Борд на управителите

Борд на управителите

Д-р инж. Боряна Манолова

Главен изпълнителен директор