Галерия на наградените участници от Партньорска среща - ноември 2022 г.

Категория Значими проекти

Категория Финансов обем

Категория Устойчив ръст

Категория Финансова дисциплина

Специална награда

Категория Бизнес развитие