Monitorovací relé

Monitorovací relé SIRIUS zajistí spolehlivou ochranu strojů a zařízení. Na displeji přístroje se zobrazují okamžité měřené hodnoty nebo souhrnná diagnostická hlášení. Většina relé je pro snadné propojení s řídicím systémem vybavena rozhraním IO-Link. Nabízíme monitorovací relé pro elektrické a neelektrické veličiny, jako jsou proud, napětí, otáčky nebo teplota. Naše portfolio jsme rozšířili také o multifunkční relé pro monitorování stejnosměrné zátěže, které současně měří, monitoruje a přenáší data k dalšímu zpracování.

Údaje pro výběr a objednávku, technické údaje monitorovacích relé

Industry Mall

NOVINKA: Monitorovací relé 3UG5

  • Oddělené měření, monitorování a přenos hodnot odebírené a dodávané (rekuperace) elektrické energie ve stejnosměrných napájecích sítích
  • Preventivní údržba zařízení monitorováním napětí, proudu, počtu provozních hodin a počtu spínacích cyklů
  • Komunikace a vizualizace v protokolu Profinet, provozovat lze bez připojení k Profinetu
  • Kompaktní multifunkční provedení v moderním přístrojovém krytu s QR kódem pro snadný přístup k technické dokumentaci
  • Vhodné aplikace: robotizovaná pracoviště, e-mobilita, úložiště energie, monitorování osvětlení nebo bezobslužné dopravní systémy

Monitorovací relé SIRIUS – komplexní portfolio pro vaše aplikace

Přesvědčte se sami o možnostech nového kompaktního multifunkčního relé pro monitorování stejnosměrné zátěže.

3UG5

Monitorování stejnosměrné zátěže 

SIRIUS 3UG546 pro monitorování stejnosměrné zátěže 

Relé 3UG546 monitorují stejnosměrné zátěže v průmyslových aplikacích. Měří stejnosměrný proud, napětí a skutečný výkon v jednom nebo dvou kanálech a vyhodnocují překročení nebo pokles vůči nastaveným mezním hodnotám. To znamená, že je možné samostatně sledovat proud, napětí a výkon.

 

Kromě podrobných diagnostických hlášení je možné provádět odečty, nastavení a nulování integrovaných počítadel energie, provozních hodin a spínacích cyklů, což umožňuje spolehlivou údržbu zařízení. Monitorovací relé rozlišuje směr toku proudu, je tedy možné samostatně vyhodnocovat např. množství energie, které bylo v baterii uložené nebo naopak z baterie spotřebované.

 

Prostřednictvím Profinetu lze nastavit všechny parametry relé 3UG546 a zároveň přenášet naměřené hodnoty k dalšímu zpracování v řídicím systému.

Svítivé diody na čelním panelu relé nebo sepnutí vnitřního reléového výstupu poskytují také spolehlivá diagnostická hlášení bez nutnosti připojení k Profinetu.

 

Monitorovací relé 3UG546 pro stejnosměrné zátěže pokryjí široké spektrum provozních napětí od 0 V do 800 V a jsou umístěny v přístrojovém krytu širokém 22,5 mm (2x8 A nebo 1x16 A), popř. 45 mm pro stejnosměrné zátěže do 63 A.

3UG4

Monitorování parametrů sítě, proudu, napětí, účiníku, činného proudu, svodového proudu, izolačního stavu, výšky hladiny a otáček

Monitorovací relé SIRIUS 3UG4 pro elektrické a neelektrické veličiny 

Relé SIRIUS 3UG4 monitorují nejrůznější elektrické veličiny na přívodu energie do rozvaděče, a tím zajišťují spolehlivou ochranu před poškozením zařízení. Nabízí nastavení mezních hodnot uživatelem a další možnosti přizpůsobení provozním požadavkům aplikace, zároveň poskytují diagnostiku pomocí LED nebo na displeji. Existují přístroje, které automaticky řídí změnu nesprávného sledu fází. Některá provedení jsou vybavena rozhraním IO-Link pro přenos měřených hodnot do řídicího systému.

 

Monitorovací relé SIRIUS 3UG4 monitorují také neelektrické veličiny.

Relé pro sledování hladiny vodivých kapalin řídí spouštění čerpadla a zamezují přeplnění a chodu čerpadla nasucho v režimu 1- nebo 2bodového řízení.

Relé k monitorování otáček hlídají, zda se jmenovité otáčky motoru, hřídele nebo poháněných kol pohybují v požadovaném rozsahu mezi minimální a maximální hodnotou. Dále jsou vhodná pro všechny funkce sledování souvislého pulzního signálu. Provedení s rozhraním IO-Link přenáší naměřenou hodnotu do řízení stroje.

3RR2

Pro montáž na stykače a monitorování 3fázového proudu

Monitorovací relé SIRIUS 3RR2 pro elektrické veličiny

Relé SIRIUS 3RR2 vhodná zejména k monitorování optimální hodnoty proudu ve strojním zařízení nebo jeho částech. Tímto způsobem je možné například rychle monitorovat okamžitou míru zatížení motoru a hlásit jeho případné odlehčování nebo přetěžování. Monitorovací relé 3RR2 mohou být integrována přímo do spotřebičového vývodu. Stačí je upevnit na stykač 3RT2 a dotáhnout šroubové svorky. Provedení s pružinovými svorkami se propojí se stykačem pouhým nasunutím. Proud odebíraný motorem je možné přenášet do řízení prostřednictvím vestavěného rozhraní IO-Link (3RR24).

3RN2

Ochrana vinutí proti přehřátí

Relé SIRIUS 3RN2 pro termistorovou ochranu motorů

Relé pro termistorovou ochranu motorů nabízejí rozhodující výhody v případě, že proudově závislá ochrana buď pomocí jističe, nebo nadproudového jisticího relé nepředstavuje ideální řešení: v určitých provozních režimech může nastat přehřátí motoru, aniž by jistič, popř. nadproudové jisticí relé včas odpojili motor od přívodu elektrické energie. Typickými aplikacemi jsou: těžký rozběh motoru, provoz motoru řízený frekvenčním měničem, časté spouštění motoru, brždění nebo omezené chlazení. Termistorové relé 3RN2 zajistí spolehlivou ochranu proti přehřátí motoru tím, že měří teplotu přímo ve vinutí motoru, popř. na ložiskách. 

3RS1/2

Monitorování teploty

Relé SIRIUS 3RS1/2 pro monitorování teploty 

Jednou z nejčastěji měřených veličin v průmyslových aplikacích je teplota pevných, kapalných a plynných látek. Relé SIRIUS 3RS1 monitorují hodnoty procesní teploty stejně spolehlivě jako hodnoty teploty v rozvaděčích nebo motorech – mohou současně vyhodnocovat až tři snímače teploty. Nastavení parametrů je buď analogové potenciometry nebo digitální na displeji (rovněž s rozhraním IO-Link).

 

Analogové provedení: teplotu měří snímače teploty v médiu, monitorovací relé vyhodnocuje, zda okamžitá hodnota teploty odpovídá žádané hodnotě. Je-li hodnota teploty rovna jedné z nastavených mezních hodnot, hlásí reléový výstup blížící se havarijní stav v závislosti na nastavených parametrech.

 

Digitální provedení: funkce monitorování teploty je srovnatelná s přístrojem s analogovým nastavením. Digitální nastavení v přehledném menu na displeji umožňuje přesnější nastavení parametrů, zobrazení aktuální hodnoty teploty a přizpůsobení provozním požadavkům aplikace. Tyto přístroje představují vhodnou alternativu systémů řízení teploty v nižší cenové kategorii.

Nabízíme nejrůznější monitorovací relé přesně podle vašich požadavků

Videa o funkcích monitorovacích relé

  • Monitorování parametrů sítě a 1fázového napětí (rovněž přes IO-Link)
  • Monitorování 3fázového proudu (rovněž přes IO-Link)
  • Monitorování 1fázového proudu nebo účiníku a činného proudu (rovněž přes IO-Link)
  • Monitorování výšky hladiny
  • Monitorování otáček