Průmyslová komunikace a software

Společnost Siemens nabízí spolehlivé produkty a řešení pro celé vaše portfolio od analyzátorů až po rozhraní a software. Mezi nejvýznamnější řešení patří software Analyzer System Manager (ASM). Tento softwarový nástroj nabízí všechny funkce od monitorování analytických systémů a optimalizace výkonu přístrojů až po sledování kvality naměřených hodnot, plánování údržby a dokonce i zprávy o nejdůležitějších klíčových ukazatelích výkonu (KPI)

Portál PIA Life Cycle: Váš nástroj pro výběr, plánování, objednávání, zprovoznění a údržbu

Nakonfigurujte své zařízení zde

Průmyslová komunikace a software

Automatický monitoring a validace vašich analytických přístrojů

Analyzátory společnosti Siemens mají standardizovaná komunikační rozhraní, jako je Modbus nebo Profibus aj. Nabízí koordinované softwarové nástroje pro zprovoznění, diagnostiku a vzdálený přístup. Monitorovací software Analyzer System Manager (ASM) pomáhá zvýšit výkon přístrojů včetně kvality naměřených hodnot a optimalizovat plánování údržby podle dat z jednotlivých přístrojů. Se softwarem ASM si můžete vizualizovat výkon přístroje, vyhodnocovat klíčové ukazatele výkonu vašeho zařízení a vytvořit základ pro prediktivní údržbu pomocí datové analytiky.

Operační a monitorovací systém Analyzer System Manager (ASM)

Analyzer System Manager je počítačový systém určený k monitorování, řízení a optimalizaci analyzátorů. Příslušné informace z různých analyzátorů jsou shromažďovány prostřednictvím nejrůznějších komunikačních protokolů a ukládány do centrální databáze. Díky uživatelsky optimálnímu operátorskému rozhraní získáte například informace o trendech v naměřených hodnotách, stavu přístrojů a statistických hodnoceních. Je také možné zahájit testování pro validaci výsledků. Na základě shromážděných informací lze provádět analýzy dlouhodobého vývoje výkonu instalovaných přístrojů a předvídat tak požadavky na údržbu a optimalizovat servis. Pro dokumentaci hodnocení je k dispozici komplexní modul pro podávání zpráv s předem definovanými reporty. 

Stručné informace

Řešení Analyzer System Management (ASM) shromažďuje data z analyzátorů a umožňuje tak centrální monitoring analytických systémů.  Uživatelé pak mohou provádět validaci a kalibraci všech analyzátorů z centrálního velína buď ručně, poloautomaticky nebo automaticky. Díky možnostem porovnání a analýze výsledků validace a využití procesních hodnot dávkovacích jednotek a informací ze systémů LIMS (Laboratory Information Management Systems) je možné dosáhnout vyšší spolehlivosti a kvality. 

 

Pomocí individuálního nastavení pravidel nebo využití pravidel ASTM je možné sledovat a statisticky vyhodnocovat výkon analyzátorů a případné odchylky.  Dlouhodobá analýza odchylek pomůže definovat možné budoucí požadavky na údržbu a naplánovat a optimalizovat servisní zásahy. Systém ASM zajistí potřebné funkce pro plánování a dokumentaci údržby.

 

Zároveň poskytne analyzátorům klíčové ukazatele výkonu (KPI) instalovaných přístrojů, např. informace o dostupnosti, a zobrazí je v individualizovaných zprávách, které lze využít při interním výkaznictví. V systému se zobrazí také příslušná varování pro analytické systémy nebo otevřené či vyřešené úkony údržby.  

 

Software ASM integruje analyzátory společnosti Siemens a jiných výrobců s různými komunikačními protokoly v homogenním prostředí Siemens. Na základě standardních průmyslových komunikačních protokolů přímo integruje aktuální naměřená data z analyzátorů i z dalších systémů pro řízení procesů.  Rozšiřitelný systém se rozrůstá společně s požadavky zákazníka a jednotlivé ASM projekty se přizpůsobí jeho konkrétním požadavkům. Do řídicího systému Simatic je začleněno široké spektrum analyzátorů s různými komunikačními protokoly.

Vaše výhody díky ASM

 • Získejte přehled o výkonu analytických systémů pomocí dlouhodobého sběru dat, sledování odchylek a komplexní vizualizaci výkonu a výsledků analyzátorů
 • Vyšší spolehlivost pomáhá zvýšit měřicí výkon analyzátorů
 • Nižší provozní náklady díky vyšší kvalitě a transparentnosti dat
 • Optimalizujte servisní zásahy s pomocí prediktivní údržby a eliminace nečekaných prostojů
 • Vašemu vedení zajistí ASM reporting a dokumentaci výkonu analyzátorů z dlouhodobého hlediska
 • Integrace širokého spektra analyzátorů s různými komunikačními protokoly na společném uživatelském rozhraní

Společnost Siemens nabízí komplexní softwarový balíček s intuitivní obsluhou pro komunikaci a řízení analyzátorů Siemens, např. MAXUM edition II a GA 700.

Kontinuální analýza procesních plynů, extraktivní

 • SIPROM GA
  SIPROM GA je bezplatný softwarový program určený ke komunikaci mezi vaším počítačem nebo notebookem a analyzátory řady Series 6 nebo ULTRAMAT 23. Používá se k přiřazení parametrů, údržbě a diagnostice. SIPROM GA získá přístup k analyzátorům buď přímo z vašeho počítače, nebo prostřednictvím portu RS 485 nebo ethernetové brány
 • SIMATIC PDM
  SIMATIC PDM (Process Device Manager) je univerzální nástroj pro konfiguraci, parametrizaci, zprovoznění, diagnostiku a údržbu inteligentní provozní techniky. Plynové analyzátory řady Series 6, ULTRAMAT 23 a SIPROCESS GA700 lze pomocí tohoto softwaru nakonfigurovat a monitorovat. Tento nástroj je možné začlenit do konfiguračního prostředí SIMATIC PCS 7/STEP 7 pro monitoring celého zařízení. Počítač a analyzátory spolu mohou komunikovat přes Ethernet a Profibus.

Kontinuální analýza procesních plynů, neextraktivní (in-situ)

 • LDSComm
  Za účelem servisu a údržby mohou systémy LDS 6 a SITRANS SL odesílat nebo přijímat data prostřednictvím ethernetového připojení. Nástroj pro servis a údržbu může zkontrolovat a přizpůsobit stav přístroje a kalibrační parametry ze vzdálené lokality. V případě potřeby je možné na dálku provést kompletní kontrolu systému. Pokud je nutný servisní zásah, mohou být potřebné informace zaslány pomocí modemu servisním pracovníkům Siemens, kteří na dálku realizují příslušná opatření. Vzdálenou údržbu a diagnostiku zajistí prostřednictvím standardního LAN modemu.

Procesní plynová chromatografie

 • Gas Chromatograph Portal
  Software Gas Chromatograph Portal je aktualizací softwaru 'System Manager' a 'EZChrom' a umožňuje jednoduché monitorování a přiřazení parametrů u plynových chromatografů Advance Maxum, Maxum edition II a MicroSAM připojených k ethernetu. Tento intuitivní software zajistí například přístup k informacím o stavu přístroje, výsledcích analýzy, parametrech a chromatogramech. Software Gas Chromatograph Portal dále obsahuje nástroje pro editaci dat, reporting a síťový monitoring připojených přístrojů.
 • MAXUM OPC Server
  Softwarový nástroj MAXUM OPC Server shromažďuje informace o naměřených hodnotách, stavu přístroje nebo výsledcích analýzy z plynových chromatografů Maxum edition II a MicroSAM připojených k síti ethernet a zpřístupňuje tato data systémům vyšší úrovně, např. do systémů řízení procesů, přes server OPC DA.

Pro řízení procesů je spolehlivý provoz analytických přístrojů klíčový. Za tímto účelem je nezbytné zajistit sběr, opravu a přenos naměřených hodnot. Společnost Siemens nabízí široké spektrum komunikačních možností, např. Modbus a Profibus, přesně dle potřeb zákazníka.

Modbus

Protokol Modbus patří k nejdéle užívaným přenosovým standardům pro průmyslovou komunikaci. Je založen na architektuře master/slave nebo klient/server, je efektivní a snadno se zavádí.

Jedná se o komunikační protokol pro přenos dat. V petrochemickém průmyslu se protokol Modbus široce používá pro připojení měřicích a řídicích přístrojů k programovatelným automatům (PLC). Většinu těchto automatů lze osadit rozhraními pro komunikaci založenou na protokolu Modbus. Zajistí se tak spolehlivý přenos informací po jedné datové lince. Tuto komunikaci lze využít nejen k odečtu informací z analyzátorů, ale i při řízení některých funkcí. V rámci komunikace Modbus rozlišujeme Modbus RTU, Modbus ASCII (obě založené na sběrnicové komunikaci) a Modbus TCP (využívající Ethernet).

 

Komunikaci přes protokol Modbus podporují chromatografy MAXUM edition II, SITRANS SL a SIPROCESS GA700

Profibus

PROFIBUS (Process Field Bus) je standard pro sběrnicovou komunikaci. Rozlišujeme dva druhy.

 • PROFIBUS DP (distribuované rozhraní I/O) je určený pro účinnou výměnu dat na úrovni provozu. V tomto případě komunikují centrální automatizační přístroje (PLC/PC) s decentralizovanými zařízeními v provozu prostřednictvím vysokorychlostního sériového připojení. Výměna dat s decentralizovanými přístroji je primárně cyklická.
 • PROFIBUS PA (Process Automation) se využívá ke komunikaci mezi měřicími a procesními přístroji, ovladači a procesními řídicími systémy nebo PLC/DCS při projektování procesů. PROFIBUS PA nepředstavuje samostatnou sběrnici. Jedná se o typ komunikace PROFIBUS s fyzickou vrstvou určenou k automatizaci procesů (přenosová vrstva). Standard PROFIBUS PA je díky omezení proudu vhodný i pro nebezpečná prostředí.

Komunikaci přes PROFIBUS PA podporují analyzátory plynu řady Series 6 a ULTRAMAT 23. 

Komunikaci přes PROFIBUS DP podporují analyzátory plynu řady Series 6, ULTRAMAT 23 a SITRANS SL. 

OPC DA

Specifikace OPC DA definuje výměnu dat, jako jsou informace o hodnotách, čase a kvalitě. OPC má typickou architekturu klient/server. Standard OPC DA (Data Access) je k dispozici pro přenos dat u chromatografů Maxum edition II a MicroSam.

Network Access Unit (NAU)

Jednotka Network Access Unit (NAU) představuje vstupní/výstupní stanici pro procesní chromatografy společnosti Siemens. Využívá se k centrálnímu získávání, zpracování a vysílání dat. Stanice NAU se používá v případě, že elektronický systém není možné připojit v blízkosti analyzátorů, chromatograf Maxum edition II/MicroSam nemá dostatek vstupů/výstupů, nebo když je potřebná instalace v centrálním velíně. Navíc výrazně snižuje nároky na elektroinstalaci vedoucí do velína. Data mohou být přenášena i prostřednictvím standardu Modbus.

Podívejte se na portfolio produktů a řešení společnosti Siemens. Nabízíme vše týkající se procesní analytiky a mnohem více

Siemens technologie pro oblast měření pomáhají vytvářet standardy

Ke stažení, podpora a služby

Stručné informace

Hledáte kontaktní informace na zástupce společnosti Siemens ve vašem regionu? Máte technické dotazy nebo potřebujete náhradní díly? Níže naleznete přehled těch nejdůležitějších informací.

Nejrychlejší cesta k odborníkům

Navrhovaná řešení vašich dotazů a přímý přístup ke specialistům technické podpory.

Nabídky služeb

Průmyslové podniky musí zajistit a ideálně zvýšit dostupnost a produktivitu strojů a zařízení pro dlouhodobé udržení konkurenceschopnosti. Jako váš partner vám společnost Siemens díky svým rozsáhlým zkušenostem a znalostem technologií a průmyslu nabízí unikátní portfolio služeb, řešení a podpory.

Katalog služeb

Jako váš partner vám společnost Siemens díky svým rozsáhlým zkušenostem a znalostem technologií a průmyslu nabízí unikátní portfolio služeb, řešení a podpory. Naše nabídka je zárukou vysoké spolehlivosti a zajistí vaší společnosti úspěšnou digitální budoucnost.

Kvalitní školení je zárukou vynikajících výsledků v praxi

Zúčastněte se standardizovaných nebo individuálních školení. Školicí střediska společnosti Siemens se již nachází ve více než 60 zemích.

Koncept Safety Integrated

V procesním průmyslu je bezpečnost klíčová. Porucha přístrojů, které souvisejí s bezpečností, může mít pro obsluhu, celý proces i okolní prostředí vážné důsledky. Proto také společnost Siemens integruje do svých přístrojů v rámci procesní techniky bezpečnostní funkce pro minimalizaci rizik.

Kontaktní údaje

Máte dotaz?

Potřebujete poradit nebo zaslat více informací? Naši odborníci rádi zodpoví veškeré vaše dotazy.