Komunikační řešení pro drážní sítě

Spolehlivá síťová komunikace je nezbytná pro monitorování a správu stále složitějších dopravních infrastruktur. Vědět, co se děje a kde: od sledování vlaků na jejich trasách, přes lokalizaci a řešení problémů na trati, k propojení provozovatelů s důležitými informacemi o bezpečnosti a železničních podmínkách. Efektivní správa železničních systémů vyžaduje jak know-how, tak řešení, která jsou postavena tak, aby tyto požadavky beze zbytku naplnila.

Máte dotaz k nasazení našich komponent z oblasti průmyslové komunikace?

Kontaktujte nás!

Robustní komunikace, která vás udržuje v pohybu

Kompletní řešení připojení pro dnešek i budoucnost

Společnost Siemens nabízí širokou škálu komunikačních produktů a technologií, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly provozovatelům železniční dopravy nástroje, které potřebují k zajištění plynulého chodu svých systémů. Od integrace starší infrastruktury, přes dálkové páteřní sítě z optických vláken a širokopásmové bezdrátové připojení pro mobilní a stacionární aplikace – s řešením společnosti Siemens je toto plně pokryto. Díky celosvětovému dosahu má společnost Siemens znalosti, zkušenosti a řešení, aby byla poskytovatelem komplexní komunikace pro železniční průmysl.
 • Komunikační platforma pro kritické aplikace jak kabelem tak i přes bezdrát
 • Inteligentní rádiové spojení „vlak-trať“ pro mobilitu  typu „end-to-end“
 • Naše komponenty pro drážní účely splňují všechny příslušné požadavky norem EN 50155, EN 50121, EN 45545-4 a NEMA TS 2
 • Dlouhá životnost a dostupnost produktu
 • Ochrana investic se standardní pětiletou zárukou na produkty Siemens RUGGEDCOM i SCALANCE
 • Rozsáhlá nabídka školení a certifikací a také konzulací přímo na místě
 • Robustní konstrukce odolá elektromagnetickému rušení, vysokým nárazům a vibracím, kolísání napájení a je určeno pro široké rozsahy provozních teplot
Přehled elektrických prvků pro železnice

Stáhněte si brožuru

Spolehlivé řešení pro komunikaci i ve ztížených podmínkách

Prvotřídní, integrovaná síťová řešení

Nejvyšší úroveň bezpečnosti, dostupnosti, kapacity a ve shodě s předpisy - udržitelné drážní komunikační systémy nevyžadují nic méně. Aplikace sahají od komplexních informací o cestujících a informačních a zábavních služeb pro zvýšení spokojenosti zákazníků až po efektivní řízení vlastní dopravy. Ale to není vše: Siemens umožňuje bezpečný bezdrátový přenos dat mezi tratí a vlakem - dokonce i na velké vzdálenosti. To zjednodušuje správu údajů, zajišťuje bezpečnost cestujících a zjednodušuje provozní postupy.

Informování cestujících, udržování bezpečnosti na palubě, řízení a sledování vozu - všechny tyto složité a kritické funkce vyžadují robustní síť, která udržuje tok informací. Provozovatelé železnic stojí před jedinečnou výzvou, jak udržet v reálném čase povědomí o tom, co se děje ve vlaku, a o všech faktorech, které ovlivňují provoz vlaku.

 

V mnoha případech jsou dnes sítě pro informační systémy pro cestující, systémy řízení a správy vozidel udržovány odděleně. Se společností Siemens lze tyto sítě bezproblémově integrovat, aby sdílely informace a poskytovaly operátorům úplný obraz sitauce. Komplexní síťová řešení společnosti Siemens poskytují provozovatelům železnic příležitost přijmout konvergenci sítě a sjednotit důležité toky dat pro dosažení vyšší provozní efektivity.

 

S ethernetovou sítí na palubě díky síťovým prvkům společnosti Siemens jsou možnosti prakticky nekonečné, od služeb pro informace o cestujících po kritická provozní data. Železniční operátoři si mohou také úlevou oddechnout, protože vědí, že produkty Siemens hladce integrují i stará (například i sériová) zařízeními, což operátorům umožňuje využít i jejich stávající investice do sítě a technologií.

Highlights

 • Přepínání na L2 a L3 vrstvě v těch nějtěžších provozních podmínkách
 • Moduly fyzického rozhraní s M12 s dodatečným bypassovým relé a různým kódováním
 • Rozšířená sada funkcí vrstvy L3 a Security (firewall, VPN, + APE možnosti)
 • Vestavěná platforma pro zpracování dat umožňující servisní brány, vzdálené analýzy, monitorování a řízení aplikací
 • Integrovaná konstrukce napájecího zdroje a pasivní chlazení - nejsou potřeba žádné ventilátory
 • Minimalizované riziko technické zastarávání díky modulární výstavbě a možnosti výměny za provozu přímo na místě instalace

Aplikace

Sítě s komponentami Siemens pro palubní a traťové systémy pro pasažéry zahrnují modulární a spolehlivá síťová řešení pro systémy kontroly přístupu a prodej jízdenek

Sítě s komponentami Siemens pro palubní informační systémy pro cestující (PIS – Passenger Information Systems) zahrnují také například CCTV přes ethernetovou infrastrukturu, se schopností dodávat informace z mobilního DVR na displeje řidiče nebo centrální řídicí středisko. Stejně tak ale umožní například využít palubní obrazovky pro zábavu a reklamu, zobrazování jízdních řádů atp. Bezdrátovou síť LAN je pak na snadě využít pro cestující a stejně tak pro například zobrazovací panely průběhu cesty nebo hodin pro cestující atd. 

Siemens poskytuje řešení pro správu a monitorování různých provozních systémů vlaků, jako jsou vlastní řízení pohonů, brzdění, řízení klimatizace a ventilace, ovládání dveří, detekce požáru a kouře, řízení spotřeb energie, diagnostická data nebo funkce multifunkční sběrnice vozidel (MVB – multifunctional vehicle bus), systém řízení vlaků (TCMS – train control managment system). Nemluvě o vozech provozovaných zcela bez řidiče nebo jiných automatizovaných systémech bezpečného zastavení. Umíme chránit naše zákazníky před kybernetickými útoky a pomáháme jim bezpečně oddělit různé typy provozu a uživatele. Siemens nabízí extrémní spolehlivost, vysokou dostupnost a rychlé obnovení sítě.

 • Nejlepší a nejspolehlivější komunikační sítě pro signalizaci, distribuované zabezpečovací systémy a elektrifikaci železnic.
 • Robustní, vysoce výkonné sítě podporující CCTV náročné na šířku komunikačního pásma, ochranu přejezů, bezpečnost cestujících a informační systémy
 • Osvědčené funkce vzdálené údržby a automatizace, umožňující vzdálené sledování geograficky rozptýlených síťových komponent a optimalizovaná prediktivní údržba
 • Vysoká dostupnost, rychlé obnovení sítě a snadná cesta k upgradu při změně požadavků
 • V praxi se právě zde sbližují sítě technologií s podnikovými IT sítěmi
 • Provozovatelé spoléhají na mnoho toků dat z prvků pole, aby zajistili hladký provoz složitých vícevrstvých dopravních sítí
 • Spolehlivá síť, vysoká hustota portů, velká šířka komunikačního pásma je nutností při nepředvídaných událostech a zejména v případech závažných události

Pro železniční operátory na celém světě je schopnost zajistit bezproblémovou komunikaci mezi geograficky rozptýlenými prvky pole podél železničních tratí  zcela zásadním úkolem. To zahrnuje traťové zabezpečovací a bezpečnostní systémy, bezpečnostní systémy pro lidi a  také mnohdy obousměrnou komunikaci železničních provozních jednotek a řídících středisek. Účinná traťová komunikace a podpůrné systémy zabraňují kolizím mezi vlaky a silniční dopravou a zajišťují bezpečný, spolehlivý a včasný provoz vlaků.

 

Provozní procesy, jako je oddělení vlaků, vyhýbání se kolizi, vynucování rychlosti na trati, dočasná omezení, bezpečnost na železničních tratích a další procesy, které zajišťují bezpečný chod vlaků, vyžadují robustní a integrovanou síťovou infrastrukturu. Zajištění investic do železnic je jádrem strategie společnosti Siemens, která je založena na dlouhodobé podpoře a rozvoji železniční komunikační infrastruktury. Společnost Siemens vedla některá z největších nasazení komunikačních řešení pro železniční operátory na světě a je celosvětově uznávána pro svou vynikající podporu zákazníků a pro navrhování řešení, která zaručují vysoký výkon a nízké celkové náklady na vlastnictví.

Výhody

 • Multislužbová páteř s uplinkem až 10 Gigabit/s, pokročilá vrstva 3 a routování i s MPLS podporou
 • Migrace starší metalické kabeláže na podporu širokopásmových rychlostí Ethernetu
 • Síťování s nulovým časem přestavění při selhání cesty díky protokolům HSR (High-Availability
 • Seamless Redundancy) a PRP (Parallel Redundancy Protocol)
 • Nebo pro jiné aplikace řešení selhání cesty pro prvky pole pomocí záložní mobilní komunikační sítě 
 • Pokročilé funkce pro ochranu před kybernetickými útoky
 • Splňuje a překračuje certifikace specifické pro drsné drání prostředí, jako je elektromagnetická kompatibilita, teplota, vlhkost, rázy a vibrace

Aplikace

Siemens networks for on-board and wayside passenger systems include modular and reliable networking solutions for access control systems and ticketing.

Síťové komponenty Siemens pro palubní informační systémy pro cestující (PIS – Passenger Information Systems) zahrnují CCTV přes ethernetovou infrastrukturu, se schopností dodávat informace z mobilního DVR na displeje řidiče nebo centrální řídicí středisko. Povolujeme také palubní obrazovky pro zábavu, jízdní řády pro informace a reklamy, bezdrátovou síť LAN pro cestující a přístup k datům na operačních panelech a hodinách.

 • Nejlepší spolehlivé komunikační sítě pro signalizaci, distribuované zabezpečovací systémy a elektrifikaci kolejnice
 • Robustní, vysoce výkonné sítě podporující CCTV náročné na šířku komunikačního pásma, řízení přejezdů, bezpečnost cestujících a informační systémy
 • Osvědčené funkce vzdálené údržby a automatizace, umožňující vzdálené sledování geograficky rozptýlených síťových komponent a optimalizovanou prediktivní údržbu
 • Vysoká dostupnost, rychlé obnovení sítě a snadná cesta k upgradu při změně požadavků
 • Nejspolehlivější komunikační sítě pro elektrifikaci železniční dopravy
 • Osvědčené funkce vzdálené údržby a automatizace, umožňující vzdálené sledování geograficky rozptýlených síťových komponent a optimalizovanou prediktivní údržbu
 • Vysoká dostupnost, rychlé obnovení sítě

Bezpečnost je prvořadým hlediskem systémů veřejné dopravy, a to včetně přejezdů. Systémy ochrany úrovňových přejezdů silnic instalované společností Siemens jsou vždy nejmodernější a fungují bezpečně a spolehlivě.

 • Nejspolehlivější komunikační sítě pro vzájemné propojení zajišťující bezpečné fungování železnic
 • Monitorování a řízení provozu vlaků na tratích podle provozních požadavků železničních dopravců
 • Sbližování technologických sítí s podnikovými IT sítěmi
 • Provozovatelé se spoléhají na mnoho toků dat z prvků pole, aby zajistili hladký provoz složitých vícevrstvých dopravních sítí
 • Spolehlivá síť, vysoká hustota portů, velká šířka komunikačního pásma je nutností při nepředvídaných událostech a zejména v případech závažných událostí

V dnešním náročném vysokorychlostním světě cestující v osobní přepravě i vlaky nákladní dopravy neočekávají nic jiného než dokonalost od železničního operátora. V odvětví průmyslu, kde i pětiminutové zpoždění může způsobit velké problémy, musí provozovatelé železniční infrastruktury zajistit, aby příslušní zaměstnanci měl přístup k provozním informacím v reálném čase, aby se mohli rozhodovat o zajištění účinnosti vlaku, bezpečnosti a jízdy na čas. Vysoce výkonné mobilní sítě společnosti Siemens poskytuje základ pro vzájemně propojené aplikace na palubě a také na trati.

 

S cílem rozšířit Ethernet a sítě založené na IP komunikaci na velké vzdálenosti poskytuje společnost Siemens spolehlivá bezdrátová řešení s vysokorychlostními datovými toky, podporující data v reálném čase, přenos videa, hlasovou komunikaci a důležité signalizační nebo monitorovací informace mezi železničními vozy a řídicím střediskem. Síťová řešení společnosti Siemens pomáhají provozovatelům železnic zabránit zpoždění spuštěním prediktivní údržby, aby se předešlo problémům dříve, než k nim může teoreticky dojít.

 

Provozovatelé nákladní dopravy těží z toho, že si v reálném čase poskytují informací o poloze přepravované dodávky. Jednoduše je známo, kde je náklad po celé trase, což operátorům umožňuje přesně určit časy příjezdu do cílové destinace.

Výhody

 • Široká škála bezdrátových řešení pro zajištění datového toku v drsném prostředí železniční dopravy
 • Portfolio širokopásmových bezdrátových komponent na bázi WiMAX určené pro soukromé sítě, které přináší výhody technologie 4G, ale s výhodami soukromé sítě, tedy lze je doporučit i pro aplikace v rámci kritické infrastruktury
 • Průmyslová bezdrátová síť LAN (IWLAN – wif-fi) s přenosovou rychlostí až 450 Mb / s podle standardu IEEE 802.11n, využívající technologii MIMO k poskytování služeb i těm nejnáročnějším aplikacím, jako je streamování videa ve vysokém rozlišení
 • Mobilní řešení pro připojení k veřejným sítím s ověřeným výkonem a spolehlivostí té nejvyšší třídy

Aplikace

Síťové komponenty Siemens pro palubní a traťové osobní systémy zahrnují modulární a spolehlivá síťová řešení pro systémy kontroly přístupu a prodeje jízdenek.

Síťové komponenty Siemens pro palubní informační systémy pro cestující (PIS – Passenger Information Systems) zahrnují CCTV přes ethernetovou infrastrukturu, se schopností dodávat informace z mobilního DVR na displeje řidiče nebo centrální řídicí středisko. Povolujeme také palubní obrazovky pro zábavu, jízdní řády pro informace a reklamy, bezdrátovou síť LAN pro cestující a přístup k datům na operačních panelech a hodinách.

Siemens poskytuje řešení pro správu a monitorování různých provozních systémů vlaků, jako jsou vlastní řízení pohonů, brzdění, řízení klimatizace a ventilace, ovládání dveří, detekce požáru a kouře, řízení spotřeb energie, diagnostická data nebo funkce multifunkční sběrnice vozidel (MVB – multifunctional vehicle bus), systém řízení vlaků (TCMS – train control managment system). Nemluvě o vozech provozovaných zcela bez řidiče nebo jiných automatizovaných systémech bezpečného zastavení. Umíme chránit naše zákazníky před kybernetickými útoky a pomáháme jim bezpečně oddělit různé typy provozu a uživatele. Siemens nabízí extrémní spolehlivost, vysokou dostupnost a rychlé obnovení sítě.

 • Nejlepší spolehlivé komunikační sítě pro signalizaci, distribuované zabezpečovací systémy a elektrifikaci kolejnice
 • Robustní, vysoce výkonné sítě podporující CCTV náročné na šířku komunikačního pásma, řízení přejezdů, bezpečnost cestujících a informační systémy
 • Osvědčené funkce vzdálené údržby a automatizace, umožňující vzdálené sledování geograficky rozptýlených síťových komponent a optimalizovanou prediktivní údržbu
 • Vysoká dostupnost, rychlé obnovení sítě a snadná cesta k upgradu při změně požadavků
 • Nejspolehlivější komunikační sítě pro elektrifikaci železniční dopravy
 • Osvědčené funkce vzdálené údržby a automatizace, umožňující vzdálené sledování geograficky rozptýlených síťových komponent a optimalizovanou prediktivní údržbu
 • Vysoká dostupnost, rychlé obnovení sítě

Bezpečnost je prvořadým hlediskem systémů veřejné dopravy, a to včetně přejezdů. Systémy ochrany úrovňových přejezdů silnic instalované společností Siemens jsou vždy nejmodernější a fungují bezpečně a spolehlivě.

 • Nejspolehlivější komunikační sítě pro vzájemné propojení zajišťující bezpečné fungování železnic
 • Monitorování a řízení provozu vlaků na tratích podle provozních požadavků železničních dopravců
 • Sbližování technologických sítí s podnikovými IT sítěmi
 • Provozovatelé se spoléhají na mnoho toků dat z prvků pole, aby zajistili hladký provoz složitých vícevrstvých dopravních sítí
 • Spolehlivá síť, vysoká hustota portů, velká šířka komunikačního pásma je nutností při nepředvídaných událostech a zejména v případech závažných událostí
SCALANCE a RUGGEDCOM

Vyšší efektivita, mobilita, bezpečnost a udržitelnost

Siemens širokou škálu komunikačních produktů a technologií. Tyto jsou speciálně navrženy tak, aby poskytovaly provozovatelům železniční dopravy nástroje, které potřebují k zajištění plynulého chodu svých systémů. Od integrace starších zařízení, přes dálkové páteře z optických vláken a bezdrátová širokopásmová připojení pro mobilní a stacionární aplikace, má společnost Siemens znalosti a zkušenosti, aby byla tradičním poskytovatelem komplexních řešení pro železniční operátory. Produkty a systémy společnosti Siemens jsou podporovány naší celosvětovětovou obchodní sítí a stejně tak sítí technické podpory. Kdekoliv na světě tak získáte podporu lokálně a to jak pro jednotlivé produkty, tak pro celá systémová řešení.

Produkty RUGGEDCOM nastavují nové standardy kvality a spolehlivosti komunikačních sítí nasazených v náročných provozních podmínkách. Pokrývají extrémně široký rozsah pracovních teplot a nabízejí speciální technologii bezeztrátových přenosů (zero-packet-loss) a to i při vysokém elektromagnetickém rušení a vylepšením protokolu Rapid Spanning Tree (eRSTP) pro nejrychlejší možné obnovení sítě po poruše.

The RUGGEDCOM RSG2100 is a 19-port, fully managed, modular Ethernet switch with Gigabit uplink ports and optional front or rear mount connectors. The switch is optionally also available to support Power over Ethernet.
The RUGGEDCOM RST2228 is a field modular 19“ Layer 2 rack switch with 10 Gbit/s uplinks, support for IEEE 1588 and optional Power-over-Ethernet - an ideal solution for high port density applications in intelligent traffic systems and railways.
The RUGGEDCOM RSG2300 is a utility-grade, fully managed, 32-Port Managed Ethernet Switch with 4 Modular Gigabit Uplink Ports. The RSG2300's modular flexibility offers 10BaseFL /100BaseFX /1000BaseX fiber and 10/100/1000BaseTX copper port combinations. The switch is optionally also available to support Power over Ethernet.
First utility grade, field upgradable, non blocking 28 Gigabit port layer 2 switch with hot-swappable dual redundant power supplies. The RSG2488 is designed to reduce rack space needs, cut sparing costs and minimize time-to-repair while eliminating routine maintenance and separate timing cabling, delivering increased network availability and lowest total cost of ownership.
Utility-grade, fully managed Ethernet switch, designed to operate reliably in harsh environments. Operating temperature range of -40° C to +85° C, combined with hazardous-location certification, optional conformal coating and a galvanized steel enclosure allow the RS900GP to be placed in almost any location.
The RUGGEDCOM RSG908C und RSG910C are compact IEEE 1588 compatible Ethernet switches, providing 4 Gigabit SFP ports and 4 Fast Ethernet fiber ports (RSG908C) or 6 Gigabit copper ports (RSG910C). The switches come with an integrated DIN rail mount and front-facing interfaces for easy installation in space-limited areas.They offer redundant power inputs for both DC and high voltage AC/DC applications, eliminating a single point of failure. They are designed to operate in harsh environments with widely varying climatic and environmental conditions.
The RUGGEDCOM RSG907R and RSG909R are compact Gigabit IEEE 1588 compatible Ethernet switch supporting High Availability Seamless Redundancy (HSR) and Parallel Redundancy Protocol according to IEC 62439-3. They provide 3 x RNA (Redundant Network Access) and coupler Ethernet ports according to IEC 62439-3 (1000BASE-X) as well as 4 x SAN (Singly Attached Node) fiber optic ports (100BASE-FX) (RSG907R) or 6 x SAN (Singly Attached Node) copper ports (10/100/1000BASE-TX) (RG909R). Both devices come in a compact size, with integrated DIN rail mount and front facing interfaces to allow easy installation in space limited areas.
The RUGGEDCOM RSG920P is a rugged, high density, small form factor Layer 2 switch with Power-over-Ethernet (PoE) capability, designed for space limited cabinets with high bandwidth requirements.
An IEC 62439-3 Redundancy Box (RedBox), supporting both High Availability Seamless Redundancy (HSR) and Parallel Redundancy Protocol (PRP). The RS950G provides the ultimate in network reliability from any network fault. This is achieved by simultaneously transmitting duplicate packets on independent routes through the network to provide complete path redundancy at the data link layer.
Using existing legacy infrastructure of standard communication-grade copper cabling, EoVDSL links up to five kilometers can be established with additional serial, Ethernet and fiber connectivity options to meet all application needs in CCTV, adaptive signaling and other transportation-related applications.
The RUGGEDCOM RM1224 is a mobile wireless router with 4G LTE connectivity and automatic fallback to 3G UMTS or EVDO cellular networks. It is ideally suited for providing data communication to and from remote locations. The RM1224 comes with an integrated 4 port Fast Ethernet switch, one digital input and one digital output. Thanks to its high bandwidths and performance capabilities the RUGGEDCOM RM1224 wireless router can be deployed in a diverse range of applications: e.g. rail wayside applications and Intelligent Transportation Systems (ITS), as well as remote video surveillance.
Industrial Ethernet-switch and TCP/IP router in a small form-factor with LTE and fiber optic WAN options, which enables secure, cost effective, large scale deployment of communications and processing power for harsh environment applications.
Utility-grade, modular and field-replaceable layer 2 and layer 3 switch and router, ideally suited for traffic control systems, electric power utilities, rail and the industrial plant floor.
Compact, cost-efficient utility-grade layer 2 and layer 3 switch and router, ideally suited for traffic control systems, rail, electric power utilities and the industrial plant floor.
Modular, high-port-density Ethernet routing and switching platform with 10 Gigabit uplink ports, designed to operate in harsh environments, that can withstand high levels of electromagnetic interference, radio frequency interference and a wide temperature range of -40° C to +85° C.
The first broadband wireless product portfolio designed for private networks, delivering the benefits of carrier-grade 4G technology to critical infrastructure applications in harsh environments.

Komplexní portfolio produktů SCALANCE se skládá ze switchů průmyslového ethernetu - SCALANCE X, průmyslových modemů a routerů - SCALANCE M, hardwarových firewallů - SCALANCE S a přístupových bodů a klientů -SCALANCE W.

The SCALANCE XC-200 Industrial Ethernet switches offer many functions: Virtual LANs (VLAN), redundancy mechanisms and optional complete PROFINET or Ethernet/IP diagnostics in one device. In addition to variants for setting up electrical and optical networks, the SCALANCE XC206-2SFP switch, for example, can bridge distances of up to 200 km with 2 GB-capable SFPs. Thanks to their properties including an extended temperature range (-40 °C to 70 °C) and approvals for railway applications (trackside) these switches can be flexibly used in a wide variety of environments.
The SCALANCE XP-200 product line is characterized by a robust and flat metal enclosure in M12 connection technology for high degree of protection (IP65). Up to four gigabit ports enable the transmission of large amounts of data; devices with a total output of 120W can be supplied via Power-over-Ethernet (PoE) according to IEEE 802.3at Type 2. The cabinet-free design allows for use both indoors and outdoors.
The SCALANCE XR-300 switches are highly suited for configuring line, star and ring topologies (10/100 Mbps) in plants. Their modular design allows for easy system expansion using various media modules: up to 24 electric or four optical ports (BFOC/ST) for distances up to 26km. The switches provide high-speed redundancy in the ring and, thanks of the C-PLUG removable medium, can be easily replaced in the event of a fault without specialized skills.
The SCALANCE XM-400 product range comprises modular Industrial Ethernet switches, expandable by various port extenders and plug-in transceivers for a maximum configuration with up to 24 ports. It supports 10/100/1000 Mbit technology for various transmission media (twisted pair, fiber optic) and increased port requirements. The main applications are high-performance plant networks (control level). Thanks to the flexible, modular design, the XM-400 product line is also designed for future requirements and can be adapted to the relevant task.
The SCALANCE W products offer reliable and secure wireless communication even in the harshest industrial environments. Following the IEEE 802.11 a/b/g/n/ac standard, SCALANCE W products can offer data rates of up to 1733 Mbps to serve even the most demanding applications such as streaming high-definition video.
Mobile wireless router for cost-effective and secure connection of Ethernet-based subnets and programmable controllers via mobile networks. SCALANCE M876-4 supports LTE (Long Term Evolution). As a result, high transmission rates of up to 100 Mbps in the downlink and up to 50 Mbps in the uplink are possible (depending on the infrastructure of the mobile wireless provider). Secure access and communication is ensured by the security functions of the integrated firewall and by VPN tunnels (end-to-end encryption of the communication connection by creation of IPsec tunnels).

Správa a diagnostika průmyslových sítí, to přesně umožní nový Network Management System známý jako SINEC NMS. Ten je dokonale vybaven pro práci se stále složitějšími síťovými strukturami v neustále se rozvíjejícím digitálním světě.

SINEC NMS is a new generation of the Network Management System (NMS) for the Digital Enterprise, one that’s equipped to deal with more and more complex network structures in an increasingly digital world. This system can be used to centrally monitor, manage, and configure networks with 50 to 12,500 devices around the clock.
The SINEMA server software enables you to fully visualize and monitor networks. Using SNMP and simultaneous diagnostics for example over PROFINET mechanisms, many aspects of plant diagnostics can be portrayed in a single tool. Captured data is stored in a long-term archive and can be evaluated and presented as required. The predefined network diagnosis can also be seamlessly integrated into HMI/SCADA systems (e.g. WinCC, PCS 7) via OPC UA and web mechanisms.
RUGGEDCOM NMS is a scalable, fully-featured, enterprise-grade software product for monitoring, configuring and maintaining RUGGEDCOM mission-critical networks. It improves operational efficiency, speeds up system provisioning and preserves data validity, while allowing focus on the key events in the network.