Управление на ресурсите

Eнергийно-ефективна, екологична и с грижа към околната среда – компанията е толкова иновативна към опазването й, колкото и към създаването на продуктите от портфолиото си. 
Въведение

Правилна посока в процеса на създаването на продукти

Намирането на баланс между социалните, икономически и екологични фактори е предизвикателство. Оптималното използване на ресурси през целия цикъл на създаване и производствен процес започва с дизайна, с избора на най-подходящите и ефективни материали и намаляване на емисиите, отделяни в процеса на производство и използване. Благодарение на екологично-ориентираните вътрешни процеси и с помощта на анализ на жизнения цикъл на продукта (LCAs), Siemens управлява екологичния аспект за всички етапи на жизнения цикъл. Екологичните продукти са предимство и за клиентите на компанията.
Siemens има необходимите продукти и е една от малкото компании в света, които могат да разработят цялостни решения.
д-р Михаел Пранге, мениджър на German Water Partnership

Програма за екологично съвършенство на продуктите

Програмата за екологично съвършенство на продуктите гарантира, че те са безопасни както за хората, така и за околната среда. Siemens следи екологичния отпечатък от продуктите си и непрекъснато работи, за да поддържа използването на материали и енергия на възможно най-ниско ниво. 

Екологично съвършенство на продуктите

До 2020 г. да намалим влиянието на продуктите на Siemens върху околната среда.

Работа с химикали в Siemens

За производството на продукти се използват множество вещества. Siemens гарантира, че хората и околната среда са защитени от вредното им въздействие. Ние дори надхвърляме законовите изисквания за избягване на тези вещества. В допълнение Siemens използва глобално стандартизирана директория, в която са изброени веществата, които трябва да бъдат декларирани за всеки продукт, включително забранените със закон.

Ние знаем какво има в нашите продукти

Прозрачността по отношение на естеството и количеството на веществата в продуктите става все по-важна. Особено когато се използват повторно или при рециклиращи материали, трябва да се знае цялото съдържание. Чрез проактивно управление на химикалите, Siemens гарантира спазването на вътрешните политики, както и изискванията на нашите клиенти по отношение на декларацията за веществата. Ние активно ангажираме нашите доставчици, за да спазим прилежно законови изисквания като REACH (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали) и RoHS (Ограничаване на опасни вещества).

Списък на всички декларирани вещества

LoDS-List

Прозрачност на екологичния отпечатък

Чрез анализ на жизнения цикъл Siemens дефинира екологичния отпечатък на своите продукти. Данните се използват, за да се анализира и оптимизира екологичното влияние на продуктите на компанията, като се обхваща целият им производствен процес – от създаването, до етапа на въвеждането им в експлоатация. Въз основа на тези данни Siemens създава Декларация за екологични продукти за клиентите си, осигурявайки прозрачност за състава и екологичния отпечатък на продуктите си.

Shedding more light on the turbine

Wind power delivers clean energy – but how does the environmental footprint stack up when it comes to the production of wind turbines? A dedicated team from Brande has now analyzed extensive quantities of data, in order to throw more light on the environmental performance of Wind Power products. The result: greater transparency, both internally and externally.

Рискови материали

Планирайте днес недостига на ресурси утре

Над 10 000 материали и вещества влизат в нашите продукти и услуги. Изборът на материали, използвани за разработване на продукти, е от голямо значение. Такива решения влияят върху бъдещите бизнес рискове като недостига на ресурси, законови изисквания и екологични щети. Siemens използва метод за оценка, който помага на разработчиците на продукти да оценят критичния потенциал на материалите и да го вземат под внимание по време на разработването на продукта.

Рискови материали

Balises – Resource-efficient lightweights

The scarcity of resources means that developing alternative products is a must – not just for the sake of the company, but also for our planet and thus for future generations. Employees at the Rail Signaling department in Braunschweig, Germany, and in Switzerland have managed to significantly reduce the use of hazardous or rare materials by developing balises with transponder technology.