PROFINET v procesním průmyslu

PROFINET v procesním průmyslu

PROFINET je

0 %
 • průmyslový Ethernet a díky tomu i spolehlivý standard připravený na budoucnost po celou dobu životnosti výrobních závodů.

PROFINET v procesním průmyslu

Bezpečný, rychlý a konzistentní v celém závodě

Vytváření konzistentní a komplexní komunikační struktury v celém závodě je v procesním průmyslu stále více klíčové. Díky standardu PROFINET získáte podporu pro bezpečnou a rychlou výměnu dat na všech úrovních. Podívejte se na videa, která ukazují, jak PROFINET podporuje požadavky zákazníků v procesním průmyslu. Navíc zjistíte, jak lze PROFINET propojit se SIMATIC PCS7, PROFIBUS PA a HART, a jak jednoduché může být monitorování se Simatic Safety Matrix (nástrojem pro správu životního cyklu bezpečnosti).

Typické aplikace použití standardu PROFINET

PROFINET hraje důležitou roli v široké škále aplikací v procesním průmyslu. 

Například v těchto oblastech:

 • Výroba cementu
 • Řízení hoření u velkých kotlů
 • Výroba elektřiny
 • Požární a plynové systémy
 • Težba ropy a rafinerie
 • Odsolování
 • Plynové nádrže
 • Výroba hnojiv
 • Míchání a dávkování
 • Pivovarnictví
 • Čistění odpadních vod
 • Výroba solárních panelů
 • Metalurgie - válcovny

 

Zvyšte produktivitu vašich závodů

Jak může průmyslová komunikace zvýšit produktivitu v procesním průmyslu? Zejména v často rozrůstajících se, složitých a heterogenních závodech je pro optimalizaci procesů naprosto nezbytný plynulý průběh výměny dat. Díky otevřenému standardu PROFINET můžete zajistit snadnou komunikaci mezi veškerými komponenty. 

Dokonalá spolupráce dílčích procesů je klíčová

 

Základem pro zvýšení rychlosti a produktivity celého procesu výroby je, že PROFINET podporuje všechny dílčí procesy tak, aby dokonale spolupracovaly mezi sebou. Navíc díky jednotným standardům průmyslového Ethernetu IEC 61158/61784 je zajištěn stálý tok komunikace mezi koncovými body ve zpracovatelských závodech, které se vyznačují širokou škálou zařízení, výrobců a technologií. Patří sem například použití bezdrátových technologií, jako je WLAN podle IEEE 802.11 nebo mobilní komunikace. Zejména v obtížně přístupných oblastech u často složitých technologických zařízeních je bezdrátová komunikace důležitým faktorem pro hladký provoz.

Efektivní komunikace prostřednictvím jediného kabelu 

 

Čím méně kabeláže je zapotřebí, tím jednodušší a nákladově efektivnější je komunikace na horizontální úrovni mezi stroji a centrálním řízením. PROFINET jde ruku v ruce s heslem „jeden kabel pro všechny účely.“ PROFINET je totiž univerzální síť pro přenos všech potřebných dat, jako jsou diagnostika, bezpečnost, řízení vstupů a výstupů I/O, energetická účinnost nebo TCP/IP data – prakticky neomezeně pro různé komponenty. Výhodou je také to, že veškerá komunikace probíhá podle jediného standardu. Můžete tak kdykoli spustit dílčí části celého systému a poté bez problémů pokračovat v projektu.  

Rychlejší uvedení vašich produktů na trh

Ať už dodáváte cokoliv, naléhavě potřebnou vakcínu, občerstvení nebo hnojivo, požadavky na uvedení vašich nových produktů na trh ve zpracovatelském průmyslu stále rostou. To vyžaduje nejen větší flexibilitu ve výrobě, ale také rychlejší plánování, uvedení do provozu a instalaci. PROFINET vám pomůže zrychlit všechny tyto fáze, ať už prostřednictvím modulární architektury nebo chytrých nástrojů pro konfiguraci a uvedení do provozu.

Efektivní komunikace prostřednictvím jednoho kabelu

 

Jak rychleji navrhnout síť? V první řadě je zapotřebí jednoduchých a flexibilních síťových nastavení, která se přizpůsobí požadavkům závodu, ať už lineární, hvězdicové nebo kruhové topologie. Za druhé, potřebujete jasné administrativní struktury. Například díky PROFINET můžete spravovat až 256 zařízení z jediného řídicího systému SIMATIC. PROFINET s jistotou ovládá velké množství ovládaných vstupů a výstupů, a to až 10 000 a více zařízení.

Rychlé a snadné uvedení do provozu 

 

Díky systému FastConnect, který umožňuje rychlou montáž, můžete se standardem PROFINET instalovat průmyslové sítě v nejkratším možném čase, a to i bez zvláštních znalostí a bez chyb. Navíc PROFINET nabízí řadu inteligentních řešení, jako například automatické adresování, které umožňují rychlé připojení polních zařízení. Když později dojde k výměně zařízení PROFINET, I/O kontrolér detekuje nové zařízení a automaticky přiřadí jeho jméno. To ve výsledku také šetří váš čas. 

Bezpečná výroba

Jak dosáhnout ekonomicky úspěšné a bezpečné výroby? Díky nepřetržité výrobě bez odstávek. To je možné například rychlou a bezchybnou výměnou zařízení. PROFINET je v tomto bezkonkurenční. 

Žádné prostoje díky PROFINET

 

Polní zařízení PROFINET lze vyměnit velmi snadno nezávisle na výrobci a verzi softwaru. Pokud zařízení selže, řídicí jednotka stále rozpozná svou pozici v topologii, protože zařízení si cyklicky sdílejí typologické informace mezi sebou. Nyní lze použít náhradní zařízení, zpočátku i bez názvu. Kontrolér totiž používá informace o topologii pro přiřazení nového zařízení v síti a jeho jedinečné adrese. To znamená, že zařízení je možné díky PROFINET rychle a bezchybně vyměnit za jiné, a to i bez programovacích nástrojů.

Dosáhněte udržitelného provozu

Nepřetržitá a udržitelná výroba vyžaduje vysokou transparentnost. Jak ale využít procesní data, která jsou generována ve všech zařízeních a systémech? I na toto má PROFINET odpověď. Nebo i například na to, jak zaznamenávat a spravovat diagnostická data tak, aby bylo možné provádět aktuální údržbu nebo dokonce prediktivní údržbu.

Diagnostika pomocí PROFINET je snadná, rychlá a spolehlivá

 

Pro aktuální i prediktivní údržbu je důležité, aby zařízení a komponenty byly schopny zaznamenávat a sdělovat svůj stav. PROFINET umožňuje spolehlivou diagnostiku polních zařízení i v kritických prostředích, jako je chemický průmysl, podle doporučení NAMUR NE 107. Kromě toho zajišťuje spolehlivý přenos alarmů a hlášení o stavu do řídicí jednotky. Navíc základní diagnostický model rozpoznává různé podmínky. Kromě „funkční“ a „v poruše“ zahrnují volitelné podmínky „vyžadována údržba“ a „požadavek na údržbu“. To znamená, že pracovní instrukce jsou generovány z dat automaticky, efektivně a způsobem, který zajišťuje dostupnost.

Další informace

Dokumenty ke stažení, podpora a servis

Všechny informace o našich produktech a službách na jednom místě.
Nejrychlejší cesta k našim odborníkům 

Nejrychlejší cesta k našim odborníkům 

Navrhovaná řešení vašich požadavků a přímý přístup k našim odborníkům v rámci technické podpory

Nabídka služeb

Nabídka služeb

Aby podniky v průmyslu zůstaly dlouhodobě konkurenceschopné, musí zajistit a v ideálním případě i zvyšovat efektivitu a produktivitu strojů a zařízení. Jako váš partner nabízíme jedinečnou škálu služeb a podpory na základě našich rozsáhlých odborných znalostí v oblasti technologií a průmyslu. 

Nabídka školení

Nabídka školení

Nabízíme vám individuální i standardizovaná odborná školení přímo od výrobce – prostřednictvím školících středisek ve více než 60 zemích.