SIMATIC PCS neo: Distribuovaný řídicí systém

Řídicí systémy hrají v procesním průmyslu klíčovou roli a přispívají k vyšší konkurenceschopnosti. Procesní řídicí systém SIMATIC PCS neo je postavený kompletně na webových technologiích. Je tak připraven na všechny současné i budoucí výzvy, se kterými se podniky potýkají.
Máte dotaz k inovativním technologiím v procesním průmyslu?

Kontaktujte nás

Procesní řídicí systém

Procesní řídící systém dneška i zítřka – SIMATIC PCS neo

Procesní průmysl operuje ve velmi komplexním prostředí a požadavky na řídicí technologie jsou stejně tak náročné. SIMATIC PCS neo je inteligentní odpovědí na tyto výzvy: plně webový procesní řídicí systém s objektově orientovanou správou dat.

Webové prostředí pro vysokou ovladatelnost a efektivitu

Hledáte cestu k efektivnějšímu řízení vašich globálních projektů a provozu vašich podniků? Nezávisle na lokalitě? A nezávisle na používaných zařízeních? SIMATIC PCS neo tyto požadavky ideálně splňuje. Díky centrální, objektově orientované správě dat tato novinka založená na webových technologiích zajistí, že všichni účastníci mají vždy přímý přístup ke konzistentním a spolehlivým informacím, což urychluje a usnadňuje rozhodování. Během vývoje jsme se také soustředili na použitelnost stejně jako na snadnou, bezpečnou a spolehlivou administraci.

Siemens poskytuje technickou podporu ke svým produktům i službám. Kontaktuje nás.

Technická podpora

Budoucnost procesní automatizace

Neo digitalizace: na cestě k procesnímu průmyslu 4.0

V době rychlého rozšiřování digitalizace ti kteří lpí na stávajícím status quo ztrácejí obrovský potenciál pro zlepšení své konkurenceschopnosti. Se SIMATIC PCS neo udělají společnosti obrovský krok směrem k digitální transformaci, která je kritická pro budoucí úspěch.

THINK neo – zcela nový svět procesního řízení

Buďte na budoucnost připraveni již dnes: Budoucnost, ve které se vytváří nové příležitosti prostřednictvím komplexního zvyšování efektivity. Budoucnost, ve které si uživatelé budou užívat intuitivního ovládání. Budoucnost, ve které je předefinována webová spolupráce. Zažijte, co to znamená přehodnocení technologie procesního řízení. Objevte SIMATIC PCS neo.

Moderní procesní řídicí systém postavený na osvědčeném hardware

Se SIMATIC PCS neo Siemens představuje přelomový systémový software. Pro společnosti pohybující se v procesním průmyslu to v době digitalizace otevírá zcela nové možnosti – například globální webová spolupráce jak ve fázi inženýringu tak i během provozu. Nový systém využívá nedávno inovované hardwarové portfolio a aplikační architekturu vysoce výkonného a obsáhlého řídicího systému SIMATIC PCS 7 V9.0. Pro své zákazníky tímto Siemens optimálně balancuje mezi ochranou stávajících investic a znalostí s výhodami nového systému.

 

Více o tomto tématu se dozvíte v rozhovoru vedeném panem Eckardem Eberlem (CEO divize Procesní automatizace) s produktovým manažerem Marcem Nehmizem.

Premiere

SIMATIC PCS neo – představení novinky na veletrhu v Hannoveru

Na tomto ročníku veletrhu Hannover byl Siemens stánek opět absolutním středem pozornosti. Jedním z hlavních prezentovaných témat bylo první veřejné představení našeho průkopnického procesního řídicího systému.

Hardwarový základ pro procesní průmysl 4.0: řídicí systém SIMATIC PCS 7 verze 9

Osvědčený a výkonný řídicí systém procesů SIMATIC PCS 7 otevírá nové perspektivy pro digitální budoucnost díky inovativní hardwarové platformě verze 9.

SIMATIC PCS 7 verze 9 a SIMATIC PCS neo používají stejné portfolio aplikací a hardwaru. Tímto způsobem Siemens využívá sílu inovací s ohledem na důležité požadavky praxe: zajištění stávajícího know-how a investic, které již byly vytvořeny a provedeny.

Chcete více informací?

Přečtěte si o SIMATIC PCS 7

Znalostní báze procesní automatizace

Témata budoucnosti v procesním průmyslu

Přečtěte si novinky a zajímavosti ze světa procesní automatizace. Jako váš partner na cestě k digitalizaci v procesním průmyslu poskytujeme nové možnosti, jak splnit rostoucí požadavky na zabezpečení, dostupnost, rozšiřitelnost a flexibilitu – a jak můžete využít výhod digitální transformace, abyste byli ještě efektivnější a konkurenceschopnější.