Totally Integrated Automation Portal

Your gateway to automation in the Digital Enterprise

Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) gives you unrestricted access to the complete range of digitalized automation services, from digital planning to integrated engineering and transparent operation. Shorten your time to market with the aid of simulation tools, boost the productivity of your plant using additional diagnostic and energy management functions, and increase flexibility via connections to the management level.

TIA Portal

Seminář TIA na dosah: TIA Portal V17

zaregistrujte se na červnový seminář TIA na dosah, na kterém se dozvíte o novinkách ze světa automatizace a digitalizace průmyslové výroby. Těšit se můžete zejména na novinky z oblasti SIMATIC PLC, SIMATIC HMI a Siemens Industrial Edge. Představíme Vám také novou verzi TIA Portal V17 a další aktuální informace.

TIA Portal at a glance

TIA Portal – more than just an engineering framework

Innovative simulation tools, seamlessly integrated engineering, and transparent plant operation work perfectly together in TIA Portal for more flexibility, speed, and productivity. The new options benefit system integrators and machine builders as well as plant operators, making TIA Portal your perfect gateway to automation in the Digital Enterprise.

Zvyšte svoji flexibilitu a pracujte inovativním způsobem

S využitím digitálního workflow lze virtuální model strojů a pracovišť použít k simulaci a testování každého aspektu ještě předtím, než pracoviště skutečně zprovozníte. Toto „digitální dvojče“ je také připojeno k provoznímu IT systému a cloudu pro ještě větší flexibilitu, což v konečném důsledku vede ke kvalitnějším produktům a efektivnější práci.

Škálovatelná simulace podle Vašich potřeb

Simulace celého pracoviště, včetně PLC a HMI, a její vyhodnocení na základě virtuálního modelu zkracuje dobu uvedení do provozu díky PLCSIM Advanced, digitálnímu dvojčeti PLC.

 • Přístup k rychlému testování PLC modulů
  S integrovaným SIMATIC S7-PLCSIM Advanced v TIA Portal
 • Jednoduché modelování pracovišť, časové synchronizace v rámci výrobního taktu
  Se SIMATIC S7-PLCSIM Advanced a tvorbou modelu s použitím SIMATIC STEP 7
 • Komplexní modely vytvořené ve vyšších programovacích jazycích

  Připojením k nezávisle vytvořeným aplikacím (C, C#, třetí strany atd.) pomocí rozhraní PLCSIM Advanced
 • Simulace automatizace v kontexu stroje nebo pracoviště
  Připojením PLCSIM Advanced k SIMIT, NX MCD, Process Simulate nebo Plant Simulation
 • Pro více informací o možnostech simulace, viz zde.

Konzistence dat napříč nástroji

TIA Portal Vám umožňuje efektivně vytvářet projekty za pomoci pokročilých softwarových nástrojů a tímto způsobem snížit počet nadbytečných technologických postupů. S nástrojem Teamcenter také slučujete verze projektu z plánování, vývoje a designu.

 • Vytvářejte a kontrolujte kód programu efektivně
  Automatické generování kódu díky TIA Portal Openness (je k dispozici zdarma) zrychluje a usnadňuje rutijní činnosti práce na projektu
 • Použijte data třetích stran
  Od EPLAN, Mathworks, TIA Selection Tool nebo třetí strany pomocí importu/exportu hardwaru/softwaru přes rozhraní TIA Portal Openness
 • Práce na projektu a data odkudkoliv a kdekoliv
  Uložením projektů v Teamcenter

Propojení workflow kdekoli a kdykoli je potřeba

Zvyšte flexibilitu své každodenní práce, zatímco zachováte celkovou konzistenci dat. Nový TIA Portal Cloud connector vám umožní přístup k PLC z vašeho osobního cloudu. Bez instalace na pracovišti. MindSphere (cloudový otevřený IoT operační systém od společnosti Siemens) lze použít také pro další digitální úkony.

 • Jednoduchý online přístup
  Přes TIA Portal Cloud connector a s vaším osobním cloudem
 • Návrh projektu, rozvaděče nezávisle na uživatelské platformě
  S cloud verzí TIA Selection Tool můžete pracovat na tabletech a mobilních telefonech bez ohledu na operační systém
 • Analýzy a nabídky služeb ve stejné kvalitě po celém světě
  S MindSphere, což je cloudový otevřený IoT operační systém od společnosti Siemens

Srdce efektivní automatizace

Všechny důležité automatizační komponenty jsou integrovány do TIA Portal, což znamená, že můžete naprogramovat vše od PLC, periferií a pohonů až po HMI, bezpečnost, řízení polohy a pohybu nebo dokonce energy management. Díky konzistentní databázi a knihovnám s často používanými funkcemi je vývoj ještě rychlejší a jednodušší.

Zkraťte dobu vývoje

TIA Portal vám umožní integrovat všechny klíčové komponenty do vašeho automatizačního projektu, včetně bezpečnosti, zabezpečení, řízení, HMI, pohonů, decentralizovaných periferií, řízení polohy a pohybu a distribuce energie.

Méně opakovaných vstupů, sdílená databáze a standardizované uživatelské rozhraní pro všechny úkoly vám pomohou zkrátit čas potřebný pro vytvoření projektu.

Systémová podpora a méně vlastní koordinace

S TIA Portal Multiuser Engineering může k projektu přistupovat více lidí najednou. Synchronizace je podporována systémem, což znamená, že můžete flexibilně zpracovávat úkoly a provádět je současně.

 • Pracujte na projektu společně
  Spravujte projekt flexibilně na serveru pomocí Multiuser Engineering, pracujte v týmu, synchronizujte změny.
 • Prosazujte podnikové standardy
  Prostřednictvím jednoduché definice a správy programového kódu v knihovnách TIA Portal
 • Připojte nástroje pro správu verzí pomocí Version Control Interface
 • Jednoduše kombinujte expertízy HMI a PLC
  Použitím náhradního PLC
 • Sdílené online uvádění do provozu
  Až pět vývojářů může současně online sledovat řídicí systém a importovat aktualizace

Opravou poruch minimalizujte vynaložený čas a úsilí

Snižte množství času a úsilí potřebného ke spolehlivé identifikaci poruch. Zrychlete jejich opravu, a to díky mnoha šablonám programovacích kódů, mnoha novým a účinným diagnostickým nástrojům, cyklickým záznamům testů systému během uvádění do provozu a analýze sporadických poruch.

 • Cílená podpora s mnoha šablonami kódu programů
  Díky novému systému nápovědy a standardním knihovnám
 • Mnoho nových a účinných možností diagnostiky
  Například srovnání na základě obsahu, diagnostika webového serveru a další diagnostické funkce
 • Záznamy cyklických testů systému
  Během uvádění do provozu a pro analýzu sporadických chyb díky integrované funkci trasování

Vytvářejte řešení rychleji

Vyvíjejte svá řešení ještě rychleji díky automatickému generování HMI vizualizace prostřednictvím SIMATIC Visualization Architect (SiVArc), rychlé a snadné diagnostice strojů a pracovišť (SIMATIC ProDiag), efektivní implementaci energy managementu a automatickému vytváření programů pomocí softwarových generátorů, které jsou připojeny prostřednictvím rozhraní TIA Portal Openness.

 • Automaticky generujte HMI vizualizace
  S použitím SIMATIC Visualization Architect (SiVArc)
 • Rychle a jednoduše implementujte diagnostiku strojů a pracovišť
  Pomocí automatického generování kódu a vizualizace monitorování se SIMATIC ProDiag
 • Jednoduše implementujte účinný energy management
  Od sběru energetických dat až po proaktivní správu a automatické generování programu PLC pomocí sady SIMATIC Energy Suite, stejně jako standardizované vyhodnocení účinnosti stroje pomocí S7 Energy Efficiency
 • Automaticky generujte programy s použitím systémů třetích stran
  Skrz veřejné API TIA Portal Openness

Vyvarujte se duplikacím

Díky komplexnímu konceptu knihovny můžete snadno znovu použít všechny objekty projektu a vyhnout se tak duplikování své práce. Dlouhodobě chraňte své odborné znalosti pomocí bloků chránících know-how a snadno zdokonalte stávající systémy a projekty v TIA Portal.

 • Snadno znovu použijte všechny objekty projektu
  Včetně správy verzí a funkce aktualizace díky komplexnímu konceptu knihovny
 • Dlouhodobě a spolehlivě chraňte své know-how
  Použitím bloků chránících know-how
 • Jednoduše zdokonalte své projekty v TIA Portal
  Díky podporované migraci stávajících projektů

Lepší přehled o výrobních procesech, stavech strojů a spotřebě energie

Jak se zvyšuje globální konkurence, je důležité, abyste přesně věděli, co se ve stroji děje. Transparentní provoz znamená, že můžete dělat správná rozhodnutí díky konzistentním datům a hloubkové analýze. Tímto způsobem také zlepšujete energetickou účinnost, což je stále důležitější faktor při zvyšování vaší konkurenceschopnosti.

Dělejte rychle správná rozhodnutí

Díky maximální transparentnosti založené na konzistentním ukládání dat ve výrobě můžete rychle dělat správná rozhodnutí. Systém podporuje WinCC a WebUX, stejně jako WebNavigator pro vzdálený přístup a ovládání.

 • Provoz a monitoring s použitím webu
  Flexibilně na různých zařízeních/prohlížečích s použitím WinCC/WebUX nebo komplexní vzdálený přístup s WinCC/Webnavigator

Zaveďte energeticky účinnou výrobu, která dodržuje zákonné požadavky

Integrované automatizační řešení SIMATIC Energy Suite, S7 Energy Efficiency Monitor a snadno připojitelný systém energy managementu Energy Manager vám umožní neustále kontrolovat náklady na energii. Snadné a efektivní snímání energetických dat SIMATIC Energy Suite vám poskytuje energetickou transparentnost podle ISO 50001, která je požadována pro úsporu energie. Pomocí správy v SIMATIC Energy Suite můžete navíc sledovat dohodnuté kapacitní limity pro elektrickou energii a vyhnout se tak pokutám.

Snižte prostoje výroby

Efektivní a integrovaná diagnostika chyb snižuje prostoje výroby a zvyšuje dostupnost vašich strojů a výrobních závodů. Standardizovaná diagnostická funkce strojů a pracovišť (SIMATIC ProDiag) vám poskytuje efektivní analýzy poruch procesu. Integrovaná diagnostika systému vám pomůže rychle identifikovat chyby v automatizačním systému napříč všemi komponenty systému.

 • Okamžitě identifikujte chyby v systému
  Díky integrované systémové diagnostice napříč všemi komponenty
 • Efektivně diagnostikujte poruchy procesu
  Pomocí standardizované diagnostiky strojů a pracovišť s SIMATIC ProDiag

Jednoduchá integrace do systémů MES, ERP a dalších

Propojení automatizace a IT prostřednictvím otevřené komunikace usnadňuje integraci řešení MES/ERP. Standardizovaný komunikační protokol SIMATIC OPC UA nebo WinCC AddOns vám umožňují předávat výrobní data do systémů jiných výrobců. IndustrialDataBridge se používá pro obousměrnou komunikaci napříč systémy přes standardní rozhraní, a to bez jakéhokoli programovacího úsilí.

 • Připojení systémů jiných výrobců
  K serveru OPC UA je navíc do CPU integrován OPC UA klient, a to díky podpoře standardizovaného komunikačního protokolu SIMATIC OPC UA. Konfigurační nástroj SiOME (Siemens OPC UA Modeling Editor) je k dispozici bez dalších poplatků
Discover the easy access to TIA Portal, options, and software packages

Download iPDF

Take advantage of TIA and digitalization

Discover the numerous practical applications that show how you can implement digitization in an automation environment

 

Digitalization use cases

NEW: SIMATIC S7 TIA Portal upgrade Course for Maintenance Personnel

You as a maintenance technician ensure the availability of machines and systems during operation. We have developed this course for you, focusing on troubleshooting and fault elimination.

And you can deepen your theoretical knowledge with numerous practical exercises on a TIA system model.

 

Highlights

Discover the strengths of TIA Portal

TIA Portal is constantly acquiring new functions and being expanded to include exciting technologies. Here you’ll find information on the latest options and on how you can achieve optimal results more quickly with TIA Portal.
Tipps and Tricks from Mister Automation
Mister Automation

Tips and tricks with TIA Portal

Mister Automation demonstrates how you can use TIA Portal more easily and efficiently in order to increase your productivity. Take advantage of the constantly growing compendium of tips and tricks, including valuable insider knowledge that is clearly sorted and always available.

 

View tips and tricks

Downloads and support

Learn more about TIA Portal

Learn everything you need to know about Totally Integrated Automation Portal

TIA Portal in industry online support

Overview of the most relevant documents and links

Automate in 10 minutes or less

Experience how easily automation tasks can be performed in 10 minutes or less.

TIA Portal Tutorial Center

Learn more about general functions and tools

TIA Portal in social media

References

TIA Portal in successful operation

Around the world, enterprises from a wide variety of industries are using TIA Portal as an engineering platform. The following is just a selection.
Newsletter

Stay informed about TIA Portal

Would you like to regularly receive news about TIA Portal? Subscribe to our free newsletter to receive regular updates on the latest developments relating to TIA Portal.

Contact

The direct way to your TIA Portal contact person

You have questions concerning TIA Portal engineering framework? You want to discuss your specific challenges with us or are looking for the right project partner? Contact our regional offices – we are looking forward to hearing from you!