Safety Integrated pro optimální bezpečnost procesů

Ochrana lidí, zařízení a životního prostředí

Komplexní a složité procesy v procesním průmyslu jdou ruku v ruce s vysokými požadavky na funkční bezpečnost. Koncept Safety Integrated společnosti Siemens nabízí zákazníkům inovativní bezpečnostní technologie, které se vyznačují svou flexibilitou a spolehlivostí. Zajistí optimální ochranu lidí, zařízení i životního prostředí. Díky konceptu Safety Integrated dokážeme dosáhnout hospodárnějšího provozu, a dokonce snížit potřebné úsilí vynaložené na inženýring.  Technologie Siemens zaručují spolehlivost, maximální dostupnost a systémovou integraci. 

Máte dotaz ohledně našich řešení pro průmyslové zabezpečení?

Kontaktujte naše experty

Safety Integrated ve zkratce

Funkční bezpečnost je základ procesního průmyslu

Bezpečnost hraje vzhledem k přísným předpisům a požadavkům, které se musí dodržovat, nesmírně důležitou roli. Současně tak je zásadní pro ochranu lidí, zařízení a životního prostředí. Proto je současně nejdůležitějším faktorem pro dostupnost zařízení a ochranu investic.

Bezpečnost a zabezpečení jsou základem nepřetržitého chodu zařízení

Neustálá ochrana osob, životního prostředí a majetku je základem dlouhodobě udržitelného úspěchu. Neustále se proto snažíme vylepšovat naše produkty a služby, abychom zákazníkům mohli zajistit optimální podporu bezpečnosti jejich procesů a zařízení. Naši experti disponují perfektními znalostmi a přehledem právních předpisů a bezpečnostních požadavků jak stávajících norem, tak těch, které vznikají. Pro splnění těchto standardů má společnost Siemens nastavené vysoce kvalitní koncepty bezpečnosti, dostupnosti zařízení a služeb, které jsou naprosto zásadní.

Jaké výhody vám přináší koncept Safety Integrated?