MAXUM edition II vám zajistí maximální efektivitu a bezkonkurenční výkon

Procesní plynový chromatograf MAXUM edition II je symbolem flexibility, výkonu a spolehlivosti. Jeho špičková technologie zajistí analýzu vzorků kapalin a plynů. Tento chromatograf se používá v širokém spektru odvětví, převážně v rafinériích, při zpracování ropy a v chemickém průmyslu.

Portál PIA Life Cycle: Váš nástroj pro výběr, plánování, objednávání, zprovoznění a údržbu

Konfigurujte své přístroje zde

Procesní plynová chromatografie

Chromatograf MAXUM Edition II nabízí unikátní a mnohostranné využití

Chromatograf MAXUM edition II se používá k měření chemického složení plynů a odpařitelných kapalin ve všech fázích výroby, v rafinériích, při zpracování ropy a v chemickém průmyslu. Byl vyvinut zejména pro náročné procesní podmínky tak, aby pracoval buď přímo v rámci daného procesu nebo v jeho blízkosti. Možnosti využití chromatografu MAXUM edition II umožňují provádět analýzu výchozích surovin, vedlejších a konečných produktů, měření kvality a stanovení odpadních produktů. Díky široké nabídce komponent (např. injektory, pece, detektory a separační kolony či součástky pro výměnu kolon) přinášejí univerzální funkce chromatografu ty nejlepší analytické výsledky při nízkých provozních nákladech. Vstřikovací ventil zajistí optimální dávkování vzorků kapalin. Vysoce citlivé detektory provedou spolehlivou analýzu stop pomocí přesných senzorů. K dalším výhodám patří vysoká ekonomická efektivita přístroje díky konceptu jednoduché a dvojité pece a modulární pece. Pracovní stanice zajistí monitoring propojených přístrojů v reálném čase.

Portfolio

Přizpůsobí se každé analytické úloze

Chromatograf MAXUM edition II s modulární pecí představuje volitelnou verzi analytické platformy MAXUM GC a skládá se z elektricky ohřívané pece s vkládacími moduly chromatografu. Modul lze vyjmout a vyměnit během několika minut, což významně zkracuje dobu provozu a údržby plynového chromatografu. Opravy modulu mohou provést buď vlastní pracovníci údržby, nebo může být zaslán zpět k renovaci. Díky kombinaci různých komponent v rámci modulárního systému nabízí chromatograf MAXUM edition II širokou škálu analytických možností. Mimo jiné je možné provádět nejrůznější měření pouze jedním přístrojem, což snižuje investiční náklady, výdaje na školení a náhradní díly.

Dokonalé spojení vysokého výkonu a minimální údržby

Chromatograf MAXUM edition II patří mezi přední plynové chromatografy v procesním průmyslu. Díky vysoké přesnosti a spolehlivosti se využívá při analýze plynů po celém světě. Tyto vynikající vlastnosti jsou nyní dále vylepšeny o zjednodušenou obsluhu, tím tak vznikl chromatograf typu MAXUM edition s modulární pecí.

Technické specifikace

Typy detektorů
Tepelně vodivostní detektor (TCD/4 články)
Počet detektorů
Max. 4 moduly TCD detektorů
Pece

Jednotlivé nebo dvě samostatné pece; volitelně malá

pec pro jeden malý analytický modul, větší pec pro dva

malé analytické moduly nebo jeden větší analytický modul;

Dvě malé nebo dvě větší pece nebo jejich požadovaná kombinace;

Provedení se dvěma pecemi

Teplotní rozsah
+60 až 80°C

Vaše výhody díky MSXUM edition II:

 • Nižší náklady na instalaci díky menším montážním nárokům 
 • Vysoká dostupnost díky dokonalému systému Plug&Play u analytických modulů
 • Vysoká míra standardizace a nízké provozní náklady přinášejí vysokou ekonomickou účinnost 
 • Inteligentní elektronika, místní obsluha pomocí dotykové obrazovky a centrální pracovní stanice pro optimální provoz 
 • Výkonný software pro vynikající výsledky analýz 
 • Komplexní síťové možnosti pro centrální údržbu a bezpečný přenos dat 
 • Globální servis a podpora

Speciální analytické úlohy vyžadují stabilní teplotu v peci pro optimální separaci jednotlivých složek. Naše dva typy pecí splňují podmínky optimální separace. Pec v provedení bez přívodu vzduchu (airless) zajistí mimořádně stabilní izotermické teploty a vysokou přesnost řízení, a to zcela bez použití vzduchu. Pec se vzduchovou lázní (airbath) nabízí izotermický i teplotou řízený provoz s přívodem vzduchu.

Airbath/Airless – technické specifikace

Typy detektorů

Tepelně vodivostní detektor (TCD/8 nebo 2 články),

detektor s ionizací v plamenu (FID);

plamenový fotometrický detektor (FPD),

výbojový ionizační detektor (BID),

detektor s elektronovým záchytem (ECD)  

Počet detektorů   
Max. 3x moduly detektorů
Pece

Jednoduchá izotermická pec se vzduchovou lázní nebo duální pec se vzduchovou lázní se dvěma

oddělenými izotermickými zónami

Jednoduchá pec nebo dvě samostatné pece bez přívodu vzduchu v samostatném pecním prostoru 

Teplotní rozsah 

+50 až 260°C (bez přívodu vzduchu)
+5 až 225°C (vzduchová lázeň, izotermický mód)

+5 až 330°C (PTGC)

Vzorky/ventily 
Vzorky plynů a kapalin; různé druhy ventilů

Výhody

 • Specifické přizpůsobení systému pro optimální měření
 • Úspora času a nákladů díky paralelní chromatografii 
 • Nízké provozní náklady díky flexibilnímu konceptu pecí, který optimalizuje spotřebu vzduchu a energie při analýze 
 • Mnohostranné využití díky různým typům detektorů (FID, TCD, FPD, PDD) (mód HID, PID a ECD) a použití několika detektorů 
 • Střídání kolon bez ventilů pomocí elektronických regulátorů tlaku
 • Inteligentní elektronika, místní obsluha a centrální pracovní stanice pro optimální provoz 
 • Výkonný software pro vynikající výsledky analýz 
 • Komplexní síťové možnosti pro centrální údržbu a bezpečný přenos dat 
 • Globální servis a podpora
Nové funkce

Procesní plynová chromatografie je připravena na digitalizaci

Správný procesní plynový chromatograf pro každou měřicí úlohu

Stáhnout brožuru

Ke stažení, podpora a služby

Stručné informace

Chcete se dozvědět více o procesních plynových chromatografech? Máte technické dotazy nebo potřebujete náhradní díly? Níže naleznete přehled těch nejdůležitějších informací.

Nejrychlejší cesta ke specialistům

Navrhovaná řešení vašich dotazů a přímý přístup ke specialistům technické podpory společnosti Siemens.

Nabídky služeb

Průmyslové podniky musí zajistit a ideálně zvýšit dostupnost a produktivitu strojů a zařízení, aby si dlouhodobě udržely konkurenceschopnost. Jako váš partner vám společnost Siemens díky svým rozsáhlým zkušenostem a znalostem technologií a průmyslu nabízí unikátní portfolio služeb, řešení a podpory.

Katalog služeb

Jako váš partner vám společnost Siemens díky svým rozsáhlým zkušenostem a znalostem technologií a průmyslu nabízí unikátní portfolio služeb, řešení a podpory. Naše nabídka je zárukou vysoké spolehlivosti a zajistí vaší společnosti úspěšnou digitální budoucnost.

Kvalitní školení je zárukou vynikajících výsledků v praxi

Zúčastněte se standardizovaných nebo individuálních školení společnosti Siemens. Školicí střediska společnosti Siemens se nachází již ve více než 60 zemích.

Koncept Safety Integrated

V procesním průmyslu je bezpečnost klíčová. Porucha přístrojů, které souvisejí s bezpečností, může mít pro obsluhu, celý proces i okolní prostředí vážné důsledky. Proto také společnost Siemens integruje do svých přístrojů v rámci procesní techniky bezpečnostní funkcemi pro minimalizaci rizik.

Kontaktní údaje

Máte dotaz?

Potřebujete poradit nebo zaslat více informací? Naši odborníci rádi zodpoví veškeré vaše dotazy.