Telecontrol řešení pro centrální velín

Efektivní monitoring a řízení technologie z centrálního velínu

Požadavky na dostupnost ekonomickou efektivitu v průmyslu se neustále zvyšují. Náš vysoce výkonný telemetrický systém Vám nabízí to pravé řešení.

Siemens poskytuje technickou podporu ke svým produktům i službám. Kontaktujte nás.

Technická podpora

Přímý výběr produktů

TeleControl Basic

Cenově dostupný monitoring a řízení vzdálených technologií

TeleControl Basic je navržen pro jednoduché monitorovací a řídicí úlohy, vzdálenou správu a diagnostiku. Systém umožňuje implementovat aplikace až do počtu 5000 telemetrických stanic.

Telecontrol ve spojení se SIMATIC WinCC

Optimální přehled nad decentralizovanou procesní technologií

S naším softwarovým rozšířením WinCC control center můžete s využitím telemetrických protokolů propojit technologii s vysokou mírou decentralizace. To Vám umožní efektivní řízení technologie z řídicího centra a to s maximálním zabezpečením přenosu dat.

SIMATIC PCS 7 TeleControl

Rychlá a flexibilní komunikace pro komplexní aplikace v průmyslu procesního charakteru.

Se SIMATIC PCS 7 TeleControl můžete snadno integrovat vzdálené stanice do řídicího systému PCS 7. Integrace technologie řízené vzdálenými stanicemi pomocí SIMATIC PCS 7 TeleControl dodržuje standard a filosofii řídicího systému PCS 7, takže operátor neshledává rozdíl mezi centrálním a vzdáleným řídicím systémem.

Chtěli byste podrobné informace? Stáhněte si náši brožuru. Stáhněte si brožuru

Stáhněte si brožuru

Přehled

Řešení pro řídicí centra

Ať už se jedná o řízení procesních závodů, optimalizovaný provoz veřejných zařízení pro čištění vody/odpadních vod, distribuci energií nebo sledování dopravy, se systémem TeleControl Basic můžete implementovat jednoduché aplikace a velké projekty až s 5 000 stanicemi. TeleControl Basic slouží pro vizualizaci jako OPC server, který propojuje vizualizaci
(WinCC, PCS 7 nebo WinCC OA) a vzdálené terminálové jednotky (RTU).  Systém podporuje modulární terminálové jednotky založené na SIMATIC S7-1200 a ET 200SP a také kompaktní terminálové jednotky SIMATIC RTU3000C. 

 

TeleControl Basic je ideální pro aplikace s nízkou mírou automatizace, určených spíše pro přesnos dat, vzdálenou diagnostiku a údržbu.

Vyzkoušejte TeleControl Server Basic

Stáhnout demo software

Použití TeleControl Basic

Přímé objednání TeleControl Server Basic

Siemens Industry Mall

TeleControl Basic – cenově dostupné a flexibilní

Použití 

Stručný přehled výhod TeleControl Basic

S našimi softwarovými rozšířeními SIMATIC WinCC TeleControl a SINAUT ST7cc můžete připojit široce distribuované procesní závody k řídicímu centru WinCC prostřednictvím protokolů dálkového ovládání SINAUT ST7, DNP3 a IEC 60870-5-101/104. SIMATIC WinCC TeleControl je založen na technologii DBA (Data Base Automation) a obsahuje komplexní knihovnu funkčních bloků, která také umožňuje připojení RTU třetích stran.

 

Programový balíček SINAUT ST7cc přenáší procesní data do archivů WinCC v souladu s časovým razítkem poskytnutým RTU. Software je také schopen propojit logovací systémy typické v průmyslu. Konfigurační nástroj SINAUT ST7cc používá stejné komunikační moduly jako systém dálkového ovládání nižší úrovně. Výsledná konzistentní, end-to-end objektová komunikace – od senzorů v procesu po obsah obrazovky a databáze řídicího systému – šetří čas a peníze.

Přímé objednání SINAUT ST7cc

Siemens Industry Mall

Dokonale integrovaná technologie dálkového ovládání

Se SIMATIC PCS 7 máte pod kontrolou široce distribuované procesní závody. Namísto kombinování sekcí centrálního závodu a vzdálených stanic v nadřazeném síťovém řídicím systému nabízí SIMATIC PCS 7 integrované řešení.

Pomocí PCS 7 TeleControl můžete k řídicímu systému SIMATIC PCS 7 připojit modulární RTU založené na řídicích jednotkách SIMATIC i kompaktní RTU. SIMATIC PCS 7 TeleControl sjednocuje všechny oblasti do jedné řídicí místnosti – včetně společného navádění operátora, jednoduché a pohodlné správy dat a integrovaného inženýrství. Všechny RTU a závody obsluhujete, monitorujete a konfigurujete z centrálního dispečinku.

 

Systém umožňuje konfiguraci flexibilních topologií sítě: hvězdicové, lineární sběrnicové a uzlové topologie nebo jakékoli jejich kombinace. Kromě toho lze implementovat redundantní přenosové cesty, což znamená, že RTU lze připojit k řídicímu centru prostřednictvím dvou sítí.

Chtěli byste se dozvědět více o SIMATIC PCS 7 TeleControl?

Navštivte webovou stránku

Reference

Řešení dálkového ovládání v praxi

Naše řešení Telecontrol se denně osvědčují v celosvětovém používání. Zde vám představujeme aplikaci.

Bezpečnostní informace

Pro zabezpečení výrobních závodů, výrobních linek a technologických strojů a zařízení proti kybernetickým hrozbám je nutné realizovat a průběžně udržovat komplexní koncepci průmyslového zabezpečení. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří významnou část tohoto konceptu. 

 

Další informace o průmyslovém zabezpečení naleznete na siemens.com/industrial-security

 

Máte dotaz k nasazení našich komponent pro průmyslovou komunikaci?

Pro více informací kontaktujte Vladimíra Ševčíka nebo Tomáše Skočila.

Máte dotaz k nasazení našich komponent z oblasti průmyslové komunikace?

Kontaktujte nás