TIA – plně integrovaná automatizace napříč celým podnikem

Vaše brána do automatizace v digitálním podniku

Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) propojuje celou řadu inženýrských nástrojů do jedné platformy, která se snadno používá. Obsahuje podporu digitalizace pracovních postupů od digitálního návrhu přes integrovaný inženýring až po transparentní procesy a analytickou práci s daty během všech fází, kterými projekt prochází. S TIA Portal můžete zkrátit čas uvedení výrobku na trh např. za pomoci simulačních nástrojů, zvýšit produktivitu pomocí funkcí efektivní diagnostiky a energy managementu a neustále zvyšovat flexibilitu sledováním a optimalizací klíčových parametrů managementem.

TIA na dosah: Představujeme nový TIA Portal V18

Hledáte ideální nástroj, který propojuje celou řadu inženýrských nástrojů do jedné platformy, snadno se používá a obsahuje podporu digitalizace všech pracovních postupů a příslušnou analytiku všech fází, kterými projekt prochází? 

 

Objevte TIA Portal a jeho nejnovější verzi TIA Portal V18.

 

Zveme vás na tradiční semináře TIA na dosah, na které blíže představíme novou verzi TIA Portal V18

TIA – plně integrovaná automatizace napříč celým podnikem

Horizontální a vertikální integrace znamená, že se provede rozčlenění jednotlivých informačních sil a využijí se všechna data, která v podniku vzniknou. Jsme tu proto, abychom vás tímto procesem provedli a pomohli vám celý přechod spolehlivě zvládnout.

Plně integrovaná automatizace neboli Totally Integrated Automation či TIA propojí reálný svět se světem digitálním a umožní konzistentní a vícesměrný tok dat s cílem optimálně zkoordinovat všechny parametry životního cyklu zařízení. Tento přístup nabízí výrobním podnikům a výrobcům strojů a zařízení obrovský potenciál v oblasti zrychlení procesů a zvýšení flexibility a kvality a zároveň možnost snížit spotřebu používaných zdrojů. Při zavádění konceptu digitálního podniku pomáhají nejen jednotlivé škálovatelné balíčky řešení, ale i příklady z praxe, které dokládají, že výzvy, které nám přináší budoucnost, lze překonat rychle a bez větších problémů.

Integrace výrobních a informačních technologií – OT/IT

TIA nabízí ucelené řešení pro výrobní i informační technologie (OT/IT)

Ke komplexnějšímu využití dat a jejich praktické aplikaci je zapotřebí zajistit vysoký datový výkon a ucelené zpracování dat napříč celým podnikem – od úrovně provozu až po vrcholové vedení. Právě v tomto ohledu hraje významnou roli koncept TIA.
TIA Portal přehledně

TIA Portal – inženýrský ekosystém pro automatizaci

Spojení inovativních simulačních nástrojů, integrovaného inženýringu a transparentní práce s daty v TIA Portal vám dává větší flexibilitu, rychlost a rostoucí produktivitu. Nové možnosti přináší výhody nejen systémovým integrátorům a výrobcům strojů, ale také provozovatelům těchto zařízení, díky čemuž je TIA Portal vaší dokonalou bránou do automatizace v digitálním podniku.

Zvyšte svoji flexibilitu a pracujte inovativním způsobem

S využitím digitálního workflow lze virtuální model strojů a pracovišť použít k simulaci a testování každého aspektu ještě předtím, než pracoviště skutečně zprovozníte. Toto „digitální dvojče“ je také připojeno k provoznímu IT systému a cloudu pro ještě větší flexibilitu, což v konečném důsledku vede ke kvalitnějším produktům a efektivnější práci.

Škálovatelná simulace podle Vašich potřeb

Simulace celého pracoviště, včetně PLC a HMI, a její vyhodnocení na základě virtuálního modelu zkracuje dobu uvedení do provozu díky PLCSIM Advanced, digitálnímu dvojčeti PLC.

 • Přístup k rychlému testování PLC modulů
  S integrovaným SIMATIC S7-PLCSIM Advanced v TIA Portal
 • Jednoduché modelování pracovišť, časové synchronizace v rámci výrobního taktu
  Se SIMATIC S7-PLCSIM Advanced a tvorbou modelu s použitím SIMATIC STEP 7
 • Komplexní modely vytvořené ve vyšších programovacích jazycích
  Připojením k nezávisle vytvořeným aplikacím (C, C#, třetí strany atd.) pomocí rozhraní PLCSIM Advanced
 • Simulace automatizace v kontexu stroje nebo pracoviště
  Připojením PLCSIM Advanced k SIMIT, NX MCD, Process Simulate nebo Plant Simulation
 • Pro více informací o možnostech simulace, viz zde.

Konzistence dat napříč nástroji

TIA Portal Vám umožňuje efektivně vytvářet projekty za pomoci pokročilých softwarových nástrojů a tímto způsobem snížit počet nadbytečných technologických postupů. S nástrojem Teamcenter také slučujete verze projektu z plánování, vývoje a designu.

 • Vytvářejte a kontrolujte kód programu efektivně
  Automatické generování kódu díky TIA Portal Openness (je k dispozici zdarma) zrychluje a usnadňuje rutijní činnosti práce na projektu
 • Použijte data třetích stran
  Od EPLAN, Mathworks, TIA Selection Tool nebo třetí strany pomocí importu/exportu hardwaru/softwaru přes rozhraní TIA Portal Openness
 • Práce na projektu a data odkudkoliv a kdekoliv
  Uložením projektů v Teamcenter

Propojení workflow kdekoli a kdykoli je potřeba

Zvyšte flexibilitu své každodenní práce, zatímco zachováte celkovou konzistenci dat. Nový TIA Portal Cloud connector vám umožní přístup k PLC z vašeho osobního cloudu. Bez instalace na pracovišti. MindSphere (cloudový otevřený IoT operační systém od společnosti Siemens) lze použít také pro další digitální úkony.

 • Jednoduchý online přístup
  Přes TIA Portal Cloud connector a s vaším osobním cloudem
 • Návrh projektu, rozvaděče nezávisle na uživatelské platformě
  S cloud verzí TIA Selection Tool můžete pracovat na tabletech a mobilních telefonech bez ohledu na operační systém
 • Analýzy a nabídky služeb ve stejné kvalitě po celém světě
  S MindSphere, což je cloudový otevřený IoT operační systém od společnosti Siemens

Srdce efektivní automatizace

Všechny důležité automatizační komponenty jsou integrovány do TIA Portal, což znamená, že můžete naprogramovat vše od PLC, periferií a pohonů až po HMI, bezpečnost, řízení polohy a pohybu nebo dokonce energy management. Díky konzistentní databázi a knihovnám s často používanými funkcemi je vývoj ještě rychlejší a jednodušší.

Zkraťte dobu vývoje

TIA Portal vám umožní integrovat všechny klíčové komponenty do vašeho automatizačního projektu, včetně bezpečnosti, zabezpečení, řízení, HMI, pohonů, decentralizovaných periferií, řízení polohy a pohybu a distribuce energie.

Méně opakovaných vstupů, sdílená databáze a standardizované uživatelské rozhraní pro všechny úkoly vám pomohou zkrátit čas potřebný pro vytvoření projektu.

Systémová podpora a méně vlastní koordinace

S TIA Portal Multiuser Engineering může k projektu přistupovat více lidí najednou. Synchronizace je podporována systémem, což znamená, že můžete flexibilně zpracovávat úkoly a provádět je současně.

 • Pracujte na projektu společně
  Spravujte projekt flexibilně na serveru pomocí Multiuser Engineering, pracujte v týmu, synchronizujte změny.
 • Prosazujte podnikové standardy
  Prostřednictvím jednoduché definice a správy programového kódu v knihovnách TIA Portal
 • Připojte nástroje pro správu verzí pomocí Version Control Interface
 • Jednoduše kombinujte expertízy HMI a PLC
  Použitím náhradního PLC
 • Sdílené online uvádění do provozu
  Až pět vývojářů může současně online sledovat řídicí systém a importovat aktualizace

Opravou poruch minimalizujte vynaložený čas a úsilí

Snižte množství času a úsilí potřebného ke spolehlivé identifikaci poruch. Zrychlete jejich opravu, a to díky mnoha šablonám programovacích kódů, mnoha novým a účinným diagnostickým nástrojům, cyklickým záznamům testů systému během uvádění do provozu a analýze sporadických poruch.

 • Cílená podpora s mnoha šablonami kódu programů
  Díky novému systému nápovědy a standardním knihovnám
 • Mnoho nových a účinných možností diagnostiky
  Například srovnání na základě obsahu, diagnostika webového serveru a další diagnostické funkce
 • Záznamy cyklických testů systému
  Během uvádění do provozu a pro analýzu sporadických chyb díky integrované funkci trasování

Vytvářejte řešení rychleji

Vyvíjejte svá řešení ještě rychleji díky automatickému generování HMI vizualizace prostřednictvím SIMATIC Visualization Architect (SiVArc), rychlé a snadné diagnostice strojů a pracovišť (SIMATIC ProDiag), efektivní implementaci energy managementu a automatickému vytváření programů pomocí softwarových generátorů, které jsou připojeny prostřednictvím rozhraní TIA Portal Openness.

 • Automaticky generujte HMI vizualizace
  S použitím SIMATIC Visualization Architect (SiVArc)
 • Rychle a jednoduše implementujte diagnostiku strojů a pracovišť
  Pomocí automatického generování kódu a vizualizace monitorování se SIMATIC ProDiag
 • Jednoduše implementujte účinný energy management
  Od sběru energetických dat až po proaktivní správu a automatické generování programu PLC pomocí sady SIMATIC Energy Suite, stejně jako standardizované vyhodnocení účinnosti stroje pomocí S7 Energy Efficiency
 • Automaticky generujte programy s použitím systémů třetích stran
  Skrz veřejné API TIA Portal Openness

Vyvarujte se duplikacím

Díky komplexnímu konceptu knihovny můžete snadno znovu použít všechny objekty projektu a vyhnout se tak duplikování své práce. Dlouhodobě chraňte své odborné znalosti pomocí bloků chránících know-how a snadno zdokonalte stávající systémy a projekty v TIA Portal.

 • Snadno znovu použijte všechny objekty projektu
  Včetně správy verzí a funkce aktualizace díky komplexnímu konceptu knihovny
 • Dlouhodobě a spolehlivě chraňte své know-how
  Použitím bloků chránících know-how
 • Jednoduše zdokonalte své projekty v TIA Portal
  Díky podporované migraci stávajících projektů

Lepší přehled o výrobních procesech, stavech strojů a spotřebě energie

Jak se zvyšuje globální konkurence, je důležité, abyste přesně věděli, co se ve stroji děje. Transparentní provoz znamená, že můžete dělat správná rozhodnutí díky konzistentním datům a hloubkové analýze. Tímto způsobem také zlepšujete energetickou účinnost, což je stále důležitější faktor při zvyšování vaší konkurenceschopnosti.

Dělejte rychle správná rozhodnutí

Díky maximální transparentnosti založené na konzistentním ukládání dat ve výrobě můžete rychle dělat správná rozhodnutí. Systém podporuje WinCC a WebUX, stejně jako WebNavigator pro vzdálený přístup a ovládání.

 • Provoz a monitoring s použitím webu
  Flexibilně na různých zařízeních/prohlížečích s použitím WinCC/WebUX nebo komplexní vzdálený přístup s WinCC/Webnavigator

Zaveďte energeticky účinnou výrobu, která dodržuje zákonné požadavky

Integrované automatizační řešení SIMATIC Energy Suite, S7 Energy Efficiency Monitor a snadno připojitelný systém energy managementu Energy Manager vám umožní neustále kontrolovat náklady na energii. Snadné a efektivní snímání energetických dat SIMATIC Energy Suite vám poskytuje energetickou transparentnost podle ISO 50001, která je požadována pro úsporu energie. Pomocí správy v SIMATIC Energy Suite můžete navíc sledovat dohodnuté kapacitní limity pro elektrickou energii a vyhnout se tak pokutám.

Snižte prostoje výroby

Efektivní a integrovaná diagnostika chyb snižuje prostoje výroby a zvyšuje dostupnost vašich strojů a výrobních závodů. Standardizovaná diagnostická funkce strojů a pracovišť (SIMATIC ProDiag) vám poskytuje efektivní analýzy poruch procesu. Integrovaná diagnostika systému vám pomůže rychle identifikovat chyby v automatizačním systému napříč všemi komponenty systému.

 • Okamžitě identifikujte chyby v systému
  Díky integrované systémové diagnostice napříč všemi komponenty
 • Efektivně diagnostikujte poruchy procesu
  Pomocí standardizované diagnostiky strojů a pracovišť s SIMATIC ProDiag

Jednoduchá integrace do systémů MES, ERP a dalších

Propojení automatizace a IT prostřednictvím otevřené komunikace usnadňuje integraci řešení MES/ERP. Standardizovaný komunikační protokol SIMATIC OPC UA nebo WinCC AddOns vám umožňují předávat výrobní data do systémů jiných výrobců. IndustrialDataBridge se používá pro obousměrnou komunikaci napříč systémy přes standardní rozhraní, a to bez jakéhokoli programovacího úsilí.

 • Připojení systémů jiných výrobců
  K serveru OPC UA je navíc do CPU integrován OPC UA klient, a to díky podpoře standardizovaného komunikačního protokolu SIMATIC OPC UA. Konfigurační nástroj SiOME (Siemens OPC UA Modeling Editor) je k dispozici bez dalších poplatků
Objevte snadný přístup k TIA Portal, možnosti a softwarové balíčky

Stáhnout brožuru (EN)

Využijte výhody TIA a digitalizace

Objevte řadu praktických aplikací, které ukazují, jak můžete implementovat digitalizaci ve spojení s automatizací

Příklady využití digitalizace

Výběr toho nejlepšího

Objevte silné stránky nástroje TIA Portal

TIA Portal je neustále rozšiřován o nové funkce a inovativní technologie. Zde najdete informace o nejnovějších možnostech a o tom, jak s TIA Portal rychleji dosáhnout optimálních výsledků.
Tipps and Tricks from Mister Automation
Mistr Automation

Tipy a triky pro TIA Portal

Mistr Automation ukazuje, jak můžete TIA Portal používat snadněji a efektivněji a zvýšit tak svou produktivitu. Využijte také neustále rostoucího přehledu tipů a triků, které jsou jasně tříděné a vždy k dispozici.

Zobrazit tipy a triky

Soubory ke stažení a podpora

Více informací o TIA Portal

Zjistěte vše, co potřebujete vědět o Totally Integrated Automation Portal

TIA Portal na stránkách Industry Online Support

Přehled nejdůležitějších dokumentů a odkazů

Automatizace v 10 minutách

Vyzkoušejte si, jak jednoduché je provést automatizační úlohy za 10 minut nebo méně.

TIA Portal Tutorial Center

Zjistěte více o funkcích a nástrojích

Nejrychlejší cesta k našim odborníkům 

Nejrychlejší cesta k našim odborníkům 

Navrhovaná řešení vašich požadavků a přímý přístup k našim odborníkům v rámci technické podpory

Nabídka služeb

Nabídka služeb

Aby podniky v průmyslu zůstaly dlouhodobě konkurenceschopné, musí zajistit a v ideálním případě i zvyšovat efektivitu a produktivitu strojů a zařízení. Jako váš partner nabízíme jedinečnou škálu služeb a podpory na základě našich rozsáhlých odborných znalostí v oblasti technologií a průmyslu. 

Nabídka školení

Nabídka školení

Nabízíme vám individuální i standardizovaná odborná školení přímo od výrobce – prostřednictvím školících středisek ve více než 60 zemích.

Reference

TIA Portal úspěšně v praxi

Podniky z nejrůznějších průmyslových odvětví po celém světě používají TIA Portal jako svoji inženýrskou platformu. Následující výběr je příkladem několika úspěšných aplikací.

Kontakt 

Kontaktujte nás se svými dotazy ohledně TIA Portal

Máte otázky týkající se nástroje TIA Portal? Chcete s námi prodiskutovat konkrétní technické řešení nebo hledáte správného projektového partnera? Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte naše experty – těšíme se na vás!

TIA portal