SIMOCODE pro: Systém řízení motorů a řídicí přístroje

SIMOCODE pro řídí již 30 roků nízkonapěťové motory s konstantními otáčkami a disponuje rozsáhlými funkcemi pro ochranu, monitorování a řízení. Profitujte z detailních dat o provozu, servisu a diagnostice – taktéž pro bezpečné vypínání motorů. Komunikace je možná přes PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU a Ethernet IP a OPC UA – a tím také s cloudem. 

Technická data pro SIMOCODE pro

Industry Mall

Systém řízení motorů SIMOCODE

Základní provedení přístrojů SIMOCODE pro S a SIMOCODE pro V obsahují hlavní ochranné a řídicí funkce. Tvoří tak srdce systému řízení motorů SIMOCODE pro. Abyste mohli využívat výhody SIMOCODE pro ve všech oblastech procesního průmyslu, nabízíme vám dvě funkčně odstupňované řady přístrojů.

SIMOCODE portfolio – přehled hlavních výhod

SIMOCODE pro S

Ideální pro začátek 

Ideální pro začátek 

Chytrý a kompaktní systém pro řízení motoru usnadňuje vstup do světa řízení motoru. Flexibilní a nákladově optimalizované řešení se skládá z jednoho základního přístroje a jednoho volitelného rozšiřujícího modulu s připojením na PROFIBUS.

SIMOCODE pro V PN

Připraven na řešení současných i budoucích požadavků 

Připraven na řešení současných i budoucích požadavků 

Nová verze SIMOCODE pro V se vyznačuje ještě větší flexibilitou. Výhodou jsou komunikace přes PROFINET a rozsáhlá funkcionalita v kompaktním provedení s monostabilními nebo bistabilními reléovými výstupy. Výkonný balíček provedení SIMOCODE pro V PN nabízí: jednoduché ovládací, monitorovací a ochranné funkce se základním přístrojem a s moduly pro monitorování teploty, zemního spojení a pro snímání proudu.

SIMOCODE pro V

Nepřekonatelný profesionál pro každý motor

Nepřekonatelný profesionál pro každý motor

Variabilní a inteligentní systém nabízí maximální možnou funkcionalitu. Se základním přístrojem a až pěti rozšiřujícími moduly těžíte z řady dalších výhod: např. možnosti snímání napětí a činného výkonu, bezpečného vypínání a výběru z komunikačních protokolů jako jsou PROFINET / OPC UA / Modbus nebo EtherNet / IP.

Profesionální řešení pro všechna odvětví procesního průmyslu

Všude tam, kde motory zajišťují chod procesů v průmyslu, je použití SIMOCODE na místě. Požadavky trhu rostou. Řešením jsou systémy s velkou transparentností měřených dat, spolehlivým monitorováním poruchových proudů, flexibilnějšími aplikacemi, prostorově úsporné a s redundancí.

Použití přímo v rozvaděčích SIVACON S8

SIMOCODE pro se používá v typově zkoušených rozvaděčích SIVACON S8 v pevném nebo výsuvném provedení a umožňuje realizovat motorové prostorově úsporné vývody s vysokými výkony s možností komunikace.

 

Díky inicializačnímu modulu pro SIMOCODE pro jsou rozvaděč a systém řízení motoru neodlučně spřaženy: při použití s ​​výsuvným (šuplíkovým) provedením v MCC (Motor Control Center) je inicializační modul trvale integrován do rozvaděče. Tím jsou parametry a adresy vztahující se k motorovému vývodu jednoznačně přiřazeny. Při výměně zásuvného šuplíku se nový šuplík automaticky naparametrizuje z inicializačního modulu v rozvaděči.

Jednoznačné výhody:

 • Automatické uložení parametrů a adresy přístroje do inicializačního modulu v MCC a načítání  v případě potřeby (inicializace)
 • Údaje o parametrech a adrese vztahující se k vývodu jsou přiřazeny jednoznačně příslušnému motorovému vývodu
 • Výměna zásuvného MCC šuplíku bez speciálních znalostí o SIMOCODE
 • Ruční adresování a parametrizace SIMOCODE již není nutná, čímž se zjednoduší provoz rozvaděče
 • Nedochází k chybnému ovládání rozvaděče při výměně šuplíku se SIMOCODE pro S a SIMOCODE pro V  
Využijte výhod internetu věcí

SIVACON S8

Software

Jednoduché projektování a transparentní zařízení

Se softwarem SIMOCODE ES máte k dispozici nástroj pro konfiguraci, uvedení do provozu, vlastní provoz a diagnostiku SIMOCODE. Tento software je založen na inženýrském softwarovém systému Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), a umožňuje tak konzistentní, efektivní a intuitivní řešení všech automatizačních úloh.
Komfortní projektování pomocí SIMOCODE ES

Download Software

Jednoduše a rychle 

Se SIMOCODE ES získáváte výhody, které zahrnují například pohodlnou parametrizaci z pohledu přístrojů, grafické uvedení do provozu pomocí funkce drag & drop, online zobrazení stavů signálu prostřednictvím přehledných křivek naměřených hodnot určených pro diagnostiku.

Jednoduché a standardizované

S knihovnou bloků SIMOCODE pro v PCS 7 lze SIMOCODE pro snadno a pohodlně integrovat do systému řízení procesů SIMATIC PCS 7. Knihovna PCS 7 má k dispozici standardizované bloky motorů a Faceplate pro ovládání nebo provoz a monitorování motoru. Pro parametrizaci a diagnostiku celého systému je SIMOCODE pro také integrován do SIMATIC PDM (PDM = Process Device Manager). To znamená, že v procesním řídicím systému je k dispozici jednotný nástroj pro inteligentní polní přístroje.

 

Výhody na první pohled

 • Jednotná a konzistentní integrace do SIMATIC PCS 7
 • Standardizované moduly pro snadnou integraci a optimální provoz
 • Bezpečnostní technologie, kterou lze snadno integrovat díky SIMOCODE pro Safety
 • Vyšší transparentnost procesu díky většímu množství informací v řídicím systému

Jednoduché a připravené na budoucnost

Konfigurovat a uvést do provozu SIMOCODE pro v portálu TIA je také možné bez dalšího softwaru. Jelikož konfigurace přístrojů je součástí STEP 7, tak vytvořené konfigurace se načtou do řídicí jednotky a odtud se automaticky přenesou do SIMOCODE pro připojeného přes PROFIBUS / PROFINET.

 

 

 

 

 Výhody na první pohled

 • Velmi jednoduchá obsluha konfigurací SIMOCODE pro bez dalších nástrojů
 • Rychlejší a snadnější integrace do systému SIMATIC prostřednictvím sdílené správy dat a jednotného uživatelského rozhraní
 • Portál TIA je navržen tak, aby bylo možné bezproblémově integrovat veškeré inovace softwaru pro SIMOCODE pro