Здравен мениджмънт 

Служителите на Siemens правят компанията това, което е тя днес, те са в основата и на успеха й и в бъдеще. Затова тяхното здраве и благосъстояние са от изключителна важност. 
Въведение

Здравен мениджмънт с традиции

В качеството си на предприемач, изпреварил времето си, Вернер фон Сименс поставя основите на днешния здравен мениджмънт. Дори тогава, преди повече от век и половина, той и неговите наследници вече са осъзнавали, че мотивацията, представянето и особено здравето на служителите е жизнено важно за успеха на компанията. Тези принципи продължават да са водещи и днес. Здравният мениджмънт е от ключова важност, той допринася за намаляване рисковете на работното място, създава здравословна работна среда и помага на служителите да се справят с предизвикателствата на съвременното ежедневие в офиса.
Предприятията също така имат задължението да предоставят на своите служители, да не споменаваме всички такива мерки [...], които в крайна сметка служат за по-голямо удовлетворение от работата.
Карл Фридрих фон Сименс

Инвестиция в бъдещето 

Изхождайки от убеждението, че инвестицията в здравето и благосъстоянието на служителите е инвестиция в бъдещето на самата компания, условията на здравен мениджмънт,  които Siemens осигурява на служителите си, надхвърлят изискваните от закона. Дружеството не само изпълнява социалния си ангажимент към своя екип като работодател, но и го подкрепя в разгръщането на пълния му потенциал, като по този начин постига и дългосрочна конкурентоспособност.                                                                                                                                                                                                                    

Насоки на Siemens за опазването на околната среда, здравния мениджмънт и безопасността

Siemens EHS policy

Healthy @ Siemens

Програма за устойчив здравен мениджмънт

Компанията има разработена мащабна програма Healthy@Siemens, която създава предпоставки за непрекъснато повишаване нивото на здравния мениджмънт. Важен елемент от тази програма е „етикетът“ Healthy @ Siemens label, който е символ за устойчив здравен мениджмънт.

През последните години работната среда и очакванията на служителите се променят бързо,  поставяйки нови предизвикателства пред компаниите. Глобализацията и дигитализацията променят начина на работа, изисквайки по-голяма мобилност и гъвкавост.  Работата става все по-комплексна, демографските промени оказват влияние върху структурата на работната сила. В отговор на променящата се работна среда Siemens надгражда грижата за здравето на служителите си, за да създаде системен подход, чрез който да управлява здравето като ресурс. 

Компанията налага висок стандарт в здравословните и безопасни условия на работното място, като насърчава физическото, ментално и социално благосъстояние. Това  е възможно чрез редица дейности, насочени към физическа активност, здравословно хранене и медицински грижи. 

Нашите служители са най-ценните ни активи. Тяхното здраве и безопасност са наш пръв и най-важен приоритет.
Янина Кугел, член на УС на Siemens AG
Системата на Siemens покрива всички нужди

Система за управление на EHS

Здравен мениджмънт в Siemens България

В синхрон с глобалните усилия здравният мениджмънт е част от грижата за служителите и в Siemens България. Компанията реализира редица дейности в различни аспекти, за да гарантира всеобхватна грижа за здравето и благосъстоянието на своя екип. Част от ангажимента към служителите са допълнително здравно осигуряване и ежегодни медицински прегледи. Периодично се провеждат и различни инициативи, свързани с предоставяне на информация за здравословен начин на живот, сред които специални програми и консултация с различни специалисти.

Част от атмосферата на централния офис на Siemens България е кът за отдих за служителите, който предлага различни възможности за лека спортна активност или почивка в рамките на работния ден. През февруари 2019 г. компанията откри нова зона за релакс в офиса си в София – Re-CUBE. Изключително креативният дизайн на мястото, което олицетворява връзката на човека с природата,  отговаря на основната му цел –  уют, комфорт, творчески отдих и вдъхновение на служителите.

Като компания, за която благосъстоянието на служителите е от съществена важност, Siemens България насърчава баланса между работа и личен живот.

Част от структурата на Siemens България е и завод за измервателна апаратура високо напрежение в Правец, в който се изпълняват програма Zero Harm Culture за избягване на трудовите злополуки, както и система за здравословни и безопасни условия на труд.

Усилията на Siemens България в тази област получават заслужено световно признание. В глобалния годишен доклад на Siemens AG за 2018, в раздел Recognized Excellence in Health Management, софийският офис на Siemens България е цитиран като добър пример с въвеждането и сертифицирането на Системата за социална отговорност – стандарт SA8000: 2014. Това е първия път, в който Siemens България  попада в глобалния документ.