Průmyslová identifikace a lokalizace

Industrial Identification and Locating

Výkon výroby roste se znalostmi 

Výroba v digitálním podniku vyžaduje naprostou transparentnost průmyslových procesů a vysokou úroveň customizace. Řešení společnosti Siemens propojují skutečný a digitální svět – otevírají tak nové příležitosti k získání vyšší přidané hodnoty v celém výrobním i dodavatelském řetězci. Siemens nabízí unikátní portfolio pro průmyslovou komunikaci a lokalizaci. Díky začlenění do konceptu TIA (Totally Integrated Automation) umožňuje bezproblémovou integraci do automatizačních řešení. Propojení s otevřeným operačním systémem pro průmyslový internet věcí (IoT) MindSphere zaručuje maximální flexibilitu a vyšší konkurenceschopnost výroby i do budoucna. MindSphere umožňuje efektivní analýzu a využití velkých objemů dat a zvyšuje tak např. dostupnost závodu, využití kapacity či úspory energií.

   

Úvod

Průmyslová identifikace ve filmu

Aplikační příklady

Naše systémy vytváří přidanou hodnotu

Rostoucí variabilita produktů komplikuje výrobu i dodavatelský řetězec. Je proto důležité zvolit postupy, které udrží míru složitosti i náklady pod kontrolou. Klíčem k efektivnímu strukturování těchto různých úkolů jsou správné nástroje a procesy. Chcete zvýšit flexibilitu řízení výroby, efektivně spravovat svá aktiva, spolehlivě sledovat produkty a komponenty a chytře sladit dodavatelský řetězec? Objevte možnosti našich produktů a řešení SIMATIC Ident.

Optimalizujte řízení výroby a tok materiálu

Strojově čitelné, automatizované a bezkontaktní identifikační systémy zlepšují celý výrobní a dodavatelský řetězec. Umožňují snížit ručně prováděné pracovní kroky, identifikovat a odstranit potenciální zdroje chyb a zvýšit dostupnost zařízení. Výroba může být mnohem flexibilněji strukturována a může tak být rychlejší, a to i při vysoké úrovni customizace. Například správné sekvenční podávání obrobků umožňuje flexibilně plánovat jednotlivé výrobní kroky. Tím se zabraňuje chybám při instalaci a nutnosti jejich oprav. Můžete dosáhnouz vyšší efektivity a hospodárnosti logistiky, správy materiálu, výroby a servisu.

Zvyšte spokojenost svých zákazníků

RFID systém SIMATIC Ident uchováva digitální záznam o každém výrobku a dokumentuje každý jeho výrobní krok, od vytvoření jednotlivých komponent až po recyklaci. Díky tomu lze sledovat výkyvy v kvalitě výrobků a okamžitě identifikovat a napravovat zdroje chyb. V logistice systémy pomáhají identifikovat, analyzovat a napravovat slabá místa v procesu. V oblasti farmaceutického nebo potravinářského průmyslu umožňují spolehlivě splnit požadavky právních předpisů. 

Plánujte dopředu

Jaké produkty nebo komponenty jsou k dispozici? Kdy, kde a v jakém stavu? Rychlou odpověď vám poskytne systém SIMATIC Ident. RFID a optické systémy společnosti Siemens vám umožní monitorovat všechny produkty a díly v reálném čase a ve všech fázích procesu přepravy. Díky pokračující digitální transformaci navíc můžete propojit virtuální datové toky a skutečné toky produktů a vytvořit maximální transparentnost jak ve výrobních, tak v logistických procesech. To umožňuje nejen analyzovat a vizualizovat informace z celého dodavatelského řetězce, ale také zajistit, aby byla analyzovaná data dostupná po celém světě. A výrobky se tak dostanou rychleji k vašim zákazníkům.

Výkonnost se vyplatí

Automatický sběr dat – systematický a výkonný

Firmy ze všech průmyslových odvětví spoléhají na naše odborné znalosti v oblasti systémů průmyslové identifikace a lokalizace. Podívejte se na několik příkladů z praxe.

Bezpečnostní tipy

 

Pro zabezpečení závodu, systémů, strojů a komunikačních sítí proti kybernetickým hrozbám je nezbytné mít nejmodernější komplexní strategii průmyslového zabezpečení (a udržovat ji stále aktuální). Produkty a řešení společnosti Siemens jsou pouze jednou ze součástí této strategie.

 

Další informace o průmyslové bezpečenosti najdete na:

 

 www.siemens.com/industrialsecurity