Siemens - 171 години движим света напред

Превръщаме значимото в реално
Научете повече за историята ни

Настоящето е невъзможно без миналото

Само онези, които знаят своето минало, могат да управляват настоящето и да полагат основите на бъдещето.

141 години технологично съвършенство в полза на българската икономика

Siemens е представена в България от края на 19-ти век. Историята на компанията е тясно свързана с техническите нововъведения в страната  - от изграждането на телеграфната мрежа, електрификацията на редица обекти и знакови сгради, изграждането и развитието на телефонната мрежа, доставката на едни от първите рентгенови апарати, до днешните съвременни решения като най-екологичната електроцентрала с комбиниран цикъл на производство, модернизацията на производствените процеси в индустрията, интелигентните сградни технологии, безопасните и ефективни медицински апарати от най-висок клас.

Днес "Сименс" ЕООД развива успешен бизнес в сферата на транспорта, индустрията, енергетиката, сградните технологии. В компанията работят над 300 души. Структурата включва и два компетентни центъра - в сферата на енергетиката и на сградните технологии, които със своя труд и експертиза подпомагат проекти на Siemens AG в цял свят. Част от бизнес направление Дигитални индустрии пък са Центърът за обработка на клиентски поръчки и Инженерният хъб във Варна.

Линия на времето

1854

Първи дейности на Siemens в съвременна България: Британската компания Newall & Co. построява телеграфната линия от Варна до Балаклава край Севастопол, за която Siemens & Halske (S&H) осигурява телеграфните устройства

 

1903

S&H изгражда телефонна централа за 1000 абоната в София

 

1904–1907

Österreichische Siemens Schuckert Werke (ÖSSW) монтира осветителна инсталация за Военната академия в София

 

1904–1908 и 1926–1929

ÖSSW изгражда електроцентрала, осветителна система и електрозахранване за държавната мина в Перник

 

1906

Siemens-Schuckertwerke (SSW) монтира сценично осветление в Народния театър

 

1914

Създава се представителство на Siemens-Schuckertwerke за България в София като клон на ÖSSW

 

1923

Основава се Bulgarische Elektrizitäts Aktiengesellschaft (BEAG), Siemens като дъщерно дружество на ÖSSW, с централа в София

 

1938–1940

S&H изгражда телефонни централи за Царския дворец и за двореца на княгиня Евдокия

1950

Инж. Илия Попов става представител на S&H в България

 

1951

Имуществото на Siemens в България е конфискувано от комунистическата власт

 

1953

S&H Виена склюва договор за представителство с В. Топалов

 

1954

В. Топалов става представител и на Siemens-Берлин

 

1964

S&H и държавната компания "Техноимпорт" подписват договор за окомплектоване и доставка на съобщителна техника

 

1969

С "Електроимпекс" е сключен договор, по силата на който Siemens доставя оборудване за разширяване на националната телефонна мрежа с нови 300 000 абоната

 

1970

Откриване на офис на Siemens в София

 

1971

Siemens сключва договор за представителство с "Руен"

 

1971

Подписан е договор за сътрудничество между Siemens и българския Държавен комитет за наука и технически прогрес

 

1974

Сключен е договор за доставка с българската компания "Технокомплект" за съобщителни измервателни прибори за газопровода СССР - България

 

1974

Поръчка за три SF6 - изолирани електропровода 110 kV

 

1974

Въвеждане в експлоатация на първите четири автоматични междуградски телефонни станции с бързодействащи превключващи релета от благороден метал за комуникациите между градовете София, Варна, Стара Загора и Пловдив.

 

1975

Подписване на рамково споразумение за научно, техническо и стопанско сътрудничество в областта на съобщителната, медицинската и автоматизационната техника между Министерството на външната търговия и Siemens.

 

1979

Siemens участва в разширяването на българската национална автоматична телефонна мрежа

 

1985

Siemens получава поръчка за разширение на 7 автоматични междуградски телефонни станции с бързодействащи превключващи релета от благороден метал

1991

Представителството на Siemens, отворило през 1970 г.,  е преобразувано в дъщерно дружество, изцяло собственост на Siemens AG 

 

1992

Siemens е избрана сред основните доставчици за модернизирането на българската комуникационна мрежа, финансирано от Световната банка. За начало е основана Digicom - съвместно предприятие с Incoms

 

1998

Създаване на регионална компания под името "Сименс" ЕООД, 100% дъщерно дружество на Siemens AG. През същата година започва работа и Графичен център в сферата на сградните технологии (GECC)

 

2006

В Ботевград е открита фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение. Заводът се мести в Правец през 2011 г.

 

2010

Siemens България получава поръчка за изграждане на когенерационна мощност „до ключ” за EVN България Топлофикация в град Пловдив

 

2013

Siemens модернизира най-голямата в страната пречиствателна станция "Бистрица", която доставя вода за приблизително 1,5 милиона граждани в София чрез напълно автоматизирано наблюдение и контрол

 

2015

Siemens България печели търга за доставка на 30 броя 3-вагонни метровлакове за линия 3 на софийското метро

 

2018

Открити са два нови хъба - инженерингов във Варна, който обслужва автомобилната индустрия, а този в София отговаря за обработването на клиентски поръчки за Централна и Източна Европа

 

Няма да продам бъдещето за краткосрочна печалба.
Вернер фон Сименс