Energeticky účinná výroba

Energeticky účinná výroba

Optimalizujte spotřebu energie a snižte emise CO₂: Energeticky účinná průmyslová výroba může významně přispět k udržitelnému snižování emisí CO₂, aniž by muselo docházet k omezení produktivity. Je to ve skutečnosti právě naopak – může ji pomoci ještě zvýšit.
Energetika a průmysl

Energetická účinnost jako klíč k úspěchu

Ochrana klimatu, efektivní využívání zdrojů, rostoucí náklady na energie, nové dodavatelské modely a přísné ekologické předpisy: ve všech těchto oblastech hraje energetika v konkurenceschopnosti podniků rozhodující roli bez ohledu na předmět jejich podnikání. Pro firmy je proto nanejvýš důležité se na zlepšování energetické účinnosti maximálně zaměřit. Je to velká výzva, ale i obrovská příležitost. Díky energeticky úspornějšímu provozu svých zařízení mohou podniky totiž výrazně ušetřit náklady.

Energetická účinnost ve výrobě – jak tomu je ve skutečnosti

Energeticky účinná čili úsporná výroba znamená mnohem víc než jen nižší spotřebu energie, emise CO₂ nebo náklady. Zahrnuje i propojení dat o energiích a výrobě tak, aby bylo možné provádět nejen analýzy a optimalizovat spotřebu energie, ale i energetickou produktivitu strojů, závodů a procesů. Díky těmto opatřením je možné celkově zlepšit produktivitu a efektivitu procesů.

Transparentní vizualizace energetických dat

Otázka:

Mají dva podobné stroje různou spotřebu energie?

 

Odpověď:

Na obou strojích jsou nainstalována měřicí zařízení, která zaznamenávají a vyhodnocují údaje o spotřebě. Z analýzy vyplývá, že stroj A potřebuje více energie pro provoz pod tlakem a dopravníkový pás vyžaduje víc elektrické energie.

 

Řešení pro vyšší účinnost:

Zjištění a oprava úniku ve vakuovém systému. Na dopravníkovém pásu je zjištěn motor s vadným ložiskem. Při příští údržbě je provedena výměna za účinnější motor.

Hodnocení a analýza energetické účinnosti strojů

Otázka:

Chtěl bych pořídit nový stroj. Jak mohu provést porovnání spotřeby u nabízených strojů a snížit spotřebu energie, která nenabízí žádnou přidanou hodnotu?

 

Odpověď:

Pomocí vhodného řešení lze spotřebu energie přiřadit k jednotlivým provozním stavům (vypnuto, pohotovostní režim, připraven na provoz, v provozu) a následně provést příslušné vyhodnocení a porovnání. 

 

Řešení pro vyšší účinnost:

Dodavatelé strojů mohou již ve fázi nákupu svým zákazníkům nabídnout profil spotřeby energie u daného stroje (v rámci standardizovaného formuláře předávacího protokolu). Analýzu skutečné spotřeby energie stroje v závodě lze provést na základě referenčního měření. Pomocí klíčových ukazatelů energetického výkonu a benchmarků lze provádět průběžné hodnocení všech strojů a implementovat vhodná komplexní opatření vedoucí k optimalizaci výkonu, např. přizpůsobením pohotovostního režimu. 

Splnění požadavků, identifikace potenciálu úspor, optimalizace smluv

Otázka:

Jak mohu identifikovat potenciální úspory v našich provozech, optimalizovat smlouvy s dodavateli energií, snížit daňové odvody a získat výhody díky dotacím od státu?

 

Odpověď:

Toho lze dosáhnout zavedením certifikovaného systému pro řízení energetických dat ve výrobě, který zasílá a archivuje energetická data v souladu se zákonnými požadavky (např. ISO 50001, německý zákon o obnovitelné energii).

 

Řešení pro vyšší účinnost:

Díky identifikaci zařízení, která spotřebovávají nejvíce energie, se můžete vyhnout energetickým špičkám. Automatizovaný systém řízení zátěže dokáže systémy automaticky vypnout a následně opět spustit. Na základě předpovědí očekávané zátěže můžete dojednat se svým dodavatelem energií optimální smlouvu. Transparentní spotřeba energie zvyšuje povědomí zaměstnanců o energetické účinnosti v rámci společnosti a umožňuje sledovat a ověřovat opatření a cíle, jako je např. Každoroční nárůst energetické účinnosti.

Energetická účinnost: podrobný přehled

Energeticky účinná výroba

Společnosti čelí kvůli vysoké spotřebě energie rostoucímu regulačnímu tlaku i vysokým nákladům. Zjistěte, jak vám můžeme pomoci splnit stále přísnější zákonné požadavky, jaké produkty a řešení již dnes používáme, abychom mohli utvářet energeticky účinné výrobní procesy zítřka, a identifikujte dostupné možnosti na podporu financování.
Chopte se příležitosti

Proč energetika skrývá obrovský potenciál

Náklady na energie tvoří v průměru až 10 % všech výrobních nákladů. V odvětvích náročných na spotřebu energie může tento podíl činit až 40 %. I tak je možné energii přeměnit na skutečnou přidanou hodnotu: díky nasazení naší inovativní technologie pohonů můžete ušetřit až 30 % nebo i více. Rozhodujícím způsobem se totiž podílíme na zavádění energeticky účinné výroby po celém světě.
Studie Ecofys/Fraunhofer: Náklady na energie v energeticky náročných odvětvích

Stáhnout studii (PDF)

Příklady z praxe

Energeticky účinná výroba se stává skutečností

Naši zákazníci po celém světě výrazně ušetří na energetické spotřebě i nákladech díky našim průkopnickým produktům, řešením a podpoře od zkušených specialistů.
Kontakt

Kontaktujte nás!

Zajímá Vás více informací? Kontaktujte nás – naši specialisté vám rádi pomohou.