SINAMICS SL150

适用于大扭矩低转速同步及感应电机的交-交变频器

采用晶闸管组件的 SINAMICS SL150 交-交变频器是用于连续控制具有大扭矩和低定子频率的高额定输出感应及同步电机转速的优选变频器。它们采用具有 6 或 12 脉冲连接的三相晶闸管桥。由于设计极为可靠,非常适合驱动矿用提升绞车、输送机、磨碎机和挖掘机。

您是否有问题?西门子专家乐于为您提供帮助。

联系

优点一览

部件种类少,降低了设备投资以及相关的仓储和物流成本。

运行海拔高度、温度和空气质量高,便于在偏远地区使用。

集成测试程序以及反馈和自诊断功能(包括晶闸管),改进了调试与调节。

由于晶闸管的典型低开关速度,可使用标准高压电缆(无需使用屏蔽或铠装电缆)。

技术数据概览

风冷*
 
供电电压 (V)
电机电压 (V)
功率 (MVA)
单个 6 脉冲连接
敞开式连接
1180
1700
3.2 - 9.4
 
星形连接
3 x 950
1515
2.9 - 8.4
 
星形连接
3 x 1360
2190
6.3 - 8.7
2 x 6 脉冲并联
敞开式连接
2 x 1180
1700
10.6 - 16.9
 
星形连接
6 x 950
1515
9.4 - 15.1
 
星形连接
6 x 1360
2190
11.4 - 15.7
12 脉冲并联
敞开式连接
2 x 1180
2 x 1700
11.8 - 18.8
 
星形连接
6 x 950
2 x 1515
10.5 - 16.8
 
星形连接
6 x 1360
2 x 2190
12.5 - 17.4
水冷**
 
电源电压
电机电压
功率
12 脉冲串联
星形连接
2 x 1310 V
4000 V
12 - 18 MVA
2 x 6 脉冲并联
星形连接
2 x 2620 V
2 x 4000 V
24 - 40 MVA

* 风冷,能够承受 200 % 过载最长 60 秒
** 水冷,能够承受 150 % 过载最长 60 秒

下载、支持和服务

特殊主题