Časová relé

Elektronická časová relé se používají v aplikacích, v nichž je požadováno časové zpoždění při řízení, spouštění, ochraně a v regulačních procesech. Díky kompaktní konstrukci jsou časová relé 3RP20/25 ideálními stavebními prvky pro výrobce rozvaděčů, uplatnění najdou především v průmyslových aplikacích. Úzká časová relé 7PV15 jsou obzvlášť vhodná k použití v oblasti topení, větrání nebo klimatizace, včetně řízení kompresorů.

Technické údaje časových relé

Industry Mall

Zjistěte více o časových relé SIRIUS

Prozkoumejte další možnosti využití

SIRIUS Media Center

Přesně podle vašich požadavků nabízíme různá provedení časových relé

3RP25

Průmyslový kryt

Multifunkční časová relé k upevnění na montážní lištu – celosvětové použití

Časová relé SIRIUS 3RP25 jsou k dispozici pro všechny běžné aplikace v průmyslu, obvykle jsou zapouzdřen  v krytu širokém 22,5 mm anebo v kompaktnějším krytu širokém 17,5 mm. Na výběr máte až 27 časových funkcí multifunkčního časového relé se zvětšeným rozsahem napájení od AC/DC 12 do 240 V.

3RP20

Design stykače

Kompaktní časová relé v designu stykače k  upevnění na montážní lištu

Použití časových relé SIRIUS 3RP20 je doporučováno pro jejich malou výšku a hloubku, pokud je nutná instalace v mělkých rozvaděčích, např. v ovládacích skříních.

7PV15

Instalační kryt

Úzká časová relé k upevnění na montážní lištu do rozvaděčů a rozvodnic

Časová relé SIRIUS 7PV15 v krytu širokém 17,5 mm jsou vhodná pro všechny standardní aplikace a vyhovují požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) v obytných oblastech. Pro optimální přizpůsobení v aplikaci rozběh hvězda-trojúhelník, je prodleva přepnutí z hvězdy do trojúhelníku nastavitelná od 50 ms do 1 s.

Funkční moduly

K montáži na stykač

Funkční moduly 3RA28 pro sestavení stykačových kombinací hvězda-trojúhelník

Funkční moduly obsahují všechny řídící funkce, které jsou nutné pro motorový vývod, např. časově řízené přepnutí z hvězdy do trojúhelníku nebo elektrické blokování. Jejich montáž je rychlá a jednoduchá, upevňují se na stykače 3RT2 a umožňují realizovat sepnutí stykačů se zpožděním. 

Časově zpožděné      pomocné kontakty

K montáži na stykač

Elektronické časově zpožděné bloky pomocných kontaktů 3RA28 pro ovládání cívek stykačů

Elektronické časově zpožděné bloky pomocných kontaktů jsou konstruovány pro ovládání cívek stykačů v rozsahu ovládacího napětí od AC/DC 24 do 240 V. Speciálně pro spínaní nejmenších signálů v elektronických obvodech jsou využívány pomocné kontakty pro ovládání a hlášení.

Slouží např. k zajištění doběhu čerpadel nebo ventilátorů podobně jako časová relé se zpožděným návratem nebo k časově zpožděnému zapnutí pohonu vrat. Jednoduchým upevněním nasunutím a zaaretováním vznikne elektrické propojení a mechanickému spojení se stykačem.

Pro tlumení napěťových špiček na cívce stykače během jeho vypínání je časově zpožděný blok pomocných kontaktů osazen varistorem.