Vazební relé a převodníky signálů 

V okamžiku, kdy řídicí systémy se svými standardními vstupy a výstupy narazí na své hranice, nachází uplatnění k použití vazební relé a převodníky signálů. Pro galvanické oddělení periférií na vstupech a výstupech programovatelných automatů, zesílení signálů nebo jejich přizpůsobení jinému potenciálu popř. tvaru signálu je k dispozici široký výběr vazebních relé a převodníků. Pro všechny standardní aplikace máme vhodné řešení.

Technické údaje vazebních relé a převodníků signálů

Industry Mall

Podle vašich požadavků nabízíme různá vazební relé a převodníky signálů

Vazební relé 3RQ1

Vazební relé s nuceným vedením kontaktů pro funkční bezpečnost do SIL 3 / PL e

Vazební relé SIRIUS 3RQ1 s nuceným vedením kontaktů pro funkční bezpečnost do SIL 3 / PL e 

Vazební relé SIRIUS 3RQ1 jsou vhodné pro použití s bezpečnostními řídicími systémy. Moderní přístrojový kryt je široký 17,5 mm nebo 22,5 mm, podle počtu kontaktů. Nucené vedení ve smyslu IEC 60947-5-1 (IEC 61810-3) znamená, že zapínací a rozpínací kontakty nemohou být za žádných okolností sepnuty současně. Tím je zajištěno spolehlivé monitorování selhání při rozepnutí kontaktů a dosaženo vyšší úrovně funkční bezpečnosti. K typickým aplikacím proto patří kolejová vozidla, zabezpečení drážní cesty, výtahy nebo strojní zařízení. 

 

Vazební relé 3RQ1 se dají snadno integrovat do sestavy bezpečnostních relé 3SK1 nebo 3SK2 a slouží k zvětšení počtu bezpečnostních výstupů s úrovní bezpečnosti do SIL 3 / PL e.

 

 •  Zvětšený rozsah napájecího napětí 24 až 240 V AC/DC 

 •  Odnímatelné svorkovnice se šroubovými nebo pružinovými svorkami  

 •  Použití kontaktů s nuceným vedením k monitorování (diagnostice) nebo signalizaci stavu v bezpečnostních obvodech

 •  Všechna provedení s výkonovými zapínacími a rozpínacími kontakty 

 •  Lze použít jako výstupní rozšíření bezpečnostních relé SIRIUS 3SK 

 •  Certifikace splnění požadavků do SIL 3 / PL e (IEC 61508 / ISO 13849)

Vazební relé 3RQ2

Univerzální se širokým rozsahem napájecího napětí

Vazební relé SIRIUS 3RQ2 se širokým rozsahem napájecího napětí pro univerzální použití 

Vazební relé SIRIUS 3RQ2 v kvalitním průmyslovém krytu v titanově šedé barvě poskytují komfortní připojovací techniku s odnímatelnými připojovacími svorkovnicemi. Kromě toho přesvědčí širokým rozsahem napájecího napětí od 24 V do 240 V AC/DC – lze je tedy použít v běžných napájecích sítích na celém světě.

 

 • jeden výrobek pro všechna napětí od 24 do 240 V AC/DC s 1 až 3 přepínacími kontakty
 • provedení s tvrdě zlacenými kontakty pro vysokou spolehlivost spínání při malém zatížení
 • splňují mezinárodní standardy a certifikace včetně CE, UL/CSA, EAC, CCC a schválení pro drážní provoz

Vazební relé 3RQ3

Kompaktní s reléovým a polovodičovým výstupem

Vazební relé SIRIUS 3RQ3 pro optimální využití místa v rozvaděči

Vazební relé SIRIUS 3RQ3 s konstrukční šířkou 6,2 mm a malou zástavnou výškou a hloubkou jsou ideální pro použití při malých rozestupech montážních lišt a pro mělké rozvodnice. Jsou dodávána volitelně s reléovým nebo polovodičovým výstupem.

 

 • pevně zapájená relé pro zvýšenou spolehlivost spínání
 • zásuvná relé pro rychlou výměnu bez odpojování vodičů
 • polovodičové výstupy pro velmi vysokou elektrickou životnost s neomezeným počtem spínacích cyklů
 • jednotný systém propojovacích hřebenů pro všechny připojovací svorky

Vazební relé LZS

Výkonné se zásuvkovými relé

Vazební relé SIRIUS LZS se zásuvnými relé 

Vazební relé SIRIUS LZS jsou dodávána jako kompletní sestavy, jako jednotlivé moduly k vlastnímu sestavení nebo jako náhradní díly. Vyznačují se vyšším spínaným výkonem.

 

Zásuvná relé umožňují případnou rychlou výměnu relé. 

 

 • ověřená spínací schopnost pro AC-15 a DC-13
 • provedení s napětím cívky DC 24 V, AC 24 V, AC 115 V a AC 230 V
 • tvrdě zlacené kontakty pro optimální použití s elektronickými řídicími systémy

Převodníky signálů 3RS70

Pro normované analogové a univerzální signály

Převodníky signálů SIRIUS 3RS70 v úzkém kompaktním provedení 

Převodníky signálů 3RS70 se používají hlavně pro galvanické oddělení a převod analogových signálů. Další použití nabízí varianta s kmitočtovým výstupem. Díky úzkému provedení 6,2 mm, malé zástavné výšce a hloubce nezabírají na montážní liště příliš místa – ideální pro mělké rozvodnice a rozvaděče s malým rozestupem montážních lišt.

 

Malý počet variant s výlučně 3cestným oddělením, při němž je každý obvod galvanicky oddělen od ostatních obvodů, tzn. vstup, výstup a napájení nemají společný potenciál.

Výkonová relé 3TG10

Pro výkonový rozsah do S00

Kompaktní výkonová relé 3TG10 pro spínání velkých výkonů

Výkonová relé 3TG10 se uplatní všude tam, kde je požadovano bezhlučné a malé 4pólové spínání. Hodí se k jednoduchému ovládání z programovatelného automatu v aplikacích, v nichž je vyžadován vyšší spínací výkon, větší napětí a delší životnost. Může spínat menší 3fázové motory, není-li nutné upevnit jisticí nadproudové relé přímo na stykač. Všechny 4 kontakty jsou výkonově rovnocenné.

 

 • libovolná pracovní poloha, bezbrumové provedení
 • šířka pouze 36 mm
 • 4 výkonové kontakty
 • bezpečné oddělení obvodů
 • vestavěný omezovač přepětí