Monitorovací relé

Monitorovací relé SIRIUS zajistí spolehlivou ochranu strojů a zařízení. Na displeji přístroje se zobrazují okamžité měřené hodnoty nebo souhrnná diagnostická hlášení. Většina relé je pro snadné propojení s řídicím systémem vybavena rozhraním IO-Link. Nabízíme monitorovací relé pro elektrické a neelektrické veličiny, jako jsou proud, napětí, otáčky nebo teplota. Naše portfolio jsme rozšířili také o multifunkční relé pro monitorování stejnosměrné zátěže, které současně měří, monitoruje a přenáší data k dalšímu zpracování.

Údaje pro výběr a objednávku, technické údaje monitorovacích relé

Industry Mall

Monitorovací relé teploty SIRIUS 3RS2 nabízí více funkcí a menší zastavěnou šířku v rozvaděči

 • Vhodné pro měření a monitorování teploty plynů, tekutin a pevných látek v průmyslových odvětvích a v technologiích budov
 • Úspora místa v rozvaděči – poloviční šířka přístroje oproti předchůdci
 • Multifunkční provedení snižuje počet přístrojů, zjednodušuje výběr a projektování

Monitorovací relé SIRIUS – komplexní portfolio pro vaše aplikace

Přesvědčte se sami o možnostech nového kompaktního multifunkčního relé pro monitorování stejnosměrné zátěže.

3UG5

Monitorování stejnosměrné zátěže 

SIRIUS 3UG546 pro monitorování stejnosměrné zátěže 

Relé 3UG546 monitorují stejnosměrné zátěže v průmyslových aplikacích. Měří stejnosměrný proud, napětí a skutečný výkon v jednom nebo dvou kanálech a vyhodnocují překročení nebo pokles vůči nastaveným mezním hodnotám. To znamená, že je možné samostatně sledovat proud, napětí a výkon.

 

Kromě podrobných diagnostických hlášení je možné provádět odečty, nastavení a nulování integrovaných počítadel energie, provozních hodin a spínacích cyklů, což umožňuje spolehlivou údržbu zařízení. Monitorovací relé rozlišuje směr toku proudu, je tedy možné samostatně vyhodnocovat např. množství energie, které bylo v baterii uložené nebo naopak z baterie spotřebované.

 

Prostřednictvím Profinetu lze nastavit všechny parametry relé 3UG546 a zároveň přenášet naměřené hodnoty k dalšímu zpracování v řídicím systému.

Svítivé diody na čelním panelu relé nebo sepnutí vnitřního reléového výstupu poskytují také spolehlivá diagnostická hlášení bez nutnosti připojení k Profinetu.

 

Monitorovací relé 3UG546 pro stejnosměrné zátěže pokryjí široké spektrum provozních napětí od 0 V do 800 V a jsou umístěny v přístrojovém krytu širokém 22,5 mm (2x8 A nebo 1x16 A), popř. 45 mm pro stejnosměrné zátěže do 63 A.

3UG4

Monitorování parametrů sítě, proudu, napětí, účiníku, činného proudu, svodového proudu, izolačního stavu, výšky hladiny a otáček

Monitorovací relé SIRIUS 3UG4 pro elektrické a neelektrické veličiny 

Relé SIRIUS 3UG4 monitorují nejrůznější elektrické veličiny na přívodu energie do rozvaděče, a tím zajišťují spolehlivou ochranu před poškozením zařízení. Nabízí nastavení mezních hodnot uživatelem a další možnosti přizpůsobení provozním požadavkům aplikace, zároveň poskytují diagnostiku pomocí LED nebo na displeji. Existují přístroje, které automaticky řídí změnu nesprávného sledu fází. Některá provedení jsou vybavena rozhraním IO-Link pro přenos měřených hodnot do řídicího systému.

 

Monitorovací relé SIRIUS 3UG4 monitorují také neelektrické veličiny.

Relé pro sledování hladiny vodivých kapalin řídí spouštění čerpadla a zamezují přeplnění a chodu čerpadla nasucho v režimu 1- nebo 2bodového řízení.

Relé k monitorování otáček hlídají, zda se jmenovité otáčky motoru, hřídele nebo poháněných kol pohybují v požadovaném rozsahu mezi minimální a maximální hodnotou. Dále jsou vhodná pro všechny funkce sledování souvislého pulzního signálu. Provedení s rozhraním IO-Link přenáší naměřenou hodnotu do řízení stroje.

3RR2

Pro montáž na stykače a monitorování 3fázového proudu

Monitorovací relé SIRIUS 3RR2 pro elektrické veličiny

Relé SIRIUS 3RR2 vhodná zejména k monitorování optimální hodnoty proudu ve strojním zařízení nebo jeho částech. Tímto způsobem je možné například rychle monitorovat okamžitou míru zatížení motoru a hlásit jeho případné odlehčování nebo přetěžování. Monitorovací relé 3RR2 mohou být integrována přímo do spotřebičového vývodu. Stačí je upevnit na stykač 3RT2 a dotáhnout šroubové svorky. Provedení s pružinovými svorkami se propojí se stykačem pouhým nasunutím. Proud odebíraný motorem je možné přenášet do řízení prostřednictvím vestavěného rozhraní IO-Link (3RR24).

3RN2

Ochrana vinutí proti přehřátí

Relé SIRIUS 3RN2 pro termistorovou ochranu motorů

Relé pro termistorovou ochranu motorů nabízejí rozhodující výhody v případě, že proudově závislá ochrana buď pomocí jističe, nebo nadproudového jisticího relé nepředstavuje ideální řešení: v určitých provozních režimech může nastat přehřátí motoru, aniž by jistič, popř. nadproudové jisticí relé včas odpojili motor od přívodu elektrické energie. Typickými aplikacemi jsou: těžký rozběh motoru, provoz motoru řízený frekvenčním měničem, časté spouštění motoru, brždění nebo omezené chlazení. Termistorové relé 3RN2 zajistí spolehlivou ochranu proti přehřátí motoru tím, že měří teplotu přímo ve vinutí motoru, popř. na ložiskách. 

3RS2

Monitorování teploty

Monitorovací relé teploty SIRIUS 3RS2

Inovovaná monitorovací relé SIRIUS 3RS2 pro jednoduché měření teploty nebo monitorování nastavitelných mezních hodnot teploty. Externí snímač teploty je připojen k vyhodnocovací jednotce, která porovnává aktuální hodnotu teploty s žádanou hodnotou nebo s nastavenými mezními hodnotami a podle toho spíná výstupní reléové kontakty.

 

Připojit lze všechny běžné snímače teploty jako např. Pt100, Pt1000, termočlánky, KTY nebo termistory NTC.

 

SIRIUS 3RS25 je monitorovací relé teploty s analogovým nastavením potenciometry a DIP přepínači na čelním panelu. Slouží k připojení jednoho snímače teploty a nastavení jedné mezní hodnoty teploty.

 

Monitorovací relé teploty SIRIUS 3RS26 a 3RS28 s digitálním nastavením na LCD displeji se dají použít také v bezpečnostních aplikacích až do SIL1 /  PLc, např. k monitorování teploty pecí a hořáků. Přístroj 3RS28 je navíc vybaven komunikačním rozhraním IO-Link pro další zpracování naměřené hodnoty v PLC s IO-Link Masterem. K rozšiřovacímu modulu 3RS29 se dají připojit další dva odporové snímače teploty a jeden snímač teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu k analogovému vstupu 4 až 20 mA. O propojení rozšiřovacího modulu s vyhodnocovací jednotkou se postará infračervené rozhraní certifikované podle požadavků SIL1. Monitorovací relé s digitálním nastavením mají certifikaci SIL1, popř. PLc ve smyslu ČSN EN 61508/62061, popř. ČSN EN ISO 13849 a lze je použít pro funkci teplotních omezovačů systémů tepelných zdrojů podle ČSN EN 14597 a pro elektrická zařízení kotlů podle ČSN EN 50156.

 

Typické aplikace:

 • Ochrana motorů a transformátorů proti přetížení
 • Monitorování rozsahu pracovní teploty v rozvaděči
 • Jednoduché 2- nebo 3stavové řízení teploty, popř. chlazení
 • Řízení topných a klimatizačních jednotek, solárních kolektorů, tepelných čerpadel nebo systémů pro dodávku teplé vody
 • Monitorování chladicích kapalin a maziv strojních zařízení

Přednosti:

 • Připojení několika druhů snímačů teploty
 • Kompaktní provedení šetří místo
 • Snadné nastavení několika parametrů na čelním panelu přístroje
 • Certifikace ATEX podle ČSN EN 50495: bezpečná funkce zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Certifikace SIL 1 / PL c pro teplotní omezovače systémů tepelných zdrojů ve smyslu ČSN EN 14597 a pro elektrická zařízení kotlů podle ČSN EN 50156

Nabízíme nejrůznější monitorovací relé přesně podle vašich požadavků

Videa o funkcích monitorovacích relé

 • Monitorování parametrů sítě a 1fázového napětí (rovněž přes IO-Link)
 • Monitorování 3fázového proudu (rovněž přes IO-Link)
 • Monitorování 1fázového proudu nebo účiníku a činného proudu (rovněž přes IO-Link)
 • Monitorování výšky hladiny
 • Monitorování otáček