IWLAN kabel RCOAX pro bezdrátový přenos Profinetu

IWLAN kabel RCOAX

RCOAX kabel jako anténa: vyzařovací kabel pro průmyslové aplikace

Jeřáby, výtahy, podvěsné dopravníky nebo kolejová vozidla: Vyzařovací IWLAN kabely RCOAX umožňují spolehlivé rádiové připojení tam, kde je obtížné instalovat běžné antény nebo které nejsou vhodné pro bezdrátovou komunikaci.

Vyberte napřímo a objednejte si v Industry Mall

Industry Mall

Popis výrobku

Vyzařovací kabel pro náročné rádiové prostředí

IWLAN kabel RCOAX přesvědčí nejen vynikající kvalitou rádia. Koaxiální kabel je také robustní a lze jej snadno instalovat na celé trase a bez zvláštního schválení v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 2).

Snadná integrace IWLAN kabelu RCOAX do bezdrátových sítí

Pro bezdrátové aplikace v průmyslových bezdrátových sítích IWLAN je kabel RCOAX k dispozici ve dvou variantách pro frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Vyzařovací kabely RCOAX lze snadno připojit k access pointům  SCALANCE W jako externí anténa. Mobilní účastníci jsou pohodlně propojeni s klientskými moduly SCALANCE W.

Princip fungování kabelu IWLAN RCOAX

Vyzařovací kabely RCOAX jsou antény bezdrátové sítě IWLAN (Wi-Fi) pro průmyslové aplikace, které lze položit jako kabel. Koaxiální kabel je instalován podél trasy, kterou používají pohybující se účastníci, např. kolem kolejnice podvěsného dopravníku, jeřábu apod. Rádiový signál vychází z otvorů ve vnější vodivé části koaxiálního kabelu - a vytváří tak rádiové spojení s mobilním účastníkem.

Spolehlivé rádiové připojení pomocí kabelu IWLAN RCoax

Díky svým speciálním charakteristikám vyzařování může IWLAN kabel RCoax vytvořit spolehlivé rádiové pole také v místech, kde běžné všesměrové nebo směrové antény nedosahují spolehlivého pokrytí, jako u horních závěsných výrobních polí na kolejnici. S kabelem RCoax lze rádiové pole definovat na trase, například vedle kolejnice, aniž by docházelo k rušení jiných síťových segmentů výroby.

Proč použít kabel RCOAX: výhody

Více druhů antén a další příslušenství

Jako alternativu k IWLAN kabelu RCOAX můžete také kombinovat své produkty SCALANCE s jinými typy antén s různými charakteristikami vyzařování. Samozřejmě najdete také další příslušenství, které je optimálně sladěno s produkty SCALANCE, jako jsou kabely a montážní příslušenství včetně prvků ochrany před bleskem a zásuvných plugů pro uchování konfigurace a firmwaru.

IWLAN z rozvaděče

Pomocí access pointů SCALANCE W760 a klientských modulů SCALANCE W720 můžete snadno, nákladově efektivně a bez problémů integrovat například SIMATIC ET 200SP do průmyslové bezdrátové sítě IWLAN - s datovými rychlostmi až 150 Mbit/s.

Bezdrátové připojení – uvnitř i vně rozvaděče

Access pointy SCALANCE W770 a klientské moduly SCALANCE W730 bezdrátově komunikují s datovými rychlostmi až 300 Mbit/s mezi PLC a distribuovanými I/O, jako je například SIMATIC ET 200MP.

IWLAN pro umístění jak uvnitř tak i mimo rozvaděč nebo pro provozy v náročném prostředí

Vysoce výkonná bezdrátová komunikace s access pointy SCALANCE W780 a klientskými moduly SCALANCE W740 umožňuje přenosové rychlosti až 450 Mbit/s - uvnitř i vně rozvaděče i v náročném venkovním prostředí.

Máte dotaz k použití RCOAX?

Pro více informací kontaktujte Vladimíra Ševčíka nebo Tomáše Skočila.

Reference

IWLAN kabel RCOAX v praktickém použití

Naše řešení IWLAN se již v praxi úspěšně používají - samozřejmě i v kombinaci s dalšími komponenty průmyslové sítě. Zde najdete zajímavé referenční projekty našich zákazníků.
Další informace

Ke stažení a média

Články a videa s dalšími informacemi o našich produktech a službách.
Nejrychlejší cesta k našim odborníkům 

Nejrychlejší cesta k našim odborníkům 

Navrhovaná řešení vašich požadavků a přímý přístup k našim odborníkům v rámci technické podpory

Nabídka služeb

Nabídka služeb

Aby podniky v průmyslu zůstaly dlouhodobě konkurenceschopné, musí zajistit a v ideálním případě i zvyšovat efektivitu a produktivitu strojů a zařízení. Jako váš partner nabízíme jedinečnou škálu služeb a podpory na základě našich rozsáhlých odborných znalostí v oblasti technologií a průmyslu. 

Nabídka školení

Nabídka školení

Nabízíme vám individuální i standardizovaná odborná školení přímo od výrobce – prostřednictvím školících středisek ve více než 60 zemích.

Průmyslová bezpečnost

Bezpečnostní informace

Pro zabezpečení výrobních závodů, výrobních linek a technologických strojů a zařízení proti kybernetickým hrozbám je nutné realizovat a průběžně udržovat komplexní koncepci průmyslového zabezpečení. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří významnou část tohoto konceptu. 

 

Další informace o průmyslovém zabezpečení naleznete na siemens.com/industrial-security