Мениджмънт борд на Сименс ЕООД

Членовете на мениджмънт борда са солидарно отговорни за цялостното управление на дружеството и взимат решения по основните въпроси на бизнес политиката и корпоративната стратегия.

Ръководители на направленията