Безопасност

За Siemens безопасността на служителите е бизнес ангажимент, социална отговорност и фактор за успех. 
Въведение

Безопасност и сигурност

Превенцията от здравни рискове, злополуки и инциденти са ключова част от стратегията за устойчивост на Siemens и неразделна част от бизнес процесите на компанията. Сигурността на работното място и успешното управление на техническите рискове има съществена роля за гарантиране сигурността на служителите и активите, като по този начин се повишава и конкурентоспособността на компанията. За целта Siemens създава програми и процеси, които се адаптират локално и се прилагат спрямо съответните бизнес нужди. Управлението на безопасността е неразделна част от Правилата за бизнес поведение (Business Conduct Guidelines), вътрешната мониторинг система на компанията, както и на риск мениджмънта и вътрешния контрол.
Предпазването от и предотвратяването на злополуки не трябва да се приема като задължителна директива, а като правило за човешко отношение и разумна бизнес логика
Вернер фон Сименс, 1880
Програма Zero Harm Culture @ Siemens

Сигурността е начин на мислене

Не само клиентите и доставчиците, но и регулаторните органи очакват от Siemens да спазва високи стандарти за безопасност. Но съответното поведение зависи не само от законите, регулациите и процедурите, а и от ценностите и поведението на всеки един от служителите и мениджърите. Програмата Zero Harm Culture @ Siemens, която стартира през 2012 г., обединява тези два аспекта, за да постигне трайна и устойчива промяна в мисленето и поведението на хората, свързано с безопасността.

Най-ценният актив на компанията

Служителите са най-ценния актив на компанията. Затова служителите на Siemens могат да разчитат на безопасна работа среда. За да синхронизира бизнесите във всички държави, в които присъства, компанията създаде програмата Zero Harm Culture @ Siemens. В допълнение всички локални компании подобряват политиката си на безопасност спрямо местните нужди и изисквания.