Přídavné moduly SITOP – vyšší dostupnost systému a univerzální ochrana

Fotografie produktové řady přídavných modulů SITOP

Rozšiřující moduly pro vyšší dostupnost systému a kompletní všestrannou ochranu

Samotná kvalita napájecího zdroje nemůže zaručit nepřerušené napájení v rozvodech napětí 24 V. Provoz zařízení mohou zastavit výpadky dodávek elektrické energie, extrémní výkyvy síťového napětí nebo porucha připojeného zařízení. Díky tomu pak dochází k nemalým finančním nákladům. Proto potřebují procesy a zařízení, která jsou obecně důležitá pro podnikání společnosti, další ochranná opatření. Přídavné moduly SITOP chrání vaši výrobu před celou řadou možných rizik na primární i sekundární straně. Umožňují tak kompletní a flexibilní rozšíření napájecích jednotek SITOP pro zajištění kompletní a všestranné ochrany.  

Fotografie produktu: Příklad redundantního modulu SITOP

Redundantní moduly SITOP

Redundantní moduly SITOP

Vysoká dostupnost napájení v rozvodech napětí 24 V díky redundantní konfiguraci 

Přes redundantní modul SITOP mohou být připojeny dva napájecí zdroje na další ochranu proti výpadkům. Když jeden ze zdrojů přestane fungovat, pak druhý převezme funkci napájení automaticky. Tímto způsobem dokáží přístroje SITOP ochránit dodávky energie i za nestabilních podmínek.

 

 • Spolehlivé dodávky energie i v případě poruchy jednoho napájecího zdroje
 • Kompaktní redundantní moduly pro napájecí zdroje pro výstupní proud až 40 A
 • Redundantní modul SITOP PSE202U, 24 V/NEC Class 2 s výkonem omezeným na 100 VA
 • Napájecí zdroje SITOP PSE202U vydávají diagnostický signál prostředictvím LED diody a signálního kontaktu, nastavitelný limit spínání pro LED diody a signální kontakty
Fotografie produktu: Příklad selektivního modulu SITOP

Selektivní moduly SITOP

Selektivní moduly SITOP

Selektivita a rychlá detekce chyb v obvodech 24 V DC  

Selektivní a diagnostické moduly SITOP jsou optimálním rozšířením napájecích zdrojů 24 V DC. Distribuují a monitorují zátěžový proud v několika obvodech. Spolehlivě rozpoznají přetížení a zkrat v obvodu a rozpojí vadný zátěžový obvod 24 DC, zatímco návazná zařízení fungují dál bez přerušení, což zamezí kompletnímu výpadku zařízení.

 

 • Ochrana před přetížením a zkratem v obvodech 24 V DC
 • Spolehlivé spouštění bez ohledu na délku nebo průřezy kabelů
 • 4 nebo 8 napájecích vedení 24 V DC na modul
 • Dostupné v provedení s nastavitelným rozsahem výstupního proudu  od 0,5 do 3 A, od 2 do 10 A a od 3 do 10 A a ve variantě s omezením napětí pro výstupy do 100 VA podle NEC Class 2 Zpoždění sekvenčního spojení jednotlivých zátěžových obvodů 24 V DC snižuje velikost rozběhového proudu
 • Alternativní charakteristika vypínání:
  - Omezování – zamezuje krátkodobému poklesu napětí pod 20 V 
  - Spínání – může vést ke krátkodobému poklesu napětí pod 20 V
 • Diagnostika prostřednictvím společného signálního kontaktu nebo jednokanálové signalizace
 • Hodnocení pomocí bezplatných funkčních bloků SIMATIC S7 pro moduly s jednokanálovou signalizací

 

Fotografie produktu: Vyrovnávací modul SITOP

Vyrovnávací moduly SITOP

Vyrovnávací moduly SITOP PSE201U

Záložní napájení v případě krátkodobých výpadků dodávek energie

Výpadky trvají obvykle jen zlomek sekundy, mohou ale způsobit velké časové i finanční ztráty. V kombinaci s napájecími zdroji z produktové řady SITOP smart a SITOP PSU8200 dokáží vyrovnávací moduly s elektrolytickými kondenzátory překlenout krátkodobý pokles napětí a spolehlivě zajistit nepřerušený chod provozu.

 

 • Rychlá a snadná montáž na DIN lištu
 • Připojení k základnímu modulu jen pomocí dvou kabelů
 • Ochrana před krátkodobými výpadky energie
 • Doba trvání záložního napájení od 100 ms max. do 10 s, v závislosti na odebíraném proudu
 • Možnost znásobení pomocí paralelního spínání
 • V případě delších výpadků lze využít záložní napájení DC UPS moduly po dobu několika hodin
Fotografie produktu: Omezovač zapínacího proudu SITOP

Omezovače zapínacího proudu SITOP

Omezovače zapínacího proudu SITOP

Ochrana připojených zařízení

Jako předřadník k napájecím zdrojům SITOP dokáží omezovače zapínacího proudu SITOP spolehlivě omezit zapínací proud, vzniklý například kvůli usměrňovacímu obvodu na vstupní straně s kondenzátorovým nabíjením, jako v případě impulzy řízených napájecích zdrojů. Omezovač zapínacího proudu může rovněž významně prodloužit životnost připojených zařízení.

 

 • Maximální životnost komponent citlivých na proud, např. relé, díky menšímu nárazu proudu
 • Prostorově úsporné díky šířce pouhých 18 mm
 • Možnost rozšíření pro moduly LOGO! a podružné rozvaděče díky stupňovitému profilu
 • Flexibilní instalace na DIN lištu, na stěnu nebo v jiných umístěních
 • Maximální konfigurace zařízení
 • Flexibilní aplikační možnosti díky širokému rozsahu provozních teplot od -40° C do +70° C
Všestranná ochrana

Rizika můžete ignorovat nebo můžete vsadit na jistotu.

Provoz zařízení mohou zastavit výpadky dodávek elektrické energie, extrémní výkyvy síťového napětí nebo porucha připojeného zařízení. Díky tomu dochází k nemalým finančním nákladům. I proto představuje produktová řada SITOP jedinečnou nabídku dokonale integrovatelných rozšiřujících modulů pro spolehlivou ochranu před řadou možných rizik na primární i sekundární straně napájení. Přídavné moduly SITOP umožňují flexibilní rozšíření napájecích zdrojů SITOP pro zajištění kompletní a všestranné ochrany.

Chraňte se před …

Redundantní moduly SITOP zajistí ochranu před výpadky

Díky oddělení dvou napájecích zdrojů pomocí redundantního modulu SITOP  nemá porucha jednoho ze zdrojů na dodávky stejnosměrného napětí 24 V žádný vliv. Redundantní moduly SITOP  neustále monitorují napájecí jednotky. Redundantní moduly SITOP PSE202U také vyšlou signál přes signální kontakt pro další vyhodnocení v řídicím systému nebo počítači.

Redundantní uspořádání pro větší spolehlivost

Dva napájecí zdroje mohou být propojeny pomocí redundantního modulu SITOP a zajistit tak větší odolnost v případě poruchy. Když jeden ze zdrojů přestane fungovat, ten druhý převezme funkci napájení automaticky. Tímto způsobem dokáží přístroje SITOP ochránit dodávky energie i za nestabilních podmínek.

Nestačí jen napájecí jednotky přepínat paralelně. V případě poruchy na sekundární straně, která způsobí zkrat na přívodu napětí 24 V, může neporušený zdroj dodávat energii i do zkratovaného obvodu a přerušit vlastní napájení 24 V. Díky oddělení nemá zkrat na neporušený napájecí zdroj žádný vliv a dodávky energie plynule pokračují dál.

Redundantní moduly SITOP vám přináší několik výhod

 • Vysoce bezpečné dodávky v rozvodných sítích 24 V DC díky redundantnímu uspořádání
 • Spolehlivé dodávky i v případě poruchy jednoho zdroje – i při zkratu vadného zdroje
 • Kompaktní redundantní moduly pro napájecí zdroje s výstupním proudem až 40 A
 • Redundantní modul 24 V DC/NEC Class 2 omezený na výkon 100 W
 • Modul SITOP PSE202U s diagnostickými signály pomocí LED diod a signálních kontaktů
 • Nastavitelný limit přepínání pro LED diody a signální kontakty s modulem
  SITOP PSE2020 U
Otevřete si informace o možnostech využití: “Bezpečné dodávky v rozvodných sítích 24 V DC i v případě poruchy napájecího zdroje”

Informace o možnostech využití

Selektivita a rychlá lokalizace závady v zátěžových obvodech 24 V DC se selektivními moduly SITOP

V moderní výrobě strojů a zařízení jsou všechna zařízení o napětí 24 V DC, např. robustní elektromechanické spotřebiče či vysoce citlivá elektronika, napájena z jednoho společného stabilizovaného spínaného zdroje napájení. Aby závada jednoho spotřebiče nezastavila chod celého zařízení, je napájecí obvod 24 V DC rozdělen na samostatné odbočky a je chránen selektivně.

Selektivní monitorování zátěžových obvodů 24 V DC místo ochrany pomocí miniaturních jističů

Selektivní a diagnostické moduly SITOP jsou optimálním řešením při rozšíření napájecích zdrojů 24 V DC. Distribuují a monitorují zátěžový proud v několika obvodech. Dokáží spolehlivě rozpoznat přetížení a zkrat v obvodu.

Selektivní moduly SITOP jsou určeny speciálně pro spínané napájecí zdroje. Umožňují krátké proudové špičky a spínají delší přetížení mimo obvod, i v dlouhých tenkých kabelech a v případě probíjení, kdy je proud omezen vysokou rezistencí. V takovém případě se jističe buď nesepnou nebo se sepnou příliš pozdě, a to i když by napájecí zdroj mohl proud dodat.

Selektivní modul spolehlivě odpojí vadný zátěžový obvod a dodávky do ostatních připojených spotřebičů pokračují bez přerušení, což zabrání kompletnímu zastavení chodu celého zařízení. Dotčený zátěžový obvod je označen LED diodou. Provedení s jednokanálovou signalizací umožňuje i vzdálenou specifickou lokalizaci závady. 

Výhody díky selektivním modulům SITOP

 • Snadná konfigurace díky individuálnímu nastavení maximálního proudu každého kanálu pomocí potenciometru
 • Dvě možnosti pro vzdálenou diagnostiku - společný signální kontakt nebo jednokanálová signalizace
 • Vyhodnocení prostřednictvím bezplatných funkčních bloků SIMATIC S7 (S7-1500/1200/300/400) pro moduly s jednokanálovou signalizací
 • Knihovna pro vizualizaci v prostředí SIMATIC PCS 7
 • LED diody pro rychlou lokalizaci chyb
 • Možnost vzdáleného resetování z centrálního umístění
 • Snadné zprovoznění pomocí manuálního zapnutí/vypnutí (on/off) kanálů resetovacím tlačítkem
 • Body pro měření napětí pro výstupní proud  (1 V = 1 A), není třeba oddělení obvodů
 • Zpoždění sekvenčního spojení jednotlivých zátěžových obvodů 24 V DC snižuje celkový rozběhový proud
 • Uzavíratelný transparentní kryt chrání před nesprávným nastavením vypínacího proudu a sekvenčním zpožděním
Otevřete si informace o možnostech využití: “Monitoring zátěžových obvodů 24 V DC”

Informace o možnostech využití

Překonejte krátkodobé výpadky napájení díky vyrovnávacím modulům SITOP

V citlivých oblastech výroby mohou krátkodobé výpadky dodávek energie způsobit časové i finanční ztráty, a to i když trvají jen zlomek sekundy. Vyrovnávací moduly SITOP  spolejlivě zajistí záložní napájení až po dobu 10 sekund, a tím i spolehlivý a nepřerušený provoz.

Překonejte výpadky napájení po dobu několika sekund

Výpadky napájení trvají obvykle jen zlomek sekundy, mohou ale způsobit časové a finanční ztráty. Díky elektrolytickým kondenzátorům jsou vyrovnávací moduly schopny v kombinaci s modulárními napájecími jednotkami SITOP překlenout krátkodobý pokles dodávek energie.

Záložní napájení může být zajištěno až na dobu 10 sekund v závislosti na nabíjecím proudu a počtu vyrovnávacích modulů.

Výhody, které přináší vyrovnávací moduly SITOP

 • Cenově výhodná ochrana před výpadky energie až na dobu 10 sekund
 • Podpora napájecí jednotky při dočasném nárůstu poptávky po energii
 • Vysoký zátěžový proud až 40 A
 • S napájecí jednotkou jsou propojeny pouze dvěma kabely

A pro překlenutí delších výpadků napájení …

Spolehlivé snížení zapínacích proudů s omezovači zapínacích proudů SITOP

Vysoké zapínací proudy od startujících motorů, transformátorů, měničů a dalšího vybavení mohou vést ke spuštění ochranných zařízení, zvýšit opotřebení nebo dokonce poškodit citlivé komponenty. V takovém případě jsou omezovače zapínacího proudu SITOP  schopny zajistit ochranu napájení a všech připojených zařízení.

Výhody s omezovači zapínacího proudu SITOP

 • Maximální životnost komponent citlivých na proud, např. relé, díky menšímu zapínacímu proudu
 • Prostorově úsporné díky šířce pouhých 18 mm
 • Vhodné pro moduly LOGO! a podružné rozvaděče díky stupňovitému profilu
 • Flexibilní instalace na DIN lištu, na stěnu nebo v jiných umístěních
 • Maximální konfigurace zařízení
 • Flexibilní aplikační možnosti díky širokému rozsahu provozních teplot od -40° C do +70° C
Ke stažení, podpora a služby

Zapište si nebo stáhněte potřebné informace.

Stáhněte si brožury a dokumentaci s dalšími informacemi o všestranné ochraně s pomocí přídavných modulů SITOP. Přes odkazy na podporu se dostanete ke konkrétním referencím, často kladeným dotazům (FAQ), manuálům, informacím o produktech a technickým údajům. Zjistěte si zároveň, jaké praktické služby nabízíme.

Nejrychlejší cesta ke specialistům

Navrhovaná řešení vašich dotazů a přímý přístup k specialistům technické podpory společnosti Siemens

Speciální průzkum

Speciální průzkum analyzuje příčiny problémů, které se vyskytují častěji bez zjevného vysvětlení.

Logistické zpracování vráceného zboží ze servisních procesů

Centrální zpracování vrácených produktů v logistickém centru v Erlangenu

Adresa pro vrácení zboží: Siemens AG Retouren Center c/o Geis Industrie-Service GmbH, Tor 1–4, Kraftwerkstrasse 25a, 91056 Erlangen

Kontakt

Kontaktujte našeho odborníka

Potřebujete více informací nebo se chcete na něco zeptat? Naši odborníci rádi zodpoví veškeré vaše dotazy ohledně napájecích zdrojů SITOP.

Máte zájem o další informace?

Kontaktujte nás