Център за обработка на клиентски поръчки

hub_office

Стандартизираната и своевременна обработка на клиентски поръчки е ключова за успеха на всеки бизнес. Това важи особено за компании, в които големият брой поръчки, постъпващи от различни източници, често поставя на изпитание ресурсите и възможностите на служителите. Внедряването на процеси и системи за централизация и автоматизация на поръчките е един от начините за справяне с този проблем. То позволява бърза реакция, навременна доставка и пълна прозрачност при спазване на всички правила и разпоредби.

За да централизира и координира дейностите си в тази сфера на регионално ниво, Siemens създаде специализиран хъб, базиран в София. Центърът за обработка на клиентски поръчки от региона на Централна и Източна Европа е част от структурата на направление Дигитални индустрии. Центърът бе открит през 2018 г. с идеята да улесни и автоматизира получаването и съответното придвижване на клиентски поръчки както чрез традиционните търговски канали, така и чрез онлайн платформата Industry mall.

В хъба работят специалисти с висока езикова подготовка, свързана с обслужваните държави от региона, и професионална експертиза.  Като част от управлението на клиентските поръчки те отговарят за тяхната обработка, логистика, фактуриране, проследяване и осигуряване на навременни доставки при спазване на вътрешните и външни правила за контрол върху износа и митническите разпоредби.

Използваните съвременни системи и автоматизирани процеси дават възможност за оптимизиране на планирането и доставката, по-добра координация, по-лесна обработка на голям брой поръчки, съкращаване на времето за доставка, значително намаляване на риска от човешки грешки и в крайна сметка повишаване на удовлетвореността на клиентите на направление Дигитални индустрии.

ФАКТИ

Служители – 24;
Средна възраст – 32 г.;
5 различни националности; 7+ езика
67% жени / 33% мъже

Контакт

Как да Ви помогнем?

За допълнителна информация, моля, свържете се с нас