Интелигентна инфраструктура

Creating environments that care.

Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens свързва енергийните системи, сградите и индустрията, за да трансформира и подобри начина, по който живеем и работим. В сътрудничество с партньори създаваме екосистема, която интуитивно отговаря на нуждите на хората. Тя помага на клиентите да използват по-ефективно ресурсите и да просперират, а на общностите - да вървят напред и да постигат целите на устойчивото развитие.

Нашият свързан подход

Интелигентната инфраструктура оказва влияние върху начина, по който всички ние искаме да живеем – щастливо, комфортно, устойчиво и в хармония. Тя подкрепя индустриите и организациите в желанието им да бъдат ефективни, отговорни и по-„умни“. Технологията и креативността на хората се обединяват в унисон със заобикалящата ни среда, с грижа за нашия свят. Постигаме това чрез продукти и решения от микро- до макрониво: от физически продукти, компоненти и системи до свързани, облачно базирани цифрови предложения и услуги; от интелигентен контрол и електрификация на мрежата до умни решения за съхранение на енергия; от сградна автоматизация и мениджмънт системи до превключватели, вентили и сензори.

Siemens предлага широк спектър от технологии за контрол и автоматизация на мрежата, решения за разпределение, превключване и управление за ниско и средно напрежение; автоматизация на сгради, охрана и пожарна безопасност, управление на ОВК и енергийни решения. Портфолиото е балансирано разпределено между продукти, системи, решения и пълен набор от услуги.

Нарастващият натиск върху ресурсите и тревожните последици от изменението на климата изискват нов начин на мислене за инфраструктурата и свързаната с нея екосистема на енергетиката, сградите и промишлеността. Дигитализацията ни позволява да задаваме тенденциите, които ще формират по-добро бъдеще за обществото, опазвайки нашата планета за следващите поколения.
Седрик Найке, член на УС на Siemens AG и главен изпълнителен директор на Интелигентна инфраструктура на Siemens
Референции

С грижа за хората по света

Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens има зад гърба си множество проекти, които правят средата по-ефективна, надеждна и отзивчива, а светът - по-добро място, днес и утре.
Инфографика

Интелигентна инфраструктура от Siemens

Светът се нуждае от нов начин на мислене за инфраструктурата - такъв, който отразява нуждите и нагласите на днешното общество.

Контакти

Как да ви помогнем?

За допълнителна информация, моля, свържете се с нас