DC UPS moduly SITOP – záložní zdroje napájení

e

DC UPS moduly pro spolehlivé napájení v rozvodech napětí 24 V i v případě výpadku dodávky energie – důležitá součást optimální a všestranné ochrany

Každý výpadek dodávky energie může zastavit chod celého zařízení a způsobit nemalé finanční i časové ztráty. DC UPS systémy SITOP s různými možnostmi uchování energie a komunikačními rozhraními dokáží splnit veškeré nároky na záložní napájení a integraci zařízení. DC UPS jednotky s kondenzátory, které nevyžadují žádnou údržbu, zajistí spolehlivé napájení v rozvodech napětí 24 V DC po dobu několika minut. Navíc jednotky s bateriovými moduly dokáží dodávat energii až po dobu několika hodin. Jednotlivé UPS systémy SITOP se liší nejen kapacitou uchovávané elektrické energie a výkonem, ale i svými funkcemi. Například jednotky SITOP UPS1600 nabízejí komunikaci přes Ethernet/PROFINET a možnost kompletního začlenění do prostředí TIA a záložní napájení celého automatizačního systému.

Naši odborníci vám rádi poradí

Kontaktujte nás

DC UPS jednotky SITOP s kondenzátory

DC UPS jednotky SITOP s kondenzátory

Spolehlivé záložní napájení až po dobu několika minut

Tyto velkokapacitní dvouvrstvé kondenzátory (Ultracaps) ukládají dostatečné množství energie pro bezpečné vypnutí počítačových systémů. V závislosti na odebíraném proudu a typu DC UPS umožňují dodávku energie až po dobu několika minut.

 • Možnost rozšíření na 20 kWs pro delší dobu záložního napájení
 • Dvouvrstvé kondenzátory nevyžadující údržbu
 • Díky kondenzátorům není zapotřebí vyměna baterie
 • Rychlé nabití
 • Dlouhá životnost i při vysokých okolních teplotách
 • V místě instalace není nutno větrát
 • Provedení s krytím IP65 pro prostředí s vysokou úrovní znečištění a vlhkosti
 • Komunikace prostřednictvím kontaktů nebo USB

SITOP DC UPS s bateriovými moduly

SITOP DC UPS s bateriovými moduly

Spolehlivé záložní napájení až po dobu několika hodin

Vhodné pro aplikace, jejichž procesy vyžadují nepřerušované dodávky energie a nepřetržitý sběr dat z měření, nebo pro komunikační sítě, které během údržby potřebují v případě výpadku dodávky energie velkokapacitní jednotky pro ukládání energie. DC UPS jednotky SITOP s olověnými nebo lithiovými akumulátory, které nevyžadují údržbu, nabízejí v případě výpadku dodávky energie dlouhou dobu záložního napájení při zachování vysoké míry bezpečnosti. V závislosti na požadavcích mohou dodávat energii až po dobu několika hodin.

 • Moduly SITOP UPS1600 pro dodávky napětí 24 V a výstupního proudu až 40 A a bateriové moduly SITOP UPS1100 pro dodávky až 12 Ah (celkem 72 Ah)
 • Bezúdržbové bateriové moduly SITOP UPS1100
 • Inteligentní správa baterie pro optimální nabití a nepřetržitý monitoring
 • Všechna diagnostická data a hlášení jsou k dispozici přes USB rozhraní a Ethernet/PROFINET
 • Monitoring díky integrovanému webovému serveru
 • Konfigurace a monitoring prostřednictvím nástroje  SITOP Manager
 • Kompletní integrace systému do prostředí TIA
 • Přímé začlenění do systému SIMATIC PCS 7 přes knihovnu SITOP
 • Certifikovaný a integrovaný OPC UA server usnadňuje flexibilní komunikaci s ostatními systémy třetích stran (verze s komunikací přes Ethernet/PROFINET)

SITOP PSU8600 s jednotkou DC UPS

SITOP PSU8600 s jednotkou SITOP BUF8600 a SITOP UPS8600 a bateriovými moduly

Záložní napájení v případě krátkých i delších výpadků dodávek energie až po dobu několika hodin – s modulárním napájecím systémem SITOP PSU8600

V kombinaci s integrovanými vyrovnávacími a DC UPS moduly a vhodnými bateriovými moduly mohou být základní jednotky SITOP PSU8600 využity jako ochrana před poklesem napětí v síti a tedy jako záložní napájení až po dobu několika hodin. V případě potřeby tyto moduly umožní bezpečné a selektivní vypnutí zařízení. U většiny výpadků je doba trvání záložního napájení dostatečná pro zajištění nepřerušeného provozu zařízení.

Více informací o napájecím systému SITOP PSU8600:

Všestranná ochrana

Výpadky napájení mohou způsobit mnoho problémů nebo žádný problém.

I několik sekund trvající výpadky dodávek energie mohou narušit chod citlivých procesů. Produktová řada SITOP nabízí široké spektrum DC UPS modulů pro úspěšné překonání výpadků napájení trvajících od několika minut do několika hodin. Mohou tak zamezit ztrátě dat, výpadkům ve výrobě, poškození produktů apod. S napájecími zdroji SITOP máte optimální záruku nepřetržitého napájení v rozvodech napětí 24 V.

Záruka spolehlivého záložního napájení ...

Překonejte výpadky dodávek energie trvající několik minut se zdroji SITOP DC UPS s kondenzátory

V řadě automatizačních řešení na bázi PC lze závažnému poškození způsobenému výpadky napětí předejít tím, že zařízení přivedete do určitého definovaného stavu. Potřebné zálohování provozních dat a následné řízené vypnutí počítače obvykle trvá zhruba minutu. To dokáží zajistit dvouvrstvé kondenzátory jednotky SITOP UPS500,které mají kapacitu uchovat dostatečné množství energie.

Výkonný, zcela bezúdržbový a použitelný v různých aplikacích.

Velkokapacitní dvouvrstvé kondenzátory (Ultracaps) uchovávají dostatečné množství energie pro bezpečné vypnutí počítačových systémů. Díky rychlému nabití je další zálohování po obnovení přívodu energie okamžitě dostupné. Komunikace s automatizačním počítačem probíhá snadno přes USB rozhraní přístroje.

A pokud jde o údržbu, neponechávají DC UPS jednotky SITOP nic náhodě. Dokonce i při vysokých okolních teplotách mají mimořádně dlouhou životnost. Investice do napájecích zdrojů SITOP UPS500 je velice rychle návratná, protože nevyžadují žádnou údržbu ani výměnu záložní jednotky. Jelikož kondenzátory neuvolňují žádný plyn, není nutné větrat prostor v rozvaděči.

Produktová řada SITOP je ideálním řešením pro využití v rozvaděči i mimo rozvaděč. Dobu trvání záložního napájení jednotek SITOP UPS500S určených pro montáž na DIN lištu lze prodloužit přidáním dalších rozšiřujících modulů. Jednotka SITOP UPS500P má stupeň krytí IP65 a může být použita v decentralizovaných aplikacích, například s napájením z napájecího zdroje SITOP PSU100P.

Vaše výhody s jednotkami SITOP DC UPS s kondenzátory

 • Možnost rozšíření na výkon 20 kW pro delší trvání záložního napájení
 • Verze s krytím IP65 pro prostředí s vysokou úrovní znečištění a vlhkostí
 • Díky kondenzátorům není potřeba baterie měnit.
 • Dlouhá životnost i při vysokých okolních teplotách.
 • V místě instalace není nutno větrat.
 • Komunikace prostřednictvím kontaktů nebo USB.

Dlouhodobé záložní napájení v případě výpadku dodávek energie – díky jednotkám SITOP DC UPS s bateriovými moduly

Aplikace, které vyžadují nepřetržité napájení procesů a nepřerušený sběr dat z měření nebo komunikační sítě, na nichž se během výpadku provádí údržba, potřebují velkokapacitní jednotky pro uchovávání energie – například moduly SITOP DC UPS s bezúdržbovými olověnými nebo lithiovými akumulátory. Nabízejí dlouhou dobu záložního napájení a v závislosti na energetických požadavcích mohou dodávat energii až po dobu několika hodin. Představují i jedinečnou možnost pro diagnostiku a systémovou integraci.

Vysoce dostupné a mimořádně komunikativní

Moduly SITOP DC UPS s bateriovými moduly zajistí nepřetržitý provoz i po dobu několika hodin v závislosti na kapacitě baterie a množství odebíraného proudu. Sofistikovaná správa baterie zajistí její optimální nabití. Aktivní monitorování baterie dokonce testuje stáří baterie, takže není potřeba ji měnit z preventivních důvodů. Díky DC UPS jednotkám SITOP UPS1600 je proces nabíjení bateriových modulů UPS1100 řízený teplotou, což také prodlužuje jejich životnost.

Jednotky SITOP UPS1600 obsahují další komplexní funkce a možnosti komunikace prostřednictvím USB, Ethernetu/PROFINETU a OPC UA. Snadné projektování díky kompletnímu začlenění do inženýrského prostředí TIA Portal. Pro otevřenou komunikaci přes Ethernet se konfigurace a diagnostika provádí praktickým způsobem s pomocí nástroje SITOP Manager. Tento počítačový software s webovým uživatelským rozhraním umožňuje jednoduché nastavení parametrů, například pro bezpečné vypnutí několika počítačů.

Přes protokol PROFINET mohou být jednotky SITOP UPS1600 dokonce kompletně integrovány v rámci konceptu TIA. Integrovaný webový server umožňuje vzdálený monitoring.

Díky otevřenému komunikačnímu standardu OPC UA mohou moduly SITOP UPS1600 komunikovat s počítači a řídicími systémy od různých výrobců. Otevřené rozhraní umožňuje nastavení parametrů a diagnostiku nepřetržitých zdrojů napájení.

Poznámka: Pro bezpečný chod stroje nebo zařízení je rovněž nezbytné přijmout vhodná ochranná opatření a začlenit automatizační komponenty a pohony do komplexního a moderního konceptu průmyslové bezpečnosti. Více informací naleznete na adrese www.siemens.de/industrialsecurity.

Jednotka SITOP DC UPS s bateriovými moduly přináší několik výhod

 • DC UPS moduly SITOP UPS1600 pro dodávky napětí 24 V a výstupní proud až 40 A a bateriové moduly UPS1100 až pro 12 Ah (celkem 72 Ah)
 • Bateriový modul UPS1100 5, 5 Ah s lithiovou technologií (LiFePo) s konstantním výstupním výkonem a celým rozsahem napětí a dlouhá životnost, i při vysokých okolních teplotách
 • Monitoring provozní pohotovosti, nabití baterie a monitoring stavu nabití baterie
 • Dlouhá životnost baterie díky správě baterie
 • Komunikace prostřednictvím kontaktů, USB nebo dvou portů pro Ethernet/PROFINET
 • Konfigurace a monitorování pomocí nástroje SITOP Manager
 • Snadné projektování a komplexní diagnostika v prostředí TIA Portal
 • OPC UA server pro flexibilní integraci celé řady automatizačních a HMI systémů

Záložní napájení s jednotkami SITOP PSU8600 s UPS8600 a bateriovými moduly

Spolehlivě překoná déle trvající pokles energie v síti a v případě potřeby zařízení bezpečně a selektivně vypne. Napájecí systém SITOP PSU8600 se může proměnit ve zdroj nepřetržitého stejnosměrného napájení začleněním vyrovnávacích modulů, DC UPS jednotek a bateriových modulů.

Záložní napájení v případě delších výpadků dodávek trvajících od několika minut po několik hodin při zachování plného výkonu systému

Napájecí systém SITOP PSU8600 může být vybaven moduly pro překonání poklesu napětí v síti až po dobu několika hodin. Obsahuje až dva vyrovnávací moduly SITOP BUF8600 nebo DC UPS moduly SITOP UPS8600 vedle sebe a až pět bateriových modulů BAT8600 na jeden DC UPS modul. Pro maximální prodloužení doby záložního napájení důležitých návazných zařízení je možné jednotlivé výstupy systému SITOP PSU8600 selektivně vypnout. Ve většině případů tak zařízení může během výpadku napájení fungovat zcela bez přerušení.

Díky připojení k síti PROFINET a základní jednotce SITOP PSU8600 s možností připojení k architektuře OPC UA může DC UPS modul SITOP UPS8600 komunikovat s téměř všemi automatizačními systémy. Například pro signalizaci provozního režimu, změny stavu, připravenosti zálohy nebo potřeby výměny baterie.

Bateriové moduly obsahují buď olověné (PB) nebo lithiové (LiFePO4) akumulátory. Chytrá správa baterií zajistí nabíjení řízené teplotou, a tedy i jejich dlouhou životnost.

Jednotka SITOP DC UPS s bateriovým modulem přináší několik výhod

 • Modul UPS8600 pro řízení nabíjení/vybíjení až s pěti bateriovými moduly BAT8600 stejné konstrukce
 • Jednoduché připojení k systému UPS8600 pomocí konektoru System Clip Link pro systémová data a napájení
 • Chytrá správa baterie pro její optimální životnost
 • Bateriové moduly BAT8600 s bezúdržbovými olověnými nebo lithiovými (LiFePO4) akumulátory
 • Zprovoznění, projektování a monitorování pomocí nástroje SITOP Manager
 • Komplexní diagnostické informace a informace o údržbě prostřednictvím sítě PROFINET. Možnost přímého vyhodnocení v systému SIMATIC S7 a vizualizace v softwaru SIMATIC WinCC
 • Snadná konfigurace a diagnostika v prostředí TIA Portal
Více informací o zdrojích nepřetržitého napájení:

Brožura SITOP DC UPS

Ke stažení, podpora a služby

Zjistěte si více informací.

Stáhněte si brožury a dokumentaci s dalšími informacemi o všestranné ochraně s pomocí DC UPS systémů SITOP. Přes odkazy na podporu se dostanete ke konkrétním referencím, často kladeným dotazům (FAQ), manuálům, informacím o produktech a technickým údajům. Navíc zjistíte více o službách, které nabízíme.

Nejrychlejší cesta k odborníkům

Navrhovaná řešení vašich dotazů a přímý přístup k našim specialistům technické podpory

Speciální průzkum

Speciální průzkum analyzuje příčiny problémů, které se vyskytují častěji bez zjevného vysvětlení.

Logistické zpracování vráceného zboží ze servisních procesů

Centrální zpracování vrácených produktů v logistickém centru v Erlangenu

Adresa pro vrácení zboží: Siemens AG Retouren Center c/o Geis Industrie-Service GmbH, Tor 1–4, Kraftwerkstrasse 25a, 91056 Erlangen

Kontaktní údaje

Zeptejte se našich odborníků

Chcete se dozvědět více o možnostech DC UPS jednotek SITOP pro všestrannou ochranu vašich dodávek energie v rozvodech 24 V? Stačí se zeptat našich specialistů. Rádi vám pomohou.

Máte zájem o další informace?

Kontaktujte našeho experta