Komunikační řešení pro inteligentní dopravní systémy

Spolehlivá síťová infrastruktura pro komunikaci je rozhodující nutností pro monitorování a správu stále složitějších dopravních infrastruktur. Vědět, co se děje a kde. Od sledování autobusů a vlaků na jejich trasách, po lokalizaci a řešení problémů vozidel mimo provoz, informování řidičů o důležitých situacích na silnicích a o dopravních podmínkách. Efektivní řízení dopravy vyžaduje inteligentní dopravní systémy.

Máte dotaz k nasazení našich komponent z oblasti průmyslové komunikace?

Kontaktujte nás!

Robustní komunikace, která nás udržuje v pohybu

Kompletní připojení pro dnešek a budoucnost

Spolehlivá síťová komunikace je rozhodující nutností pro monitorování a správu stále složitějších dopravních infrastruktur. Vědět, co se děje a kde, od sledování autobusů a vlaků na jejich trasách, po lokalizaci a řešení zastavených vozidel, spojení řidičů s důležitými informacemi o silnicích a dopravních podmínkách - efektivní řízení dopravy vyžaduje inteligentní dopravní systémy.

Řešení společnosti Siemens mohou:

 • Umožnit synchronizaci semaforů pro zajištění pohybu vozidel
 • Poskytnout řidičům informace, které umožní v danou chvíli nejrozumnější rozhodnutí v rámci aktuálního provozu na silnici
 • Poskytnout správcům dopravní infrastruktury přesné a včasné informace, aby mohli předcházet problémovým místům dříve, než u nich dojde ke kritické situaci.
 • Odolajt drsným podmínkám provozního prostředí – vybrané produkty splňující environmentální požadavky NEMA TS 2 a spolehlivě fungující při extrémních teplotách
Chytré řešení pro dopravní systémy

Stáhněte si brožuru

Neustále rostoucí nároky

Nejlepší řešení pro sítě v řízení dopravy

Na dálnicích, obchovatech měst i vnitřních ulicích či silnicích, v tunelech i na železničních přejezdech. Dnešní realitou je prakticky nekonečný proud aut, vlaků a autobusů. Doprava je složitá a nikdy nekončící výzva pro velká městská centra i menší městyse. Koordinace provozu tak, aby nedocházelo k nárazovým přílivům nebo nechtěným bočním tokům, je složitý a náročný úkol pro pohotovostní personál, urbanisty i provozovatele dopravních systémů všude na světě. Neustálý tok aktuálních dat může operátorům dopravních systémů pomoci zůstat o krok napřed před problémy denně vznikajícími v dopravě. Implementace nejmodernější komunikační infrastruktury však může s omezeným rozpočtem i časovým rámcem představovat další výzvy. Navíc je také nutné najít síťová řešení, která přežijí drsné provozní podmínky, kterým čelí inteligentní dopravní systémy s nepřetržitým provozem, včetně extrémních teplot, vibrací a elektromagnetického rušení.

Chodci, cyklisté, osobní i nákladní auta, městká železnice i vlaky, tranzitní vozidla - městské dopravní sítě představují pro urbanisty zadání s jedinečnými výzvami. Díky stárnoucí infrastruktuře a omezení rozpočtu na výdaje, ale i například kombinace mnoha správcovských společností na různých úrovních dopravní infrastruktury vytváří složité a náročné zadání.

 

Společnost Siemens poskytuje širokou škálu síťových řešení, která pomáhají městům řešit tyto výzvy a dosahovat jejich cílů - rychle a s ohledem na náklady.

Výhody

 • Ethernet přes VDSL (EoVDSL), nákladově efektivní řešení pro přenos dat ethernetem přes existující měděné telekomunikační rozvody, umožňuje znovu použít starší infrastrukturu pro zajištění příslušných komunikačních rychlostí
 • Produkty RUGGEDCOM WIN a SCALANCE W zvyšují pokrytí sítě pro mobilní a stacionární aplikace
 • Vysokorychlostní páteřní  sítě s více službami s podporou uplink portů rychlostí až 10 Gigabit/s. Pokročilé protokoly routování (L3), například MPLS a PIM-SM pro aplikace přenosu videa
 • Kompaktní switche s optickými porty a technologií Power over Ethernet (PoE) na metalických portech pro zjednodušené připojení zařízení
Přečtěte si, jak Stamford v Connecticutu (USA) využívá chytrý dopravní systém

Zjistěte více

Aplikace

 • Ať už pro malé křižovatky menších městysů nebo pro vysoce komplexní systémy řízení dopravy ve velkých městech, Siemens poskytuje řešení, která flexibilně řídí provoz a umožňují rychlé a dynamické řízení dopravních situací.
 • Měření vlivu provozu měřitelně pomocí předdefinovaných strategií, jako je zelená vlna nebo priorita veřejné dopravy, aby se snížilo přetížení
 • Připojte zařízení nejnižší úrovně, jako jsou senzory, kamery (CCTV), informační tabule a proměnné značky, RFID a jiné platební systémy, k místní nebo vzdálené řídicí centrále prostřednictvím zabezpečeného ethernetu - TCP/IP
 • Odstraňte zbytečné kabelové vedení a související výkopové práce při zachování bezpečnosti pomocí bezdrátové sítě SCALANCE Wireless LAN
 • Zabezpečený vzdálený přístup pro údržbu a řešení problémů bez ohledu na to, kde jsou zařízení umístěna
 • V praxi se právě zde sbližují sítě technologií s podnikovými IT sítěmi
 • Provozovatelé spoléhají na mnoho toků dat z prvků pole, aby zajistili hladký provoz složitých vícevrstvých dopravních sítí
 • Spolehlivá síť, vysoká hustota portů, velká šířka komunikačního pásma je nutností při nepředvídaných událostech a zejména v případech závažných události

Meziměstské sítě jsou geograficky rozptýleny a pokrývají mnoho stovek kilometrů silnic a dálnic. Tyto sítě mezi aglomeracemi slouží jako páteř kritických informací pro celou dopravní infrastrukturu. Zajištění dostatečné šířky komunikačního pásma potřebné pro připojení tisíců zařízení a až podpora stovek přenosů videa v reálném čase, spolu s daty získanými ze senzorů, je zcela zásadní.

 

Dopad výpadku sítě bude vždy významný. Bez spolehlivé síťové infrastruktury nejsou provozovatelé schopni účinně řídit a reagovat na událost. Vysoká spolehlivost a provozuschopnost v extrémních prostředích je klíčová.
 
Řešení společnosti Siemens byla navržena tak, aby vytvořila rozsáhlé sítě, které poskytují spolehlivé připojení s velkou šířkou komunikačního pásma a to i v těch nejnáročnějších provozních prostředích prakticky kdekoliv na světě.

Výhody

 • Nejvyšší úroveň zabezpečení sítě, která udržuje nežádoucí návštěvníky mimo ni
 • Vynikající spolehlivost a škálovatelnost pro budoucí potřeby
 • Naplňuje a překračuje podmínky prostředí definované průmyslovým standardem NEMA TS 2 (od 40 ° C do + 74 ° C)
 • Optické přenosy na velké vzdálenosti, které poskytují připojení s velkou šířkou pásma i na vzdálená místa
 • Vysokorychlostní páteřní  sítě s více službami s podporou uplink portů rychlostí až 10 Gigabit/s. Pokročilé protokoly routování (L3), například MPLS
 • Bezdrátová řešení RUGGEDCOM WIN a SCALANCE W dokončí propojení posledních míst, která jsou příliš obtížně nebo nákladně dosažitelná pomocí optických vláken

Aplikace

 • Monitorovací systémy pomáhají předcházet dopravním zácpám na dálnici před tím, než se vůbec budou moci vytvořit
 • Analyzujte data poskytovaná všemi připojenými senzory a systémy a generujte vhodná opatření pro zamezení vzniku kritického stavu
 • Řízení úseku vozovky: manuálně nebo automaticky (např. Upozornění na přetížení a mimořádné události, varování o počasí, mlze nebo mokré vozovce; dočasné otevření nouzových výjezdů atd.)
 • Pomáhá udržovat a refinancovat silniční a dálniční infrastrukturu
 • Umožňuje navádění dopravy na trasy s nižší hustotou provozu a zajišťuje plynulejší mobilitu v chronicky přetížených městských oblastech
 • Zajišťuje poskytování služeb s přidanou hodnotou provozovatelům a dopravním společnostem
 • Pokud je chytře navrženo i dále snižuje náklady na údržbu a potřebný personál
 • V praxi se právě zde sbližují sítě technologií s podnikovými IT sítěmi
  Provozovatelé spoléhají na mnoho toků dat z prvků pole, aby zajistili hladký provoz složitých vícevrstvých dopravních sítí
 • Spolehlivá síť, vysoká hustota portů, velká šířka komunikačního pásma je nutností při nepředvídaných událostech a zejména v případech závažných události

Mosty a tunely představují jedinečné bezpečnostní výzvy. Například zváýšené riziko rychle se šířících požárů, nutnost nuceného odvětrávání, riziko strukturálního kolapsu sítě městě a obvykle významně delších únikových cest.
 
Nehody vozidel a z nich plynoucí uzávěry tunelů a mostů mohou vážně narušit dopravní systémy vašeho města. Aby bylo možné chránit veřejnou bezpečnost, zlepšit dostupnost a snížit provozní náklady, musí vaše síťové systémy spolupracovat hladce. Musíte být schopni včas odhalit incidenty, provést rychlé zmírnění a zotavení provozu v tunelech a chránit kritické systémy - vše v rámci požadavků příslušných regulatorních orgánů.
 
Společnost Siemens poskytuje řešení dopravní sítě, na které mohou naši zákazníci spolehnout, když je nejvíce potřebují. Kombinací produktů a řešení různých oddělení a divizí společnosti Siemens poskytujeme zcela integrované řešení automatizace pro komunikaci mostů a tunelů.

Výhody

 • Komunikace pomocí ethernetu od posledního čidla až do řídicího centra
 • Síťování s nulovým časem přestavění při selhání cesty díky protokolům HSR (High-Availability Seamless Redundancy) a PRP (Parallel Redundancy Protocol)
 • Integrace stávajících polních sběrnic jako je PROFIBUS do ethernetových sítí a PROFINETu
  Páteřní síť s uplinky až 10 Gigabit/s  

Aplikace

Společnost Siemens poskytuje jedinečné integrované řešení pro flexibilní implementaci komunikačních řešení pro mosty a tunely, včetně:

 • Bezpečná komunikace provozních a bezpečnostních informací
 • Integrace stávajících instalací průmyslových sběrnic (jako je PROFIBUS) a průmyslového Ethernetu (PROFINETu)
 • Flexibilita a integrace starších zařízení s moderními síťovými komponentami pro zajištění ochrany investic a nízkých celkových nákladů vlastníků
 • Osvědčený výkon a spolehlivost při provozu i za nejextrémnějších podmínek
 • V praxi se právě zde sbližují sítě technologií s podnikovými IT sítěmi
 • Provozovatelé spoléhají na mnoho toků dat z prvků pole, aby zajistili hladký provoz složitých vícevrstvých dopravních sítí
 • Spolehlivá síť, vysoká hustota portů, velká šířka komunikačního pásma je nutností při nepředvídaných událostech a zejména v případech závažných události
SCALANCE a RUGGEDCOM

Zvýšená mobilita, účinnost, bezpečnost a udržitelnost

Společnost Siemens vyvinula širokou škálu komunikačních produktů a technologií speciálně navržených tak, aby umožňovaly jejich nasazení pro ITS účely a poskytovaly operátorům nástroje, které potřebují k tomu, aby jejich systémy fungovaly hladce. Od integrace starších zařízení, přes optické přenosy na velké vzdálenosti až po bezdrátovou komunikaci s dostatečnou šířkou pásma pro mobilní i stacionární aplikace. Společnost Siemens má znalosti a zkušenosti, aby se stala vaším poskytovatelem komplexních řešení pro inteligentní dopravní řešení. Úroveň a kvalita našich doprovodných služeb podpory, které fungují regionálně po celém světě, jen doplňují vysoký standard kvality našich produktů.
A 10-port utility-grade, fully managed Ethernet switch, providing dual fiber optical Gigabit Ethernet ports and eight fast Ethernet copper ports. Provides a high level of immunity to electromagnetic interference and heavy electrical surges typical of environments found in curbside traffic control cabinets and in electric utility substations.
Utility-grade, fully managed Ethernet switch, designed to operate reliably in harsh environments. Operating temperature range of -40° C to +85° C, combined with hazardous-location certification, optional conformal coating and an aluminium enclosure allow the RS900GP to be placed in almost any location.
The RUGGEDCOM RSG920P is a rugged, high density, small form factor Layer 2 switch with Power-over-Ethernet (PoE) capability, designed for space limited cabinets with high bandwidth requirements.
Utility-grade, modular and field-replaceable layer 2 and layer 3 switch and router, ideally suited for traffic control systems, electric power utilities, rail and the industrial plant floor.
Compact, cost-efficient utility-grade layer 2 and layer 3 switch and router, ideally suited for traffic control systems, rail, electric power utilities and the industrial plant floor.
The RUGGEDCOM RSL910 enable agencies to reuse existing legacy infrastructure delivering broadband speeds capable of supporting CCTV, adaptive signalling and other transportation-related applications. Using standard communication-grade copper cabling, EoVDSL links up to three kilometers can be established with additional serial, Ethernet and fiber connectivity options to meet all application needs.
A high-port-density Ethernet routing and switching platform, designed to operate in harsh environments, that can withstand high levels of electromagnetic interference, radio frequency interference and a wide temperature range of ‑40° C to +85° C.
The first broadband wireless product portfolio designed for private networks, delivering the benefits of carrier-grade 4G technology to critical infrastructure applications in harsh environments.
The RUGGEDCOM RPS1300 is a rugged power supply intended to serve as the power source for our Power over Ethernet (PoE) products. The RPS1300 can provide up to 140 watts of DC power to support up to four 802.3at ports (30W each) or eight 802.3af ports (15W each) at temperatures up to 75 °C.
Rugged, small form factor Ethernet switch, serial server and TCP/IP router with LTE and fiber optic WAN options, that enables secure, cost effective, large scale deployment of communications and processing power for harsh application environments. The device has IP40 degree of protection, does not use internal fans for cooling and supports -40° C to +85° C extended temperature range.
Mobile wireless router with 4G LTE connectivity and automatic fallback to 3G UMTS or EVDO cellular networks. It is ideally suited for providing data communication to and from remote locations. The wireless router comes with an integrated 4 port Fast Ethernet switch, one digital input and one digital output.
The SCALANCE W products offer reliable and secure wireless communication even in the harshest industrial environments. Following the IEEE 802.11n standard, SCALANCE W products can offer data rates of up to 450 Mbps to serve even the most demanding applications such as streaming high-definition video. Use SCALANCE W to extend your network coverage when conventional cables simply will not cut it.