Борд на управителите

Като висш ръководен орган на дружеството Бордът на управителите се ангажира да защитава интересите на компанията и да постигне устойчив растеж. По-долу ще намерите допълнителна информация за ръководството.        

Борд на управителите на Сименс ЕООД

Членовете на Борда на управителите са солидарно отговорни за цялостното управление на дружеството и взимат решения по основните въпроси на бизнес политиката и корпоративната стратегия.

Ръководители на направленията