SINEC NMS pro průmyslové sítě

Picture of a SINEC NMS user who is working with two digital images of the SINEC NMS user interface.

Systém správy průmyslové sítě pro digitální podnik

SINEC NMS je Network Management System (NMS) pro složité síťové struktury ve stále digitálnějším světě. Tento systém lze použít k centrálnímu monitorování, správě a konfiguraci průmyslových sítí s nepřetržitým provozem desítek tisíc zařízení, včetně oblastí souvisejících se zabezpečením. SINEC NMS je proto první volbou pro složité síťové struktury a připravuje půdu pro digitální transformaci průmyslu - ve všech sektorech a bez ohledu na velikost sítě. Díky své škálovatelnosti roste SINEC NMS paralelně s tím, jak se síť stává větší a složitější.

Chcete vědět více podrobností o SINEC NMS? Spojte se s námi.

Kontaktujte nás

Propagační balíček: SINEC NMS a SCALANCE

Zjistěte, jak můžete zabezpečit svou průmyslovou síť a snadno spravovat průmysloé bezpečnostní komponenty SCALANCE SC-600 pomocí SINEC NMS. Oba produkty jsou k dispozici také v kombinaci s průmyslovým ethernetovým switchem SCALANCE XC208G. Vyzkoušejte naše zvýhodněné propagační balíčky.

O softwaru SINEC NMS

Výkonný a připravený na budoucnost

Využijte naplno všech příležitostí, které nabízí digitalizace a směr průmyslu 4.0 - spolehněte se na efektivní správu sítě se strukturovaným přístupem.

Efektivně spravujte průmyslové sítě pomocí SINEC NMS

SINEC NMS je rozdělen do dvou úrovní pro efektivní správu rozsáhlých sítí. Centrální úroveň řízení rychle zobrazuje jasný pohled na celkový stav sítě. Úrovně provozu jsou naproti tomu distribuovány v průmyslových sítích a implementují nastavení konfigurace z úrovně centrálního řízení na všechna síťová zařízení.

Příklady použití

Je snadné integrovat komponenty jako zařízení SCALANCE a RUGGEDCOM do stávající sítě průmyslových technologií (OT). Síťové komponenty lze také konfigurovat a průběžně udržovat. Konfigurace je založená na pravidlech, takže ji lze obecně použít na mnoho různých komponent. Zejména při konfiguraci rozsáhlých sítí to znamená velké časové a finanční úspory. SINEC NMS podporuje pět základních kamenů definovaných v modelu FCAPS podle ISO. Podívejte se na naše videa a objevte přidanou hodnotu nabízenou funkcemi SINEC NMS.

Více než FCAPS


SINEC NMS jde nad rámec FCAPS a nabízí dva základní systémové prvky, které konkrétně řeší požadavky průmyslové sítě a doplňují funkce našich NMS.

 

Northbound rozhraní: Toto rozhraní umožňuje předávání síťových a diagnostických dat do různých systémů a aplikací, např. HMI a SCADA systémy, přes OPC UA.


Správa systému: SINEC NMS je rozdělen na centrální úroveň řízení a několik distribuovaných operačních úrovní. Tato funkce škálovatelnosti umožňuje růst spolu se sítí, jak se stává větší a složitější.

Přímo vyberte a objednejte si SINEC NMS

Objednejte na Industry Mall

SINEC INS

Software, který poskytuje služby pro správu průmyslové sítě. Se SINEC INS můžete použít standardizované uživatelské rozhraní ke správě obecných síťových služeb, které jsou v sítích OT často potřebné.

SINEC PNI

SINEC PNI umožňuje rychlé a snadné uvedení do provozu síťových komponentů SCALANCE a RUGGEDCOM ve vaší průmyslové síti. Pohodlně nakonfigurujete základní nastavení pro integraci zařízení do sítě a zajistíte bezproblémový provoz všech nových síťových zařízení v síti.

Výhody

Efektivní správa sítě. Se strukturovaným přístupem.

Objevte výhody SINEC NMS.
Další bezpečnostní funkce

Nové zajímavosti týkající se správy zabezpečení

SINEC NMS spolehlivě splňuje požadavky na procesní a technické zabezpečení podle normy IEC 62443.
  • Centrální firewall založený na pravidlech a správa překladu síťových adres (NAT): Pro pohodlnou a efektivní konfiguraci komponent hardwarových firewallů z jednoho centrálního bodu. Vytváření pravidel nastavení firewallu a NATů probíhá prostřednictvím grafického schématu dle povoleného komunikačního vztahu síťových komponent v síti. Systém automaticky generuje zásady specifické pro jednotlivá zařízení. Správa NAT je výhodou zejména u sériových strojů se stejnými IP adresami.
  • Funkce lokální dokumentace: Jednotlivé položky protokolu auditu umožňují dohledat aktivity uživatelů automatickým zdokumentováním pomocí časového razítka.
  • Centrální předávání informací prostřednictvím Syslog: Syslog rozhraní v SINEC NMS umožňuje informace předávat do centrálního umístění (např. SIEM systém) pro účely analýzy nebo pro jiné účely. Kromě záznamů protokolu auditu o aktivitách uživatelů jsou systémové události nebo síťové alarmy také předávány do externích systémů prostřednictvím Syslog.
Portfolio pro průmyslové sítě

Důvěryhodní odborníci pro vaše sítě

Výkonné a spolehlivé průmyslové komunikační sítě jsou více než jen souhrn použitých komponent. Proto nelze ponechat žádný aspekt jejich návrhu, plánování a implementace na náhodu. Místo toho tyto sofistikované výzvy vyžadují vysokou úroveň znalostí ve všech příslušných oborech v kombinaci se znalostmi realizovaných aplikací. Právě tato kombinace z nás dělá vašeho ideálního partnera pro průmyslové komunikační sítě připravené pro budoucnost.
Podpora a servis

Další informace

Rychlý a snadný přístup k dalším informacím a souborům ke stažení
Nejrychlejší cesta k našim odborníkům 

Nejrychlejší cesta k našim odborníkům 

Navrhovaná řešení vašich požadavků a přímý přístup k našim odborníkům v rámci technické podpory

Nabídka služeb

Nabídka služeb

Aby podniky v průmyslu zůstaly dlouhodobě konkurenceschopné, musí zajistit a v ideálním případě i zvyšovat efektivitu a produktivitu strojů a zařízení. Jako váš partner nabízíme jedinečnou škálu služeb a podpory na základě našich rozsáhlých odborných znalostí v oblasti technologií a průmyslu. 

Nabídka školení

Nabídka školení

Nabízíme vám individuální i standardizovaná odborná školení přímo od výrobce – prostřednictvím školících středisek ve více než 60 zemích.

Průmyslová bezpečnost (Industrial Security)

Bezpečnostní informace

 

V zájmu ochrany továren, systémů, strojů a sítí před kybernetickými hrozbami je nutné zavést - a průběžně udržovat - holistický, nejmodernější koncept průmyslové bezpečnosti. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří pouze jeden prvek takového konceptu.

Další informace o průmyslové bezpečnosti najdete na

Máte dotaz k použití softwaru SINEC NMS?

Pro více informací kontaktujte Vladimíra Ševčíka nebo Tomáše Skočila.