Proměňte svá data v cennou hodnotu – chytrá data pro brownfield projekty

COMOS – když data pracují za vás
Chcete se zeptat našich specialistů?

Kontaktujte nás

Integrované systémové řešení COMOS pomáhá inteligentně zpracovat, propojit a zajistit využitelná data včetně těch, která nejsou bezprostředně k dispozici.

Řešení COMOS pro brownfieldy umožňuje jejich projektantům nebo provozovatelům rychle zaznamenávat, organizovat, propojovat a vizualizovat velké objemy dat a dokumentů, a tím efektivně a hospodárně modernizovat stávající zařízení.
Výzvy

Brownfieldy ve věku digitalizace

Přestavba a modernizace zařízení nebo jejich částí ve stávajících výrobních areálech je pro projektanty obzvláště náročným úkolem. Počet projektů tohoto typu obvykle výrazně převyšuje počty novostaveb – a správa příslušných dat bývá nesmírně složitá.

Digitalizace nabízí obrovské příležitosti ve všech odvětvích. Vychází především z optimálně připravených dat, a právě proto je modernizace a údržba procesních zařízení tak náročná. Pří plánování brownfield projektů nejsou informace o struktuře stávajícího objektu obvykle k dispozici v digitální formě. Z toho vyplývá vysoká finanční i časová náročnost souvisejícího plánování. Výpočet projektů ještě více komplikují rozdíly mezi navrhovaným stavem a skutečným stavem realizace, a všechny tyto rozdíly musí být detailně zaznamenány a identifikovány. Změny uskutečněné v průběhu let nebývají často ani začleněny do dokumentace k zařízení nebo jsou přeneseny pouze částečně nebo nesourodě.

Pozůstatky analogového věku

Vzhledem ke dlouhé životnosti zařízení nebývá velká část dat k dispozici v elektronické podobě, což podstatně ztěžuje nebo téměř vylučuje digitální posouzení jednotlivých provozních přístrojů. Data navíc často zůstávají založena v projektové dokumentaci EPC, což znamená, že provozovatelé zařízení přijdou o integritu dat a svrchovanost v této oblasti. Další výzvou je ochrana a přenos odborných znalostí a zkušeností, neboť v případě odchodu dlouhodobých zaměstnanců nedošlo k záznamu jejich poznatků z praxe. Pro schopnost udržet si do budoucna konkurenceschopnost je proto digitalizace dat klíčová.

Zajímá vás více informací o úspěšném nasazení řešení COMOS?

Celý rozhovor o nasazení ve firmě Doosan

Chytrá data pro brownfield projekty

Připravte svá stávající zařízení na digitalizaci

Integrovaný software COMOS pro komplexní řízení závodů nabízí řešení na míru brownfield projektům. S jeho pomocí lze centrálně řídit data z nejrůznějších zdrojů a zlepšit tak plánování údržby a zrychlit opětovné zprovoznění.

Centrální datová platforma zajistí konzistenci informací a bezchybný tok všech projektových dat po celou dobu životnosti zařízení. Řešení COMOS pro brownfieldy vám usnadní rychlé záznamy, organizaci, propojení a vizualizaci velkých objemů dat a dokumentů. Objektově orientovaný datový model a otevřená systémová architektura umožní snadný import dat a dokumentů (1D/2D/3D) z fáze projektování a provozu do uceleného systému řízení životního cyklu zařízení.

Chytrá základní data pro digitalizaci

Ze všech typů dokumentů včetně obrázků a souborů PDF lze vytvořit chytrá základní data. K záznamu a digitalizaci aktuální obrazové podoby zařízení slouží například inovativní techniky vyžívající drony nebo laserový sken. Digitalizovaná data tvoří podstatu digitálního dvojčete brownfieldu, které následně představuje solidní základ pro návrh opatření ke zvýšení efektivity a usnadňuje případnou přestavbu nebo rozšíření stávajícího zařízení.

Výhody

Rychlé znovuzprovoznění a vyšší produktivita

Díky jednomu konzistentnímu zdroji informací, jako je například centrální platforma COMOS, je možné provádět optimalizaci provozu a spolehlivou modernizaci starších zařízení mnohem efektivněji.

Software COMOS zlepšuje celkové řízení bezpečnosti procesů díky vyšší transparentnosti a spolehlivým datům z projektování. Systém okamžitě najde nekonzistentní data a porovná stav návrhu se skutečným stavem. Konsolidaci dat lze provádět kdykoli. Kratší doba vyhledávání a větší konzistence dat vedou k podstatnému snížení provozních nákladů.

Vaše výhody v kostce

Připraveni na budoucnost

Nové perspektivy v návrhu a provozu zařízení

Společnosti Bentley Systems a Siemens spojily síly na podporu změn v oblasti digitalizace. Cílem je zahájit vstup procesních závodů do digitální budoucnosti již dnes prostřednictvím systematické optimalizace zařízení a s využitím stávajících dat z celého životního cyklu.

Začněte již dnes využívat výhody synergií se softwarem COMOS jako centrální platformou pro řízení a správu dat při projektování a provozu a s individuálními řešeními Bentley Systems. Kombinace těchto řešení umožní konzistentnější plánování a řízení závodu, údržby a technických dat. Klíčovou roli zde hraje kontextualizace dříve nevyužitých datových inventářů. Tato data často nabízejí nový potenciál, a jsou proto pro brownfield projekty nesmírně důležitá. Do budoucna plánují Siemens a Bentley Systems představit další řešení ke zvýšení konzistence dat včetně produktů pro různé systémy. Znamená to, že provozovatelé mohou následně zvýšit komerční hodnotu brownfield projektů prostřednictvím validace a propojení nejrůznějších datových úložišť z různých aplikací. V budoucnu tak budou moci mnohem lépe optimalizovat výrobu a realizovat zisk. Dále to mj. urychlí a usnadní komplexní obchodní rozhodování se spolehlivým výsledkem.

Reference

Chytrá data pro brownfield projekty v praxi

Řešení využívající hodnoty dat jsou již s úspěchem realizována v celé řadě odvětví. Podívejte se na příklady z praxe, jak software COMOS pomáhá zvyšovat hodnotu dat.
Nové perspektivy v návrhu a provozu zařízení

Stáhnout brožuru

Kontakt

Proměňte svá data v cennou hodnotu – chytrá data pro brownfield projekty

Důležité informace o stávajících brownfieldech nebývají často k dispozici, což významně komplikuje a prodražuje jejich modernizaci. Integrované softwarové řešení COMOS inteligentně připraví, propojí a poskytne využitelná data, čímž přispívá k efektivní a cenově dostupné modernizaci stávajících zařízení. Chcete se zeptat našich specialistů? Kontaktujte nás: