Průmyslový software

Digitalizace a integrace celého hodnotového řetězce v průmyslu

Průmyslový software společnosti Siemens pomáhá výrobním závodům při jejich transformaci na digitální podnik. Softwarová řešení PLM, MOM a TIA usnadňují digitalizaci a integraci celého hodnotového řetězce v průmyslu - to vše s podporou přední softwarové platformy Teamcenter jako hlavního sjednocujícího prvku. Komplexní nabídka průmyslového softwaru Siemens umožní snadnou integraci řešení PLM, MOM a automatizace.

MindSphere - řešení pro internet věcí (IoT)

MindSphere je otevřený operační systém a cloudové řešení pro průmyslový internet věcí, který slouží k připojování produktů, zařízení, systémů a strojů ke cloudu. Pokročilá analytika vám umožní využít nesmírné množství dat, která vytváří internet věcí (IoT).

Průmyslový software pro celý hodnotový řetězec

PLM - řízení životního cyklu produktu

PLM software od společnosti Siemens představuje společnou digitální platformu pro všechny fáze vývoje a výroby, od konceptu až po ukončení životnosti, a umožňuje precizní integraci návrhu, projektování a výroby. Společnosti si s tímto řešením mohou vytvořit jeden hlavní zdroj všech dat a 3D zobrazení a využít ho pro definici moderních komplexních platforem a k synchronizaci globální virtuální sítě návrhářů, vývojářů, výrobních techniků, specialistů a týmů servisu a podpory. S PLM softwarem společnosti Siemens mohou podniky tyto informace účinně a zároveň výhodně řídit po celý životní cyklus produktu, od vzniku prvního nápadu a návrhu, přes výrobu a servis až po likvidaci.

MOM - software pro řízení provozu

MOM software je hlavním prvkem propojujícím PLM a automatizaci a nabízí výrobcům funkce průmyslového softwaru v reálném čase. Součástí systému MOM jsou i řešení MES, QMS, APS a HMI společnosti Siemens, a proto představuje ucelený přístup při zlepšování výkonnosti výrobního provozu, konsolidaci řízení výroby, stanovení sledu výrobních operací, řešení případných nesouladů a zajišťování maximální kvality v rámci jednoho systému. Řešení Siemens MOM standardizují a optimalizují výrobní procesy s cílem minimalizovat lhůty plnění, optimalizovat využití majetku, zkrátit dobu potřebnou pro uvedení na trh a zvýšit viditelnost výroby a schopnost reagovat.

Novinky

Digitální podnik je již realitou

Všechny výhody digitalizace můžete využít jen při konzistentní integraci dat. Toho dosáhnete integrací průmyslového softwaru a automatizace, rozšířením komunikačních sítí, zajištěním bezpečnosti v automatizaci a využitím specifických průmyslových řešení.