SINETPLAN - Siemens Network Planner

Poznejte chování své sítě s předstihem pomocí

Poznejte chování své sítě s předstihem pomocí

1 kabelu
  • a s integrací do digitálního pracovního postupu.

The Siemens Network Planner

Naplánujte – simulujte – testujte: SINETPLAN

Siemens Network Planner vám pomůže s plánováním automatizačních systémů založených na PROFINETU a usnadní profesionální a proaktivní plánování systémů již v průběhu virtuálního uvedení do provozu. Efektivní plánování a návrh PROFINET sítí vám ušetří čas i peníze, především pokud je navíc k real-time (RT) nebo IRT komunikaci použita standardní komunikace jako například TCP/IP data.

Simulujte zatížení sítě předem – spolehlivé uvedení do provozu

V prostředí automatizace se témata digitalizace a simulace stávají čím dál tím důležitějšími. Výhody jsou zřejmé: virtuální systém může být uveden do provozu ještě před tím, než je skutečně implementován. Toto platí pro virtuální produkt stejně jako pro digitální dvojče automatizačního procesu.

 

Vzhledem k tomu, že množství dat v tomto kontextu výrazně roste, má rozhodující význam zmapovat komunikaci virtuálně namísto nákladných strukturálních změn, které by bylo později nutné provádět v reálné aplikaci.

 

SINETPLAN vypočítává a simuluje zatížení PROFINETOVÉ sítě a zobrazuje kritické body, ve kterých je zatížení příliš vysoké. SINETPLAN navíc simuluje zatížení sítě daty v reálném čase (real-time komunikace mezi I/O ovladači a I/O zařízeními) stejně jako komunikaci způsobenou například ethernetovými uzly.

 

Integrací SINETPLAN V2.0 mohou být projekční data plánovaného automatizačního systému převedena pomocí "AutomationML" (Automation Markup Language) data exchange format a zpět exportována po simulaci a eventuálních úpravách.

 

SINETPLAN umožňuje transparentnost a virtuální přehled zatížení sítě ještě před instalací a uvedením do provozu. Pokud SINETPLAN zobrazí kritickou síťovou sekci, simulaci lze jednoduše upravit a restartovat. SINETPLAN navíc nabízí možnost danou simulaci zdokumentovat za účelem ještě transparentnějšího návrhu PROFINETOVÉ sítě. 

 

Tímto způsobem můžete optimalizovat plánovanou síť, maximalizovat využití síťových zdrojů nebo plánovat rezervy. V neposlední řadě jsou potenciální problémy dobře viditelné a mohou být odstraněny, zatímco přepracování v průběhu uvedení do provozu nebo dokonce v plném provozu by znamenalo významně vyšší náklady. SINETPLAN umožňuje zvýšení dostupnosti výroby a provozní bezpečnosti hned od začátku.

Výhody ve zkratce

  • Nástroj pro návrh sítě a simulace již ve fázi plánování
  • Optimalizace využití dostupných síťových zdrojů
  • Vyšší dostupnost produktů dosažená vyvarováním se výpadků způsobených chybami v plánování
  • Zajištění vyšší spolehlivosti provozu
  • Optimalizace nákladů: jedno kabelové řešení
  • Transparetnost zatížení sítě pro I/O data a NRT až na úroveň jednotlivých portů