Разнообразието осигурява по-голяма конкуренция и иновации

Siemens цени високо разнообразието като начин за сътрудничество между различни начини на мислене, произход, опит, експертиза и индивидуални качества на всяко едно ниво в организацията. 
Въведение

Култура на приемане и откритост

Във всички свои действия и програми Siemens цели възможно най-голямо разнообразие на работната сила. Компанията осигурява отворена работна среда за всички свои служители, независимо от култура и произход, етническа принадлежност, сексуална ориентация, джендър идентичност, личностни качества. Предоставят се възможности за опит и взаимодействия, чиято основна цел е постигането на разнообразие от начини на мислене. За да помогне на служителите си да разгърнат максимално своя потенциал, компанията предлага работни места с множество възможности за развитие в модерна работна среда. Част от нея са различни опции за здравословен начин на живот и баланс работа – личен живот.
Разнообразието подсилва още повече иновативния капацитет на компанията, като в същото време дава възможност на служителите да развият потенциала си, а по този начин допринася и за бизнес резултатите на Siemens
Янина Кугел, главен директор „Човешки ресурси“, директор „Разнообразие“ и член на Управителния съвет на Siemens AG 

Siemens nails its colors to the mast for more openness

Равенство на половете

Ангажимент за равенство на половете

Равенството между половете допринася за успеха на компанията. През последните години Siemens се стреми да създава значими кариерни възможности за жените – от най-високото ниво на УС до всяко едно работно място. По този начин компанията допринася и за основната цел на ООН за устойчиво развитие „Равенство на половете“. През 2016 г. Siemens подписа „Принципите за овластяване на жените“ на ООН в подкрепа на развитието на жените в компанията. Това е първата инициатива в света, фокусирана върху директното промотиране на дамите.

Нашите постижения: Повече жени на всички нива

Споразумения и инициативи

Нашият ангажимент за насърчаване на жените на всички нива в компанията не завършва със спазването на законовите изисквания. Siemens AG възнамерява да увеличи процента на жените на ръководни позиции.

Делът трябва да се запази стабилен или да бъде увеличен до 20% до края на юни 2022 г. Ние продължаваме да насърчаваме различни инициативи, програми и мерки за предизвикване на промяна в културата към полов паритет, разнообразие и интеграция.

Международен ден на жената

Баланс към по-добро

8 март отбелязва Международния ден на жените, а тазгодишната тема е #BalanceforBetter.

Говорихме с жени в Siemens, които са живели с тази мантра през цялата им кариера.

Глобално присъствие

Siemens по целия свят; целия свят в Siemens

Siemens има персонал в 171 страни и офиси в повече от 200. Само в Siemens Германия са представени над 121 държави, а около 8 100 служители имат чуждестранен паспорт. Това разнообразие на нашата работна сила съществува във всички региони и на всички нива: нашият глобален управленски екип се състои от служители от над 127 страни.