PROFINET přináší mnoho výhod

k
PROFINET přináší mnoho výhod

PROFINET spojuje už téměř

0 millionů
  • milionů uzlů v průmyslových aplikacích u víc jak 14 000 zákazníků a jejich počet denně roste.

Máte dotaz k nasazení našich komponent z oblasti průmyslové komunikace?

Kontaktujte nás

Otevřenost, flexibilita, efektivita, výkon

Jak zvýšit produktivitu?

PROFINET vám nabízí nové způsoby, jak zvýšit vaši produktivitu díky své otevřenosti, flexibilitě efektivitě a výkonu. Zjistěte si, jak jednoduše můžete přejít ze svého stávajícího řešení PROFIBUS na PROFINET.

PROFINET: Ethernetový standard pro profesionály 

Siemens používá Ethernetový standard pro automatizaci pomocí standardu PROFINET Umožňuje totiž rychlou a bezpečnou výměnu dat na všech platformách a vytváří možnost realizace inovativních konceptů pro výrobní a zpracovatelský průmysl. Díky své otevřenosti a flexibilitě PROFINET nabízí uživatelům velkou volnost při navrhování struktury stroje a systému. Navíc PROFINET zajišťuje optimální využití dostupných zdrojů uživatele a výrazně zvyšuje dostupnost systému. Praxe ukazuje, že inovativní řešení a produkty společnosti Siemens v kombinaci se standardem PROFINET trvale zvyšují efektivnost výroby.

Ať už integrujete nové komunikační standardy jako je OPC UA, propojujete IT a výrobní sítě nebo podnikáte další velký krok  směrem k Time-Sensitive Networking (TSN) sítím, s těmito řešeními jste kvalitně připraveni na svět Průmyslu 4.0.

Neustálá otevřenost

PROFINET umožňuje automatizační řešení nezávislá na výrobci s otevřeným standardem. PROFINET je 100% průmyslový Ethernetový,standard, který byl zaveden v průmyslové komunikaci v 90. letech.

Konzistentní komunikace až ke koncovým zařízením prostřednictvím jednotného standardu

Díky své otevřenosti PROFINET vytváří základ pro jednotnou síť automatizace strojů a linek, ke které lze připojit jak automatizační zařízení, tak  i standardní ethernetová zařízení.

Propojitelnost a interoperabilita s komponenty od různých výrobců

Bez ohledu na to, které komponenty chcete použít pro vaše automatizační řešení, PROFINET umožňuje konfigurace, které jsou nezávislé na typu řídicí jednotky a dalších uzlech.

Jednoduchá integrace do stávajících systémů

PROFINET chrání vaše stávající investice do PROFIBUSu. Například můžete snadno převést spínač SIMATIC ET 200SP na PROFINET pouze výměnou modulu rozhraní a úpravou konfigurace. Nebo můžete bezproblémově integrovat celé sítě PROFIBUS současně do standardu PROFINET přes IE / PB LINK PN IO.

 

To platí také pro budoucí použití standardu PROFINET s TSN. TSN kombinuje stávající standardy IEEE, které do značné míry ovlivňují komunikaci OSI vrstvy 2. TSN proto není komunikačním protokolem, ale základní technologií, kterou mohou PROFINET a OPC UA použít jako druh „turbo“ v příštích několika letech.

Použijte standardní webové nástroje pro PROFINET 

PROFINET je 100% Ethernet a podporuje TCP / IP. To mimo jiné umožňuje použití webových technologií, jako je přístup k integrovanému webovému serveru polních zařízení a výrazně zjednodušuje uvádění do provozu a diagnostiku. S přihlédnutím k bezpečnostním mechanismům tento přístup umožňuje zavedení nových konceptů vzdálené správy nebo dokonce rychlou změnu výroby.

PROFINET – inovativní díky neustálému vývoji

Charakteristiky PROFINETu, jako jsou deterministické odezvy, schopnost funkcionality v reálném čase v mikrosekundovém rozsahu a integrovaná diagnostická schopnost, jsou ideálním základem průmyslové komunikace pro Průmyslu 4.0. Současně je PROFINET dokonale harmonizovaný s nejmodernějšími standardy jako je OPC UA. Díky plné shodě PROFINETu definovanovaného organizací IEEE, můžete těžit z dalšího vývoje průmyslového Ethernetu, pokud jde o šířku pásma, rychlost, zabezpečení a výkon. PROFINET je definovaný standard (IEC 61158/61784).

Maximální flexibilita pro realizaci vašich nápadů

S ohledem na stále kratší inovace a životní cykly produktů ve všech odvětvích jsou pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti klíčové rychlé doby odezvy a optimalizované procesy. Díky své maximální flexibilitě ve struktuře a výrobních procesech PROFINET umožňuje implementaci inovativních konceptů strojů a zařízení. Mobilní zařízení lze integrovat například na relativně nepřístupných místech.

Nové oblasti použití díky bezdrátové komunikaci 

IWLAN snižuje náklady na údržbu, zvyšuje spolehlivost a je charakteristický svým vysokým komunikačním výkonem. Pouze PROFINET umožňuje kombinaci bezpečnosti a IWLAN. Například díky IWLAN technik závodu získá větší volnost pohybu s použitím   mobilního panelu SIMATIC. Takže je vždy tam, kde je to potřeba bez ohrožení bezpečnosti.

PROFINET s PROFIsafe pro zajištění bezpečnosti strojů a linek

Bezpečností komunikace prostřednictvím PROFIsafe spolehlivě chrání personál, výrobní prostředí a závody. Nejsou zapotřebí žádné speciální síťové komponenty a lze použít standardní switche a brány bez omezení. Je možné využít stávající síťovou infrastrukturu, protože není potřeba samostatné kabeláže ani dalších bezpečnostních kontrol. Navíc umožňuje Z bezpečnou komunikaci proti selhání prostřednictvím průmyslové bezdrátové sítě LAN (IWLAN).

Průmyslová síť PROFINET pro optimální návrhy strojů a linek 

PROFINET umožňuje kromě liniové topologie použití hvězdicové, stromové a kruhové topologie. Výsledkem je vysoký stupeň flexibility. Síť PROFINET může být instalována téměř bez odborných znalostí a splňuje všechny požadavky týkající se průmyslového prostředí. I následné rozšíření topologie je možné bez nutnosti dalších opatření. Síťové komponenty SCALANCE také umožňují přístup ke strojům a systémům prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN, například pro účely vzdálené údržby.

Rozšiřitelnost 

S PROFINETem můžete rozšiřovat síťové infrastruktury podle potřeby, dokonce i během provozu.

Vyšší efektivita zaručí vaši ekonomickou výhodu na trhu

Neustále rostoucí ceny surovin a nové předpisy v oblasti životního prostředí vyžadují, aby společnosti na celém světě využívaly své zdroje levněji a efektivněji. To platí zejména pro výrobu.

Klíčem k tomu je PROFINET. Jednoduchý návrh technologie urychluje uvedení do provozu a spolehlivá  kvalitní zařízení zvyšují dostupnost a provozuschopnost výrobní technologie. Komplexní koncepce diagnostiky a údržby navíc pomáhají snížit na minimum jak časové prostoje na výrobním zařízení, tak i náklady na údržbu.

Komunikace jednotlivých zařízení a celého výrobního závodu pomocí jednoho kabelu 

PROFINET nabízí řadu funkcí na jednom kabelu. Například i výrobní data stroje a standardní IT data běží společně na jednom kabelu. To vytváří integraci a šetří náklady snížením režijních nákladů na kabeláž a potřebná školení.

Diagnostika jednotlivých zařízení a celých výrobních sítí

Ze zařízení lze vyčíst rozsáhlá diagnostická data a rychle tak zjistit chyby. Webové stránky HTML se používají ke správě zařízení PROFINET, lokálně i vzdáleně.

PROFINET optimalizuje procesy při výměně zařízení

PROFIenergy vypíná jednotlivá zařízení nebo celé výrobní jednotky koordinovaným a centrálně řízeným způsobem, pokud není vyžadována jejich činnost. To následně šetří energii během přestávek a zvyšuje efektivitu ve vašem závodě.

Budujte průmyslové komunikační sítě rychle a spolehlivě

PROFINET umožňuje bezchybné zřízení průmyslových sítí v krátkém čase a bez nutných odborných znalostí pomocí systému kabelů FastConnect.

PROFINET optimalizuje procesy během výměny zařízení

Když dojde k výměně zařízení PROFINET, spínač vstupů a výstupů I/O detekuje nové zařízení a automaticky mu přiřadí jméno.

Spolehlivý přenos dat 

Použití konfigurovatelných switchů až na úroveň polních zařízeních zabraňuje poruchám v části podsítě tak, aby nebyla negativně ovlivněna celá výrobní síť. PROFINET umožňuje použití optických kabelů zejména v oblastech kriticky citlivých na elektromagnetickou kompatibilitu.

Vysoký výkon pro zvýšení produktivity 

Výkon a přesnost určují úspěch na trhu. Přesné řízení pohybu, dynamické pohony, vysokorychlostní kontrolery a deterministická synchronizace zařízení jsou proto klíčovými faktory pro dosažení vynikající výroby. PROFINET pomáhá splnit dnešní i budoucí požadavky a umožňuje tak neustále zvyšovat výrobní efektivitu. Díky standardu PROFINET a OPC UA založeným na TSN je také možné provozovat několik protokolů v reálném čase paralelně v jedné síti (konvergence sítě).

Maximalizovaná produktivita pro vysoce výkonné aplikace

 

Aplikace pro rychlé řízení pohybu vyžadují vysokorychlostní výměnu dat. Krátké doby PROFINET cyklu zvyšují produktivitu strojů a výrobních zařízení. V kombinaci s pohony společnosti Siemens poskytuje nezbytnou rychlost ve stroji  s maximální přesností. Ve spojení s pohony SINAMICS společnosti Siemens tak zajistíme, že zařízení pracuje potřebnou rychlostí a zároveň maximalizuje svou přesnost. Se standardem PROFINET je také možné nakonfigurovat jednotlivé komponenty tak, aby splňovaly všechny požadavky. To umožňuje optimální využití šířky pásma a dostupného výkonu spínače.

Přesná a deterministická výměna dat

Komunikace přes PROFINET je pevně daná. Jitter <1 μs má za následek cykly o maximální přesnosti a zaručuje tak vysokou kvalitu výrobku.

PROFINET umožňuje implementaci vysoce komplexních zařízení, systémů a závodů

Se standardem PROFINET může být až 512 zařízení řízeno jedním řídicím systémem SIMATIC. Mechanismy jako I-Device umožňují jednoduchou konfiguraci hierarchických řídicích struktur. PROFINET tak usnadňuje implementaci velkých síťových uspořádání.

Rychlý a efektivní přenos dat 

PROFINET dosahuje výrazně vyšší rychlosti přenosu dat než konvenční průmyslové sběrnice. To umožňuje bezproblémový přenos i velkých objemů dat, aniž by to ovlivnilo přenos dat vstupů a výstupů I / O.

PROFINET umožňuje zavádění redundantních struktur

Vyšší dostupnost zařízení lze dosáhnout pomocí redundantního zapojení. To lze realizovat jak pomocí switchů SCALANCE, tak i přímo prostřednictvím integrovaných rozhraní PROFINET. Pro tento účel je k dispozici protokol „Media Redundancy Protocol“ (MRP) a systémová redundance vlastního zařízení.

Implementujte modulární návrhy bez nutných čekacích dob

V modulárních zařízeních musí spínače vstupů a výstupů I/O rychle detekovat nové součásti nebo celé sekce zařízení. Díky rychlému spuštění dokáže detekovat zařízení do <500 ms a připojit je k I/O  spínači.

Ke stažení, podpora a servis

Užitečné informace o PROFINETu

Všechny potřebné informace na jednom místě
Nejrychlejší cesta k našim odborníkům 

Nejrychlejší cesta k našim odborníkům 

Navrhovaná řešení vašich požadavků a přímý přístup k našim odborníkům v rámci technické podpory

Nabídka služeb

Nabídka služeb

Aby podniky v průmyslu zůstaly dlouhodobě konkurenceschopné, musí zajistit a v ideálním případě i zvyšovat efektivitu a produktivitu strojů a zařízení. Jako váš partner nabízíme jedinečnou škálu služeb a podpory na základě našich rozsáhlých odborných znalostí v oblasti technologií a průmyslu. 

Nabídka školení

Nabídka školení

Nabízíme vám individuální i standardizovaná odborná školení přímo od výrobce – prostřednictvím školících středisek ve více než 60 zemích.

Kontakt

Naši experti vám rádi pomohou

Pro více informací o PROFINETu kontaktuje naše speciality.