Zajistěte si účinné hospodaření s energiemi v celém podniku se systémem SIMATIC Energy Manager

SIMATIC Energy Manager PRO – systém řízení hospodaření s energiemi certifikovaný dle ISO 50001

SIMATIC Energy Manager je systém řízení hospodaření s energiemi certifikovaný dle ISO 50001 určený pro použití v průmyslu

Pomůže vám podrobně vizualizovat toky energie a údaje o spotřebě ve vašich procesech, přiřadit je k příslušným zákazníkům nebo nákladovým střediskům a identifikovat případné příčiny změn. Vyhodnocujte opatření zavedená v zájmu energetické účinnosti, optimalizujte nákupy energií a porovnejte energetickou účinnost v různých závodech a lokalitách - transparentním způsobem, který obstojí i v budoucnu, a s možností dalšího rozšíření.

Naši odborníci vám rádi poradí.

Kontaktujte nás

  

SIMATIC Energy Manager

Rozšiřitelné řešení pro řízení hospodaření s energiemi dle požadavků ISO 50001

SIMATIC Energy Manager vám pomůže nejen snížit náklady na energie, ale zvýší i celkovou produktivitu a efektivitu vašich procesů.

Snižte provozní náklady, optimalizujte nákupy energií a splňte legislativní požadavky
SIMATIC Energy Manager je mnohem víc než jen pomocník pro snižování energetických nákladů. Náš výkonný a rozšiřitelný systém řízení hospodaření s energiemi propojí údaje o spotřebě energie a data z výroby, abyste mohli vypočítat celkovou produktivitu spotřeby energie: Kolik energie potřebujete na výrobu určitého produktu? Kterou linku k tomu můžete co nejefektivněji využít? Proč mají dvě srovnatelné linky různou spotřebu energie? Odpovědi na tyto otázky vám pomůže najít SIMATIC Energy Manager prostřednictvím přehledných, uživatelem specifikovaných dashboardů, praktických ukazatelů energie a univerzálních rozhraní pro měření energetických dat. Náš výkonný systém pro hospodaření s energií je k dispozici ve dvou provedeních pro aplikace s různým stupněm komplexnosti: Basic a PRO. Můžete si tak vybrat specifické provedení, které vám umožní co nejlépe využít dané funkce a zajistit si optimální poměr cena-výkon.

Rozšiřitelný systém řízení hospodaření s energiemi SIMATIC Energy Manager, který získal certifikaci německého technického inspektorátu TÜV, usnadní dodržování zákonných předpisů dle požadavků ISO 50001 a zároveň zajistí energetický úsporný a ekonomický provoz vašich systémů a zařízení.

SIMATIC Energy Manager Basic

Základní verze SIMATIC Energy Manager Basic vás jednoduše uvede do světa hospodaření s energií. Nabízí snadnou konfiguraci pro příslušnou aplikaci prostřednictvím projektování na bázi internetu – jak ve spolupráci s automatizačním systémem, tak v případě manuálního sběru dat. Vytváření výkazů usnadňují předdefinované šablony a konfigurovatelné dashboardy. SIMATIC Energy Manager Basic můžete kdykoli snadno rozšířit na verzi SIMATIC Energy Manager PRO pomocí licenčního klíče.

 

SIMATIC Energy Manager PRO

SIMATIC Energy Manager PRO nabízí další funkce pro komplexní systém řízení hospodaření s energiemi dle požadavků ISO. Uživatelům pomáhá díky rozsáhlým funkcím pro tvorbu zpráv a záznamů, vizualizaci ukazatelů výkonu a údajů o spotřebě a díky nástrojům pro výpočet ukazatelů výkonu v případě komplexnějších řešení. Software Energy Manager PRO rovněž umožňuje provádět analýzu spotřeby podle dávek nebo používaného materiálu a vytvářet predikce spotřeby energie. Široká škála rozhraní usnadňuje integraci nejrůznějších systémů na úrovni automatizace.

Aplikace SIMATIC Energy Manager App
Celé portfolio uzavírá aplikace SIMATIC Energy Manager V1.0 App pro operační systémy iOS a Android jako jednoduché a intuitivní řešení pro mobilní sběr dat o spotřebě strojních zařízení, která nelze se systémem energetického managementu propojit. Pracovník si může snadno identifikovat elektroměr pomocí QR kódu nebo čárového kódu a zadat příslušnou číselnou hodnotu.

 

www.siemens.de/simatic2go

Funkce
SIMATIC Energy Manager Basic
SIMATIC Energy Manager PRO
Konfigurace
Jednoduchá konfigurace pomocí webového projektování
Kompletní klientská konfigurace díky širokému spektru možností a webovému projektování
Rozhraní
Datové připojení přes OPC UA, Energy Suite, SIMATIC WinCC a Modbus
Datové připojení přes OPC UA, Energy Suite, SIMATIC WinCC, Modbus, ASCII, OLE DB a S7; konektivita s monitorem energetické účinnosti S7 včetně možnosti šablon/příkladů; konektivita s MindSphere
Předzpracování dat
Konfigurace datových bodů: tvorba, změny nebo vymazání matice pro manuální zadávání dat
Plus výpočet smyčky/prototypu fáze 1 pro předzpracování dat
Tvorba zpráv
Tvorba, změny a vymazání zpráv na základě předem definovaných šablon
Komplexní funkce pro tvorbu zpráv pomocí uživatelem specifikovaných nebo přizpůsobených šablon
Ukazatelé výkonu
Jednoduché
Rozšířené (pokud-pak, mezní hodnoty atd.)
Dashboardy
Tvorba, změny a vymazání dashboardů; použití různých typů widgetů (graf, koláč, tacho, semafor, diagram, text, hodnota, tabulka, Sankey diagram, alarm, tepelná mapa)
Tvorba, změny a vymazání dashboardů; použití různých typů widgetů včetně pokročilých widgetů (základní řízení, mapa, vícenásobná regrese)
Analýzy
Základní funkce
Podrobné analýzy dávek a materiálu
Prognostické nástroje
Ne
Ano (prognóza referenčního dne, předpovědi založené na výrobním plánu, regresní model)
Plánování měření
Ne
Definice a analýza opatření v zájmu energetické účinnosti
Nahrávání souborů
Ne
Ano, dokumenty lze nahrát

Ta pravá volba - s důvěrou

Soubory ke stažení, podpora, služby

Více informací o SIMATIC Energy Manager

Pokud se o SIMATIC Energy Manager chcete dozvědět více, můžete si další informace stáhnout zde a prozkoumat například užitečné odkazy na podporu, FAQ k jednotlivým produktům, manuály, informace o produktech a technické údaje. Objevte i naše další nabídky s přidanou hodnotou, např. možnosti analytiky energetických dat anebo MindSphere.

Správa energetických dat jako řízená služba

Inteligentní výkazy a analýzy dat vypracované odborníky na energetiku vám pomohou odhalit skrytý potenciál úspor ve vašem závodě.

Finanční řešení pro váš úspěch

Využijte naše finanční a technologické znalosti a zkušenosti - podpořte svůj růst a získejte konkurenční výhody

Reference

Inteligentní řízení hospodaření s energiemi v průmyslu

Chcete si zajistit spolehlivé dodávky energie do jednotlivých obchodních lokalit? Chcete vyřešit energeticky náročné procesy, třeba ve sklářském nebo automobilovém průmyslu? Náš systém SIMATIC Energy Management využívá již celá řada společností z nejrůznějších průmyslových odvětví k trvalému snižování spotřeby energie a nákladů. Úspěšně zajistí i splnění všech zákonných požadavků dle DIN EN ISO 50001. I vy můžete pro svou společnost získat konkurenční výhodu díky systému SIMATIC Energy Management.

Kontaktní údaje

Naši odborníci vám rádi pomohou a poradí

Neváhejte se obrátit na naše odborníky s případnými dotazy, požadavky nebo nápady ohledně celopodnikové energetické analýzy pomocí SIMATIC Energy Manager. Máte zájem o informace o kontrolingu souvisejícím s energetickou účinností? Nebo o účtování nákladových středisek či predikcích optimalizace nákupu energií? Váš osobní kontakt u společnosti Siemens vám rád poradí s možnostmi a výhodami používání SIMATIC Energy Manager.

Naši odborníci vám rádi poradí.

Kontaktujte nás