Електрификация и автоматизация

Бизнес звено Електрификация и автоматизация (EA) покрива целия спектър от електроразпределителни системи и решения, както и продукти и технологии за защита, автоматизация на станции, дистанционно управление, следене на качеството на електроенергията, интелигентна комуникация и микро мрежи. EA се стреми да бъде лидер в трансформирането на електропреносната и електроразпределителната мрежа с цел осигуряване на устойчива, икономична и устойчива електрификация.

Решения за средно напрежение

Ефективно използване на електрическата енергия
Поддържайте ефективни мрежи

Продукти и решения за защита, контрол и управление на енергийната система

Днес безупречната работа на мрежите в контекста на всe по-голямото им разпределение е изключително важно за всеки мрежов оператор, доставчик на електроенергия и индустриално предприятие. Siemens предлага цял спектър от иновативни продукти и решения за енергийна защита и автоматизация, както и технологии за комуникация, включително технологии за анализ на данни, базирани на решения за цифрови близнаци и IoT приложения. Тези решения Ви дават гъвкавост при проектирането на Вашата енергийна инфраструктура и Ви позволяват да работите с нея по-надеждно, устойчиво и ефективно. Също така повишават безопасността на оперативния Ви екип.
Устойчиво електроразпределение от източниците до крайните потребители

Уредби за електроразпределение на ниско напрежение и системи шинопроводи за ниско напрежение

Тенденцията към интелигентна, мрежова свързаност на сградите и все по-автоматизирани индустриални предприятия изисква гъвкави и комуникативни електроразпределителни системи. Техническите изисквания стават все по-стриктни, а да се отговори на стандартите - все по-сложно. Нашите оптимално координирани електроразпределителни системи за ниско напрежение осигуряват устойчиво, високоефективно и надеждно електроразпределение от източника на енергия до крайните потребители. Комуникиращите си системи и компоненти позволяват непрекъсната интеграция на електроразпределението в системите за автоматизация и енергиен мениджмънт, както и в облачно-базирани платформи като MindSphere по отношение на Internet-of-Things (IoT). Подпомагаме процесите на проектиране и инженеринг със софтуерни инструменти и данни, както и с богато портфолио, консултантски услуги и поддръжка.

Електроразпределение в дигиталната епоха

Електроразпределението навлезе в дигиталната епоха. Интелигентната комбинация на разпределение на електрическа енергия със системи за енергиен мениджмънт и автоматизация позволява значително да се повиши както енергийната ефективност, така и надеждността на работата на системите в сградите и индустриалните предприятия. В допълнение, оперативните процеси и поддръжката, могат устойчиво да се подобрят. Какво прави всичко това възможно? Всичко това се случва благодарение на интелигентните комплектни разпределителни уредби и системите шинопроводи, комуникиращите си компоненти и професионалните инструменти за проектиране.
Референции

Референтни проекти