Efektivní správa sítě se strukturovaným přístupem

Muž stojící na vrcholu hory s řídicí jednotkou v ruce, která dálkově řídí stroje po celém světě pomocí SINEC NMS

SINEC NMS – všestranný správce průmyslových sítí

Průmyslové sítě jsou stále více  propojenější, komplexnější a obsáhlejší. Tento trend přináší i velké množství dat a zároveň tak i obrovský potenciál pro průmysl. Společnosti, které chtějí vytěžit maximum z výhod, které přináší Průmysl 4.0 a digitalizace, potřebují efektivní síťové správce, jako je právě SINEC NMS.

Přesvědčte se a otestujte SINEC NMS!

Stáhněte si zdarma zkušební verzi

SINEC NMS – správa a management průmyslových sítí

Výkonný a připraven na digitální budoucnost

SINEC NMS je představitelem nové generace systémů pro správu sítí (NMS), který je schopný pracovat s komplexními síťovými strukturami v dnešním digitálním světě. Tento systém je za neustálého zapojení využitelný pro monitoring, správu a konfiguraci sítí s 50 až 12,500 zařízeními. SINEC NMS je první volbou pro správu komplexních síťových struktur a je připraven na digitální transformaci bez ohledu na průmyslová odvětví nebo velikost sítě. Navíc díky své škálovatelnosti, řešení SINEC NMS zajišťuje paralelní růst s vaší sítí.

Spravujte sítě efektivně se SINEC NMS 

SINEC NMS nabízí snadnou integraci nových komponent a současně i konfiguraci a údržbu těch stávajících. Konfigurace je  založená na zásadách (Policy-Based Management, a tak je snadno aplikovatelná na velké množství různých komponent. Zejména pro rozsáhlé sítě toto znamená velkou časovou úsporu při odstraňování závad a konfiguraci.  

 

SINEC NMS je rozdělen do dvou úrovní tak, aby efektivně spravoval rozsáhlé sítě. Jako centrální prvek, řídicí úroveň informuje o stavu sítě a spravuje jednotlivé operace. Tyto operační úrovně jsou distribuovány do celé sítě a implementují konfigurační nastavení řídicí úrovně na všech zařízeních.

 • Komplexní monitorování pro rozsáhlé sítě
 • Konfigurace síťové infrastruktury dle povolených oprávnění
 • Centrální správa firmwaru 
 • Vhodný pro více oblastní využití ve všech odvětvích 
 • Jednoduchá integrace síťových komponent
 • Flexibilní škálovatelnost na základě počtu zařízení
 • Průběžná údržba stávajících komponent
 • Rychlá odezva v případě chyby
 • Praktická vzdálená správa sítí
Všechny důležité informace o SINEC NMS na jednom místě

Stáhnout PDF brožuru

Máte dotaz k nasazení našich komponent pro průmyslovou komunikaci?

Pro více informací kontaktujte Vladimíra Ševčíka nebo Tomáše Skočila.

Video

SINEC NMS na veletrhu SPS IPC Drives 2018

SINEC NMS je novou generací systémů síťové správy, který byl poprvé představen společností Siemens na veletrhu SPS IPC Drives 2018. Složitost sítí a objem dat v síťových strukturách neustále roste. SINEC NMS je využitelný ve všech oblastech průmyslu a flexibilně roste s vaší sítí. Více se dozvíte v našem videu:

FCAPS ve zkratce

Vysoký standard pro plnění náročných požadavků

Moderní systém NMS musí splňovat náročné požadavky. Je potřeba, aby zajistil nejenom maximální síťovou transparentnost, škálovatelnost a dostupnost, ale také poskytoval efektivní uživatelská řešení a jednoduchost uživatelského rozhraní spolu se zabezpečeím dat. Požadavky na NMS a jeho FCAPS model definuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). SINEC NMS podporuje všech pět následujících pilířů definovaných pro model FCAPS.
 • Správa chyb: identifikace, uložení, hlášení a vyřešení jakéhokoliv selhání
 • Správa konfigurace: identifikace a správa komponent, které musí být monitorovány
 • Správa zařízení: záznamy síťového využití 
 • Správa využití a zatížení: monitorování využití sítě a statistické záznamy
 • Správa zabezpečení: ověření uživatele a autorizace přístupu a užívání sítě
Zjistěte, co digitalizace přináší pro oblast průmyslových sítí

Stáhněte si zdarma odborný článek

Více než FCAPS

Zdokonalení síťové správy

SINEC NMS jde za hranice FCAPS a nabízí dvě funkce specificky zaměřené na průmyslové síťové požadavky.
Další informace

Dokumenty ke stažení, servis a podpora

Články a videa s dalšími informacemi o našich produktech a službách.
Portfolio

Průmyslové sítě budoucnosti

Návrh, plánování a implementace spolehlivé a výkonné komunikační sítě vyžaduje nejenom špičkové produkty a systémy, ale i schopnosti a odborné know-how. Siemens vám dokáže poskytnout odbornou znalost v oblasti průmyslových komunikačních sítí a zajistí tak jejich funkčnost i v budoucnosti.

Průmyslová bezpečnost

Bezpečnostní informace

Pro zabezpečení výrobních závodů, výrobních linek a technologických strojů a zařízení proti kybernetickým hrozbám je nutné realizovat a průběžně udržovat komplexní koncepci průmyslového zabezpečení. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří významnou část tohoto konceptu. 

 

Další informace o průmyslovém zabezpečení naleznete na siemens.com/industrial-security

 

Kontakt

Správa průmyslových sítí – připravena na budoucnost

Průmyslové sítě se stávají transparentnějšími a jejich provoz a správa jsou jednodušší a uživatelsky přívětivější. Množství dat, které generují, lze přeměnit na chytrá data, která se stávají významným ekonomickým zdrojem a mohou vám pomoci k úspěchu. Maximalizujte potenciál digitalizace s moderním systémem pro správu průmyslových sítí – SINEC NMS!

Máte dotaz k nasazení našich komponent z oblasti průmyslové komunikace?

Kontaktujte naše experty!