Spolehlivá ochrana strojních zařízení

Díky CAx datům mohou jističe SIRIUS 3RV2 poskytnout úsporu času při projektování až do

0 %.
 • Provozní pohotovost strojů a zařízení je předpokladem pro dosažení maximální produktivity. Delší výpadky produkce nemusí být pouze drahé, ale mohou také znamenat ztrátu důvěry zákazníků. Proto by měli být stroje a zařízení spolehlivě chráněny proti přetížení. V případě výpadku odpojí jističe zařízení rychle od napájecí sítě, a zabrání tak vzniku nákladných škod. Jistič SIRIUS 3RV2 poskytne optimální ochranu.

Technické údaje jističů 3RV

Industry Mall

Univerzální použití jističů 3RV2 ve vašich aplikacích

Zjistěte více o možných aplikacích

SIRIUS Media Center

3RV20

Ochrana motoru

Jističe SIRIUS 3RV20

chrání váš motor spolehlivě a hospodárně:

 • dodávají se ve velikostech S00, S0, S2 a S3 od 0,11 – 100 A,
 • použitý bimetal vykazuje dlouhodobou teplotní stabilitu,
 • poskytují ochranu proti přetížení a při zkratu.

3RV21

Ochrana motoru s funkčností jisticího nadproudového relé

Jističe SIRIUS 3RV21

chrání váš motor obdobně jako jisticí nadproudová relé. Díky tomu můžete využít automatický reset při vypnutí následkem přetížení a zajistit bezproblémový provoz vašeho zařízení a zvýšenou produktivitu.

 

 • Dodávají se ve velikostech S00, S0, S2 a S3 od 0,11–100 A,
 • při přetížení jistič nevypne do polohy „vybaveno” (tripped),
 • nadproud při přetížení hlásí modul s bočními pomocnými kontakty (1Z+1R),
 • spotřebičový vývod musí být odpojen stykačem zapojeným v sérii za jističem,
 • funkce automatický reset vrátí pomocné kontakty jističe do výchozího stavu.

3RV23

Ochrana spouštěčů motorů

Jističe SIRIUS 3RV23 bez tepelné spouště

Jističe SIRIUS 3RV23 bez tepelné spouště

Na jisticím nadproudovém relé lze nastavit automatický reset, tím ušetříte čas s manipulací v rozvaděči. Jistič poskytuje ochranu při zkratu. Ochrana při přetížení a před zkratem je tak realizována odděleně a tyto stavy jsou také odděleně signalizovány.

 • Dodávají se ve velikostech S00, S0, S2 a S3 od 0,11 – 100 A.

3RV24

Ochrana transformátorů

Jističe SIRIUS 3RV24

Jističe SIRIUS 3RV24 spolehlivě zajistí ochranu transformátorů.

 • Dodávají se ve velikostech S00, S0, a S2 od 0,11–65 A,
 • jsou optimalizovány pro ochranu transformátorů,
 • zkratová spoušť vypíná při hodnotě 20 x In.

3RV27/28

Ochrana vedení / transformátorů podle UL 489/CSA C22.2 No.5

Jističe SIRIUS 3RV27 a 3RV28 pro bezpojistkovou ochranu zařízenízařízení, popř. transformátorů, podle požadavků UL 489/CSA C22.2 No.5

 • Jističe SIRIUS 3RV27 a 3RV28 mohou být použity na trzích, kde platí normy UL 489/CSA C22.2 No.5
 • Použití jako „Branch Circuit Protection Device“ (BCPD) dle UL/CSA ,
 • bezpojistková ochrana vedení, motorů a nemotorových zátěží, např. transformátorů,
 • dodávají se ve velikostech S00 a S0 do 22 A, zkratová spínací schopnost 65 kA příp. 50 kA pro 480Y/277 V,
 • velikost S3 do 70 A, zkratová spínací schopnost 65 kA pro 480Y/277 V, příp. 65 kA do 30 A pro 480 V,
 • typová zkouška dle IEC 60947-2,
 • jednotné projektování rozvaděčů podle norem IEC a UL/CSA .

Proč je použití jističů důležité?

Jističe SIRIUS 3RV2 chrání motory a spouštěče motorů, a tím také vaše stroje a zařízení. Při použití jističů 3RV2 předejdete zbytečným prostojům ve výrobě a případným závažným následkům, k nimž může dojít v důsledku poškození strojního zařízení nebo vzniku požáru.

Vsaďte na přednosti jističů SIRIUS 3RV2

Jističe SIRIUS 3RV2 spolehlivě reagují ve třech odlišných případech.

Zkratová spoušť odpojí spotřebičový vývod během několika milisekund od napájecí sítě v případě zkratu, když proud dosáhne alespoň 13násobku jmenovité hodnoty. Tím je zabráněno vzniku větších škod, které by nastaly v případě vzniku požáru. Jistič je navíc vybaven pohonem, který lze uzamknout v poloze VYP za účelem práce na elektrickém zařízení.

 

Tepelná spoušť na přetížení odpojí spotřebič od napájecí sítě, pokud následkem přetěžování odebírá po určitou dobu větší proud než jmenovitý. K vybavení spouště dochází podle vypínací charakteristiky. Tím se předejde poškození spotřebiče, popř. celého zařízení.

 

Tepelná spoušť na přetížení reaguje také při výpadku fáze, nebo extrémní fázové nesymetrii.

 

Jističe SIRIUS 3RV2 patří do skupiny sortimentu SIRIUS Control, jedné ze čtyř oblastí portfolia SIRIUS.