Зачитане на човешките права

Спазването на човешките права в Siemens e неразделна част от социалната отговорност на компанията. 
Въведение

Права на човека и устойчиво създаване на стойност

Чрез своите продукти и решения, устойчиви и отговорни бизнес практики, доказано лидерство и стратегически партньорства, както и социални инициативи, Siemens създава добавена стойност за обществата навсякъде, където присъства. Директно или индиректно дейностите на компанията засягат много хора. Siemens осъзнава отговорностите си, произтичащи от глобалния й обхват, и приема отговорността да спазва човешките права. Това е ключов елемент от правилата за отговорен бизнес, както и неразделна част от концепцията „Бизнес за обществото“ (Business to Society).

Основен принцип

"Siemens работи с хора с различен етнически произход, култура, религия, възраст, увреждания, раса, сексуална идентичност и пол, като уважава личното достойнство и личните права на всеки един служител."

Този принцип е твърдо залегнал в нашите Правила за бизнес поведение. Те излагат основните принципи и правила, регулиращи начина, по който действаме в рамките на компанията и спрямо партньорите и широката общественост.

Политики и ангажименти

Конвенции и препоръки, признати по света

В допълнение на местните закони и задължителните изисквания на отделните държави има няколко важни конвенции и препоръки, издадени от международни организации, с които Siemens се съобразява. Основните принципи на тези документи са залегнали в Правила за бизнес поведение на компанията.

Принципите на ООН

През 2003 г. Siemens се присъединява към Глобалния договор на ООН и разглежда десетте принципа на Глобалния договор на ООН, както и правилата, залегнали в рамковото споразумение на Международната федерация на металообработващите предприятия (МВФ), като задължителни.  В противен случай се прилагат вътрешните арбитражни правила на компанията. 

Затова Siemens очаква от своите служители, доставчици и бизнес партньори по света да прилагат следните правила:

Отговорност

Водещи правила и принципи

Създавайки своите принципи за бизнес поведение, компанията дефинира спазването на човешките права в допълнителни принципи и насоки. Те са фокусирани върху фундаменталните човешки права, бизнес правила за доставчици и трети страни, с които компанията работи, управлението на конфликтни ситуации в цялата верига на доставки, както и принципите на социална отговорност към служителите.
Сътрудничества

Диалог

Въпросите, свързани с правата на човека, могат да окажат предизвикателство, за да се идентифицират, и трудност, за да се предотвратят или смекчат. Отвореният и конструктивен диалог с партньорските компании ни помага да обсъждаме напредъка, предизвикателствата и решенията и да открием потенциал за съвместни действия. Вярваме, че това ще ни даде възможност да вървим по-бързо, отколкото бихме могли сами. В този контекст ние се присъединихме към Глобалната бизнес инициатива за правата на човека (GBI) и Европейската група за равнопоставеност на човешките права, за да обсъдим съвместни пътища за усъвършенстване на човешките права в бизнеса.