Pracovnice v továrně ovládající počítač s grafickými prvky digitalizační technologie CloudConnect

CloudConnect – rychlý, snadný a bezpečný

Využijte výhod, které přináší digitalizace s technologií CloudConnect. Společnost Siemens nabízí rychlé, jednoduché a bezpečné řešení, které dokáže propojit veškeré druhy zařízení s cloudem.
Více informací o CloudConnect:

Stáhněte si náš článek

Cloudové připojení pro stroje a linky

Mnohostranná použití řešení založených na cloudu lze již dnes realizovat pro stroje, linky a technologie používané ve výrobní a procesní automatizaci. Možné využití je velmi rozmanité: od kontroly kvality výrobků po predikci údržby nejklíčovějších strojů a technologií až po výrobu plně přizpůsobených výrobků podle specifických přání zákazníků. Základem všech těchto aplikací je poskytování dat z úrovně pole – strojů, linek, technologií – na servery typu cloud. Díky podpoře MQTT lze navíc uvážit cloud jak veřejný, komunitní tak i privátní cloud.

 

Zjistěte více o nezbytných krocích k úspěšné implementaci!

 

 Stáhnout whitepaper

Proměňte data v přidanou hodnotu

Kratší vývojové cykly, vyšší produktivita a zlepšená kvalita - cloud computing je důležitým předpokladem pro využití výhod digitalizace v průmyslu.

Data jsou přenášena do cloudu za účelem jejich analýzy v kombinaci s informacemi z jiných systémů - od velkých dat po umělou inteligenci.

Základem analýzy dat je sběr informací, které jsou relevantní, a co nejúplnější.

Data, která tvoří základ pro optimalizaci procesů, jsou důvěrná a musí být bezpečně přenášena a ukládána.

Díky cloudové technologii si můžete prohlédnout stavy zařízení a procesů odkudkoliv na světě. 

Prediktivní analýza příslušných dat identifikuje potřebu údržby v počátečním stadiu, což umožňuje její vhodné naplánování do procesu.

Vzájemně koordinované fáze procesu zajišťují optimalizované rozložení zátěže.

Vyhodnocení všech parametrů souvisejících s kvalitou pomáhá identifikovat nová propojení mezi hodnotami naměřenými na úrovni pole a dosažitelnou kvalitou produktu.

Cloudová analýza využití kapacity zajišťuje optimální využití všech výrobních zdrojů.

CloudConnect otevírá nové příležitosti

Od senzoru až po cloud s profesionálním přístupem

Pokud cloud získá platná data z úrovně stroje nebo technologie, pak toto vše může fungovat: Spotřeba energie, teplota, vibrace, rychlost posuvu a odpovídající časové křivky poskytují údaje o stavu zařízení a o kvalitě zpracování. Když navíc dojde ke spojení s dalšími informacemi – například druh použitého materiálu či konkrétní dodavatelé nebo stav nástroje, pak technologie CloudConnect otevírá zcela nové možnosti:

  • Lepší kvalita produktu pomocí analýzy velkých dat všech příslušných parametrů.
  • Automatická optimalizace procesů prostřednictvím vyhodnocení dat o pohybu a míry obratu mobilních aktiv.
  • Prediktivní údržba – prostřednictvím vyhodnocení metrik klíčových strojů nebo robotů za účelem zvýšení dostupnosti.

CloudConnect jednoduše, rychle a bezpečně spojuje vývojáře strojů, inženýry a projektanty a myslí i na budousnost. Díky tomu můžete těžit z perspektivních aplikací IIoT, které si přizpůsobíte svým individuálním požadavkům.

 

Jednoduchý přenos dat na všechny běžné cloudové platformy

Jako cloudový protokol se používá otevřený protokol Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Umožňuje přenos dat do MindSphere, - operačního systému IoT od společnosti Siemens -  stejně tak jako i do všech běžných cloudových platforem, jako jsou Microsoft Azure, IBM Cloud a Amazon Web Services (AWS).

 

CloudConnect: přehled produktů

Řešení pro nejlepší možné připojení

Seznamte se s produkty, které potřebujete k rychlému, jednoduchému a bezpečnému cloudovému připojení pro svůj závod, a to bez ohledu na to, jaký provozujete typ technologie, nebo kde se stroj či technologie nachází.
Přehled produktů

Jak jednoduše, rychle a bezpečně dostat data do cloudu?

Společnost Siemens má pro vás správné řešení, bez ohledu na typ zařízení či nainstalovanou základnu, kterou chcete použít pro přenos dat z pole do cloudu.

Flexibilní přístup

CloudConnect umožňuje získávání  data i z existujících systémů. To je obzvláště důležité u stávajících strojů a závodů, protože nejsou nutné žádné změny v projektovém prostředí. Integrace do prostředí nástroje TIA portal společně se SIMATIC S7-1500 s CP 1545-1 umožňuje rychlé a bezchybné nastavení. Pro snížení objemu dat lze přenos provádět cyklicky nebo na základě událostí, vždy s přihlédnutím k potřebám zařízení a stroje. Například je možné rozlišit, zda je stroj v režimu RUN nebo pouze v pohotovostním režimu.

CloudConnect v praktickém použití

Technologie identifikačních systémů ve spojení s cloudem

OPC UA umožňuje moderním identifikačním systémům (SIMATIC IDENT) komunikovat s cloudem, což přináší zcela nové přístupy k automatizaci logistiky uvnitř závodu.

Řešení, které spojuje

V rámci intralogistiky je k dispozici řada technologií pro automatizaci identifikace zboží. Ve smíšených operacích se společně se štítky čitelnými pro člověka i stroj používají RFID i RTLS systémy. To s sebou ale přináší výzvy v komunikaci. OPC UA poskytuje standardizované rozhraní a může tak sloužit jako univerzální jazyk.

Máte dotaz k nasazení našich komponent pro průmyslovou komunikaci?

Pro více informací kontaktujte Vladimíra Ševčíka nebo Tomáše Skočila.

Další faktory úspěchu

Technologie pro průmyslovou síť budoucnosti

Společnost Siemens nabízí další inovativní systémy, strategie a služby pro současnou i budoucí požadavky komunikaci.