chemical industry engineering

Zvyšte hodnotu svých dat – s modulárním inženýringem

COMOS – Když data pracují za vás. Cesta k Průmyslu 4.0 nabízí firmám v chemickém průmyslu mnoho příležitostí, jak rychle jednat. Ti, kteří vědí, jak cíleně zvýšit hodnotu dat závodu, budou mít trvalou konkurenční výhodu. Mezi klíčové faktory patří centralizované ukládání dat a používání chytrých šablon. Návrhářské a inženýrské úsilí lze výrazně snížit pomocí standardizovaných modulů, jako jsou moduly implementované v integrovaném softwarovém řešení, jako je COMOS. 
Zajímá vás více informací?

Kontaktujte nás!

Výzvy

Digitalizace mění podnikání

Digitalizace mění obory podnikání na základní úrovni. Odvětví jako chemický průmysl také čelí výzvě dalšího kroku směrem k Průmyslu 4.0.

Stále roste potřeba zvyšovat rychlost výroby za příznivých podmínek. Požadavky zákazníků jsou stále rozmanitější a sofistikovanější. Inženýrské projekty jsou pod obrovským časovým a nákladovým tlakem. Nabídky projektů musí být vypočítány co nejpřesněji, což je ztíženo množstvím informací, které jsou rozptýleny v různých zdrojích. V nabídkové fázi je obzvláště důležité pracovat efektivně. Příprava konkurenční nabídky je základním faktorem úspěchu v závodě a projekčním podnikání.

V mnoha společnostech stále není zaveden konzistentní tok informací 

Mnoho společností postrádá konzistentní a bezproblémový tok informací. Informace jsou často dostupné pouze v analogové podobě nebo v distribuovaných systémech a musí se kopírovat ručně – a proto často nesprávně a s velkým úsilím. Data závodu jsou často zaznamenávána vícekrát napříč různými odděleními a jsou nekonzistentní, neúplná nebo zastaralá. To ztěžuje reprodukování zkušeností z předchozích projektů, což vede ke kritické ztrátě cenných odborných znalostí společnosti.

Modulární inženýrství

Stáhnout leták

Modulární inženýrství

Centralizované úložiště dat a chytré šablony jako základ pro digitalizaci

Integrované softwarové řešení COMOS pokládá základ úspěšné digitalizace v chemickém průmyslu. COMOS ukládá a spravuje veškeré informace týkající se inženýrství a návrhů v centrální databázi.

COMOS umožňuje důsledně implementovat modulární inženýrství pro všechny obory – od přípravy návrhu a inženýringu až po dokončení projektu. Použití inteligentních šablon v odvětvích, jako je chemický průmysl, činí inženýrství a design extrémně efektivní. Inteligentní moduly poskytují inženýrům a operátorům vysoký stupeň flexibility při nabízení a plánování. Návrhy lze připravit rychle a jsou umístěny na pevných základech pro jasnou kalkulaci nákladů. Po obdržení objednávky je již velká část základního inženýringu dokončena. Modularizované inženýrství může drasticky snížit nadměrné a nedostatečné inženýrství. Se standardizovanými moduly jsou požadavky zákazníků individuálně a přesně realizovány. Spolehlivě jsou splněny i regulační požadavky (compliance). COMOS také umožňuje společnostem vytvořit pevnou, dlouhodobou znalostní základnu, chránit si své odborné znalosti a dosáhnout trvalého úspěchu.

COMOS Modularizované inženýrství v chemickém průmyslu: příklad 

Výhody

Konzistence od fáze nabídky a inženýringu až po dokončení projektu

Softwarové řešení COMOS čerpá ze standardizovaných chytrých šablon pro rychlou a efektivní práci. K vytvoření a použití těchto šablon lze použít konfigurátor.

Konfigurátor v COMOSu je upraven pomocí grafického rozhraní, díky čemuž není nutné programovat složitá pravidla. Předběžné vývojové diagramy, technické specifikace a seznamy dílů jsou generovány na základě variant ovladačů (včetně kapacit, rámcových podmínek a technických požadavků). Ke zjištění informací o nabídce se používá správce návrhu, kde jsou přiřazeny náklady a ceny objektů. Pro následné inženýrství lze opět použít chytré šablony: například pro generování diagramů potrubí a přístrojů (P&ID), elektrotechnické dokumentace, schematických diagramů, kusovníků a seznamů. Po dokončení projektu lze shromážděné informace znovu použít pro nové projekty. Data lze také použít pro přepočty.

Vaše výhody na první pohled 

Modulární inženýrství založené na COMOS 

MTP usnadňuje modulární výrobu

Přečtěte si Blog

Reference

Modulární inženýrství v praxi

Řešení pro vytváření hodnoty dat jsou již úspěšně implementována v chemickém průmyslu. Objevte vzorové aplikace, které demonstrují, jak COMOS pomáhá zvýšit hodnotu vašich dat ve skutečné praxi.
Kontakt

Zvyšte hodnotu svých dat – s modulárním inženýrstvím

Proces návrhu a projekční práce lze výrazně zjednodušit použitím šablon, jako jsou šablony implementované v integrovaném softwarovém řešení, jako je COMOS. Chcete mluvit s našimi odborníky? Kontaktujte nás: