Více výpočetního výkonu pro řízení

Vyšší výkonnost, více technologie, více pohybu se SIMATIC Technology

Moderní stroje a zařízení často vyžadují různorodé a vysoce náročné technické úlohy. Právě pro tyto případy má Siemens systém SIMATIC Technology, který nabízí inteligentní řešení pro veškeré oblasti vyžadující řízení polohy a pohybu (tzv. Motion Control), sběr/výstup signálu nebo regulaci v uzavřených systémech / PID regulaci, či sériovou komunikaci. Integrované portfolio s možností rozšíření automatizačních řešení nejen šetří čas při projektování jednoduchých i komplexních úloh, ale zároveň je zárukou maximální efektivity a flexibility. 

Siemens poskytuje technickou podporu ke svým produktům i službám. Kontaktujte nás.

Technická podpora

Seznamte se s řešením SIMATIC Technology

Snadný způsob řešení moderních technologických úloh

Chcete být vždy o krok před konkurencí? Pak musíte automatizovat svůj provoz. Potřebujete účinné, komplexní, a přitom nadčasové technologické řešení. Potřebujete SIMATIC Technology.

Využijte výhod řízení s vyšší výkonností

S naší nabídkou produktů a řešení SIMATIC Technology vám bude stačit jen jedna jediná centrální procesorová jednotka (CPU) a můžete ihned efektivně, za přijatelnou cenu a při zachování stejné kvality zavádět nejrozmanitější aplikace pro technologické úlohy – od sběru/výstupu signálu až po řízení polohy a pohybu a PID regulaci.

 

Nová technologická CPU systému SIMATIC S7-1500 otevírá nové možnosti využití rozšířených funkcí pro řízení pohybu, jako je například přenos a synchronizace kotoučových vaček nebo 2D až 4D kinematické analýzy. Projektování v prostředí TIA Portal usnadní vhodným a srozumitelným způsobem integrované editory.

 

Softwarová knihovna SIMATIC Safe Kinematics pro bezpečnostní technologické CPU (CPU 1517TF-3PN/DP) umožňuje ve spojení se systémem SINAMICS S120 (FW5.1) bezpečné sledování konkrétních kinematických pohybů v prostoru.

SIMATIC Technology – zaměřeno na nejzajímavější aplikace 

Funkce

Od jednoduchých až po složité

Portfolio řešení SIMATIC Technology zahrnuje rozšiřitelné hardwarové produkty pro realizaci úloh nejrůznějšího výkonnostního rozsahu a integrované technologie, které lze snadno a flexibilně začlenit do stávajícího systému. Ve spojení se softwarovým prostředím TIA Portal navíc dosáhnete maximální efektivity. Namísto komplexního programování různých technologií mohou uživatelé snadno parametrizovat jednotlivé technologické objekty. Technické funkce jsou na straně hardwaru optimálně podporovány technologickými moduly.

Dokonalá koordinace pohybů 

Integrované funkce pro řízení polohy a pohybu (tzv. Motion Control) umožňují jednoduché a účinné řízení jednoosých i víceosých pohonů. Řídicí systémy SIMATIC s technologickými moduly doplněné o pohony SINAMICS pak představují dokonale sladěné portfolio.

 

Pokyny, které jsou potřeba pro naprogramování sledů pohybů, jsou založeny na mezinárodním standardu vydaném organizací PLCopen a umožňují programování Motion Control aplikací bez nutnosti předchozích speciálních znalostí.

Motion Control pro jednoosé aplikace: dynamické a spolehlivé řízení jednoduchých procesů 

Pokud dochází k rozpojování pohonů nebo os ve stroji během provozu, jedná se o jednoosou konfiguraci. Typickým příkladem využití je řízení rychlosti a polohy, například u dopravníkových pásů nebo při seřizování formátu. Pro dosažení požadovaných pohybů si uživatel může naprogramovat koordinaci několika jednotlivých os ve stroji.

Motion Control pro koordinované aplikace: přesné a flexibilní řízení celých procesů 

Koordinované osy nahrazují komplexní mechanické spojky a zjednodušují tak mechanický návrh stroje. Elektronická spojka podporuje lineární a nelineární závislosti i rychlé změny formátu pro větší flexibilitu.

Motion Control pro orbitální pohyby až se čtyřmi spojenými osami 

V oblasti kinematiky lze využít libovolně programovatelné mechanické systémy, v nichž několik mechanicky propojených os vyvolá pohyb na určitém bodu v provozu. Systémy CPU S7 1500T s kinematikou technologických objektů nabízí funkce pro řízení kinematiky, například v oblasti manipulační techniky, jako jsou zdvihací a ukládací zařízení, přístroje určené pro montáž a ukládání na palety.

 

Softwarová knihovna SIMATIC Safe Kinematics pro CPU v provedení safety (CPU 1517TF-3PN/DP) umožňuje ve spojení s osou SINAMICS S120 (FW5.1) bezpečné sledování konkrétních kinematických pohybů v prostoru.

Monitorování rychlosti v určitých bodech (např. řídicí body robotického nástroje) a libovolně konfigurovatelné zóny (např. pracovní a ochranné zóny) chrání obsluhu obráběcích strojů během jejich činnosti.

Motion Control s funkcí určení rychlosti a polohy přes externí snímače  

Ke snímačům polohy pohonů lze na stroje nainstalovat samostatné (externí) snímače pro dodatečnou detekci polohy. Ty dokážou například vyvážit skluzy nebo jiné mechanické vlivy ve stroji. Přírůstkové a absolutní snímače jsou do systému opticky začleněny prostřednictvím technologických modulů.

Rychlý sběr signálů – okamžitá a přesná reakce  

Speciální moduly umožňují sběr a výstup signálů s rozlišením až 1 µs. To zvyšuje nejen kvalitu výrobku, ale i produktivitu.

Čítání a rychlá reakce s technologickými moduly

Čítače sbírají a vyhodnocují signály z přírůstkových nebo pulzních kódovacích zařízení. Rychlé reakce zvyšují produktivitu – například v přesném dávkování kapalin pro vyšší úspory materiálu.

Přesnost a flexibilita s elektronickými vačkovými rozvody

Elektronické jednotky pro řízení vaček generují spojovací signály na základě přesné pozice – bez opotřebení a s flexibilním nastavením. V případě potřeby je možné je nastavit podle směru nebo rychlosti.

Maximální přesnost měření 

Sondy určí přesnou aktuální pozici v okamžiku měření.

Přesné impulzy pro rychlý a přesný výstup signálu 

Délka, frekvence a počet proměnlivých impulzů nabízí možnosti pro řešení široké škály úloh, jako je například řízení ventilů nebo dávkování. Řízení vstupů a výstupů načasované na mikrosekundy umožňuje vysokou rychlost stroje.

Přesné výrobní procesy a vysoká kvalita produktu díky měřicím funkcím  

Určení frekvence nebo trvání doby podle časové posloupnosti čítacích impulzů nebo pozičních hodnot. To umožňuje přesné sledování a řízení rotačních nebo lineárních rychlostí ve výrobním procesu. Přesné měření délky je možné díky dostupným digitálním vstupům.

Motion Control s určením rychlosti a polohy přes externí enkodér

Ke snímačům polohy pohonů lze na stroje nainstalovat samostatné (externí) enkodéry pro dodatečné určení polohy. Ty dokážou vyvážit prokluzy nebo jiné mechanické vlivy ve stroji. Přírůstkové a absolutní snímače jsou do systému opticky začleněny prostřednictvím technologických modulů.

Řízení procesních parametrů v uzavřených regulačních systémech s pomocí integrovaných technologických objektů 

Řídicí systémy SIMATIC již obsahují funkce pro provádění automatizačních úloh a není potřeba instalovat žádný speciální řídicí hardware. Stačí pouze připojit skutečné, nastavované a poziční hodnoty k technologickému objektu. Integrovaný dvoufázový proces automatického seřízení zajistí optimální nastavení všech řídicích parametrů.

Vhodné pro celou řadu aplikací – snadné zprovoznění  

Kompaktní řídicí systémy najdou uplatnění v řadě univerzálních řídicích úloh s kontinuálními akčními členy. Ty řídí buď analogový logický systém, nebo signál modulovaný šířkou impulzů.

Přesné řízení integrujících akčních členů

Krokové regulátory jsou určeny speciálně pro požadavky integrujících akčních členů, jako jsou například ventily s regulačními pohony. Právě proto mají další vstupy pro připojení zpětnovazebních signálů polohy nebo signálů z koncového spínače.

Inteligentní regulace aktivních prvků topení a chlazení 

Regulátory teploty podporují samostatné regulátory topení a chlazení, každý s nastavením vlastních parametrů. Mohou tak rychle regulovat teplotu bez překročení nastavených hodnot. Pro aplikace s několika teplotními zónami jsou k dispozici synchronizační mechanismy. Tyto regulátory jsou rovněž vhodné pro podobné úlohy s jinými procesními proměnnými.

Široké spektrum možností pro propojení různých partnerů 

Kromě sběrnicových systémů, jako jsou PROFINET IO nebo PROFIBUS DP, je možné v automatizačních úlohách přenášet data prostřednictvím dvoubodové nebo vícebodové sériové komunikace. Vysokou míru flexibility zajistí různá fyzická rozhraní a protokoly, které zároveň umožňují komunikaci s nesystémovými komponenty, jako jsou váhy, měřidla a mnoho dalších.

Maximální svoboda pro komunikaci s téměř libovolnými partnery 

Freeport, jinak také známý jako protokol ASCII, je založený na principu telegramu a nabízí volnost, co do obsahu dat. Flexibilní kritéria pro automatickou detekci začátku a konce telegramu podporují generování a hodnocení datového toku.

Bezchybná komunikace s bezpečnostní vrstvou 

V datových přenosech přes protokol 3964(R) jsou k informačním datům přidávány řídicí symboly. Partneři v komunikaci si tak mohou zkontrolovat, zda byla přijata všechna kompletní data. Protokol 3964(R) rovněž používá blokové zabezpečení ke zjištění případného falšování dat.

Protokol pro technologii pohonů 

Univerzální sériový protokol (USS) je ideálním řešením pro technologii pohonů. Hlavní ovládací prvek dokáže řídit až 31 podřízených prvků (pohonů). Pro data z cyklických procesů a změny parametrů jsou k dispozici samostatné kanály.

Kvalitní propustnost dat přes osvědčený protokol 

Vzdálený terminál Modbus RTU je obecně užívaný protokol pro přenos dat v automatizačních úlohách. Data se přenášejí sériově mezi řídicí stanicí Modbus a jedním či více podřízenými prvky Modbus.

Rozhraní pro řízený tok dat 

Díky sekundárním hardwarovým signálům umožňuje fyzické rozhraní dle standardu RS232 (nebo EIA-232) řízený přenos dat podle požadavků modemů. Bez sekundárního signálu představuje sériový port RS232 univerzální jednoduché (dvoubodové) propojení.

Rozhraní pro výkonný a plně duplexní provoz  

Fyzické rozhraní dle standardu RS422 (nebo EIA-422) využívá čtyři individuální vodiče. Princip rozdílového napětí nabízí vyšší přenosové rychlosti až 115 kbit/s. Simultánní přenos a příjem je možný.

Rozhraní pro vícebodovou komunikaci

Fyzické rozhraní dle standardu RS485 (nebo EIA-485) odesílá a přijímá komunikaci přes jeden vodič. To umožňuje provoz několika podřazených prvků na jedné hlavní stanici a šetří prostředky a práci potřebné k zapojení.

Přehled produktů

Produktová řada SIMATIC Technology – ideální řešení pro každou úlohu

Podpora

Dosáhněte svého cíle s produktovou řadou SIMATIC Technology

Mnoho automatizačních úloh je spojeno s aplikacemi, kde řada SIMATIC Technology nabízí dokonalé řešení i těch nejkomplexnějších automatizačních požadavků.

Naše podpora Siemens Industry Online Support (SIOS) obsahuje všechny důležité dokumenty, odkazy i příklady využití, často kladené otázky (FAQ) a diskusní fóra o SIMATIC Technology.

 

Bez ohledu na to, zda jste začátečník nebo zkušený uživatel, tyto informace vám pomohou vyřešit individuální technologické požadavky. 

Reference

SIMATIC Technology v praxi

Řešení SIMATIC Technology přispívají k účinnému řízení polohy a pohybu, sběru/výstupu signálu, k regulaci v uzavřených systémech / PID regulaci a sériové komunikaci v celé řadě odvětví po celém světě. Přečtěte si výběr těch nejzajímavějších příkladů využití SIMATIC Technology v praxi a inspirujte se úspěšně realizovanými projekty.

SIMATIC Technology se vyplatí

Chytřejší a účinnější řešení pro technologické úlohy

Produktová řada SIMATIC Technology vám nabízí účinná, ucelená a nadčasová řešení, s nimiž snadno a sami zvládnete i ty nejnáročnější technologické úlohy.

Spojte se s vaším nejbližším obchodním zástupcem

Najít kontakt