EDI řešení

EDIFACT – optimalizace obchodních procesů
Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Co jsou řešení EDI?

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je mezinárodní standard pro výměnu obchodních dat mezi IT systémy zákazníků a dodavatelů. EDIFACT je vhodný zejména pro společnosti s vlastním ERP systémem.

Bezdokladový styk u objednávek a faktur

Následující zprávy mohou být firmou Siemens přijímány resp. z firmy Siemens odesílány:

 • Příchozí objednávka
 • Odchozí potvrzení
 • Odchozí faktura
 • Další druhy zpráv - např. odchozí dodací list

 

Předpoklady

 • Fungující rozhraní pro bezdokladový výstup a vstup z/do ERP systému
 • Konvertor k překlopení dat z/do EDIFACT formátu
 • Komunikační kanál pro přenos datových údajů
 • Vysoký počet zasílaných dokladů (z hlediska nákladovosti je nerentabilní nastavovat EDI formát kvůli několika málo zasílaným dokladům ročně)

Náklady

Náklady za "in-house" výlohy si nese každý z partnerů sám

Výhody pro vás

Efektivita EDIFACT je závislá na hloubce integrace. Čím více EDI-partnerů, druhů zpráv a dokladů, tím větší užitek:

 • Zrychlení pracovních procesů a tudíž růst efektivity
 • Rychlejší informace o vývoji objednávky
 • Méně papírování 
 • Přímý import údajů do ERP systému a tudíž eliminace chyb, úspora času a nákladů
 • Optimalizace procesů

Doba zavedení

Doba zavedení EDIFACT je závislá na hloubce integrace a individuálních předpokladech žadatele. Může se pohybovat v řádu několika měsíců (pokud žadatel již EDIFACT používá, potřebná nastavení mohou být funkční i během jednoho měsíce)