Souhlas se zasíláním marketingových informací na základě osobních zájmů

Předmět souhlasu

Chci získávat e-mailem marketingové informace týkající se výrobků společnosti Siemens a služeb společnosti Siemens AG a přidružených společností (dále jen „Siemens“) na základě svých osobních zájmů.   

 

Kromě potenciální možnosti výslovně vyjádřit svůj zájem o konkrétní výrobky a služby Siemens (např. prostřednictvím webového formuláře) společnost Siemens identifikuje můj osobní zájem tak, že bude ukládat informace o mých návštěvách stránek Siemens s použitím technologie cookies. Tyto informace mohou zahrnovat seznam zobrazených článků a stažených dokumentů společně s datem a časem přístupu (dále „data o využívání“), který je uložený v osobním uživatelském profilu. Do stejného profilu bude uložena také informace o tom, zda jsem otevřel/a marketingový e-mail od společnosti Siemens a kdy; Siemens tuto informaci získává prostřednictvím malých obrázků vložených do těla e-mailu (které se někdy označují jako webové majáky).  

 

Navíc budou v profilu uloženy i následující informace, které poskytnu přímo na stránkách Siemens nebo případně které jsou uložené v CRM společnosti Siemens:

  • Osobní kontaktní údaje (např. jméno, titul, společnost, funkce / role, země, telefonní číslo)
  • Informace o společnosti, pro kterou pracuji (např. adresa, obor a další veřejně dostupné informace)   

Údaje popsané v předchozím odstavci (dále jen „data“) využije společnost Siemens k tomu, aby mi zasílala marketingový obsah (např. informační bulletiny, pozvánky na akce a veletrhy atd.) týkající se výrobků a služeb, o které mohu mít zájem. Kromě toho budou data sloužit také pro potřeby zaměstnanců prodejního oddělení společnosti Siemens, aby jim umožnila posílat mi vhodné nabídky a co nejlépe pomoci mně nebo mé společnosti.  

 

Vaše data budou z automatizovaného marketingového systému společnosti Siemens AG automaticky smazána v momentě, kdy už nebudou pro marketingové účely dále zapotřebí, nebo v případě, že svůj souhlas odvoláte.

Převod dat

Společnost Siemens AG může má data sloužící k výše popsaným účelům převést ke svým přidruženým společnostem vypsaným v aktuální výroční zprávě, která je k dispozici na adrese.  Kromě těchto subjektů má technickou možnost přístupu k mým datům také poskytovatel platformy pro automatizovaný marketing využívané společností Siemens.

Odvolání souhlasu a další informace


Tento souhlas mám právo kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ v e-mailech, které dostanu, nebo zasláním e-mailu na adresu contact@siemens.com

 

Po odvolání souhlasu již nebudu dostávat další marketingová sdělení společnosti Siemens. Kromě možnosti souhlas kdykoliv odvolat mohu také zabránit zpracování svých dat o využívání stránek Siemens smazáním následujícího souboru cookie ze všech prohlížečů, které používám:

  • ELQSTATUS

Alternativně mohu také kliknout sem pro uložení speciální odhlašovací cookie, která zabrání, aby se data o mých návštěvách stránek Siemens zpracovávala, dokud neposkytnu obnovený souhlas. Další informace o zpracovávání mých dat jsou k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů na internetových stránkách společnosti Siemens.