като изменението на климата, замърсяването на околната среда и недостига на ресурси. Портфолиото включва продукти, системи, решения и услуги, които отговарят на поне един от нашите критерии, а именно енергийна ефективност или използване на възобновяеми енергийни източници. Те спомагат за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда и за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове, допринасящи за глобалното затопляне.

Факти и цифри

Какво характеризира един продукт от Екологичното портфолио?

В нашето Екологично портфолио влизат възобновяеми енергийни системи и компоненти, както и продукти и системи, които са далеч по-енергийно ефективни при използване от нашите клиенти, отколкото сходни решения - например осигуряват увеличение на енергийната ефективност от поне 20% или намаляване на парниковите газове с най-малко 100 000 метрични тона CO2 еквивалент през отчетната година.

 

> Критерии за включване в Екологичното портфолио (стр. 51)

Тенденции и теми

Успех след иновации

За почти 170 години новаторските идеи, новите концепции и утвърдените бизнес модели са гаранти за успеха ни. Нашите иновации излизат извън обикновените идеи, за да станат надеждни продукти, които завладяват пазарите и задават стандарти.

Свързани теми